Energie dnů                                                                                                                                                          

Leden 2019          

Úterý
1.1.
Zemský Pes
Den systematický, důsledný, výkonný; laskavost, ochota pomáhat, štědrost, dosahování cílů bez větších problémů, přesvědčivost.
Středa
2.1.
Zemský Vepř
Den skvělých organizačních schopností, zejména v obchodních a finančních záležitostech; laskavost, velký smysl pro humor, rušný společenský život, sklon k nadměrnému konzumu a nestřídmosti.
Čtvrtek
3.1.
Kovová Krysa
Den neobyčejně loajální, se smyslem pro rodinu a přátele, vhodný pro finanční záležitosti a dobré investice; móda, kreativita, avšak pod rouškou radosti a humoru skrývání svých problémů.
Pátek
4.1.
Kovový Buvol
Den cílevědomý, nebojácný, otevřený názorům, čestný a spolehlivý; ale pozor na neomalenost, umanutost, tvrdošíjnost a bezohlednost. Také den uměleckého vyžití.
Sobota
5.1.
Vodní Tygr
Den širokého okruhu zájmům experimentů a nových nápadů; cestování, přesvědčivost, velká fantazie, možná nerozhodnost v krizových situacích.
Neděle
6.1.
Vodní Zajíc
Den velké citlivosti, intuice, empatie, pečlivosti; důkladnost ve všech aktivitách, sklon k introvertnímu chování.
Pondělí
7.1.
Dřevěný Drak
Velmi aktivní den, se smyslem pro originální nápady, praktičnost, obrazotvornost, odhodlanost; smysl pro humor, štědrost, ale také vychytralost v obchodu.
Úterý
8.1.
Dřevěný Had
Den přátelský, cílevědomý, empatický, vhodný pro řadu zájmů vč. řešení rodinných a společenských událostí; umění, sběratelství, práce v klidu a ústraní, meditace.
Středa
9.1.
Ohnivý Kůň
Akční a vzrušující den, rušné prožití dne; silná osobnost, inteligence, rozhodnost, obdiv druhých, ale také přílišná otevřenost a až nevybíravé prosazování svých názorů.
Čtvrtek
10.1.
Ohnivá Ovce
Den plný temperamentu, vhodný pro večírky společenské akce s množstvím přátel; dosahování cílů svým šarmem, pozor na rozhazovačnost a špatné nakládání s financemi.
Pátek
11.1.
Zemská Opice
Den vhodný pro vzdělávání, méně společenský, spíše vhodný pro klidné činnosti; starostlivost, šlechetnost, mravnost.
Sobota
12.1.
Zemský Kohout
Den vhodný pro podnikání ve financích, cílevědomý, též vhodný pro umění a rodinu; pracovitost, zdatnost, všímavost, bystrost, pronikavý úsudek.
Neděle
13.1.
Kovový Pes
Odvážný a sebejistý den, vhodný pro boj za spravedlivou věc; odhodlanost, rozhodnost, důvěra v sebe, vyhraněné zájmy, loajálnost, ale také možná podrážděnost nebo ustaranost.
Pondělí
14.1.
Kovový Vepř
Den vhodný pro společenské akce, večírky a vřelá přátelství; humor, upřímnost, názorová otevřenost, energičnost, široký okruh činností, pozor na přílišnou důvěřivost.
Úterý
15.1.
Vodní Krysa
Den vhodný pro učení se něčemu novému, využití mnoha směrů nadání; inteligence, bystrost, hloubavost, jasné vyjadřování, obliba ve společnosti, možná roztěkanost nebo sklouznutí do špatné společnosti.
Středa
16.1.
Vodní Buvol
Den přísných morálních zásad; skvělý vztah k dětem, bystré a pronikavé myšlení, organizační schopnosti, služba veřejnosti, dobrý odhad charakteru lidí.
Čtvrtek
17.1.
Dřevěný Tygr
Den pro rušný a společenský život, spolupráci s ostatními; přátelství, přívětivost, obliba u ostatních, smysl pro humor, pozor na přeskakování z jedné věci na druhou.
Pátek
18.1.
Dřevěný Zajíc
Den velké tolerance a přizpůsobivosti, vhodný pro týmovou práci; společenský život, štědrost, přílišná zdrženlivost v prosazování svých názorů.
Sobota
19.1.
Ohnivý Drak
Ctižádostivý den, s touhou vyniknout; pracovitost, otevřenost, pohotovost, vůdčí schopnosti, originální nápady.
Neděle
20.1.
Ohnivý Had
Den pro uplatnění vynalézavosti, ctižádosti, sebejistoty, vůdčích schopností; společenský život, cestování.
Pondělí
21.1.
Zemský Kůň
Klidný až opatrný den, vhodný zejména pro rodinný život; přesto dobrý cit pro obchod a finanční záležitosti.
Úterý
22.1.
Zemská Ovce
Den vhodný pro rozličné aktivity související s rodinou; ohleduplnost, starostlivost, loajalita k rodině a přátelům, svědomitost.
Středa
23.1.
Kovová Opice
Den velké odhodlanosti, silné vůle, samostatné práce; moudrost, sebejistota, dobrý instinkt po finanční investice, společenský život.
Čtvrtek
24.1.
Kovový Kohout
Tvořivý den, naplněný pilnou a svědomitou prací; rozhodnost, ale možná i neomalenost a neústupnost, mazanost ve finančních záležitostech.
Pátek
25.1.
Vodní Pes
Den skvělých komunikačních schopností a přímosti, vhodný pro získání ostatních pro svůj plán; avšak přílišná bezstarostnost, neukázněnost.
Sobota
26.1.
Vodní Vepř
Den velkorysosti, loajality, pomoci ostatním – až hrozí zneužití laskavosti vůči lidem; svědomitost, píle, výmluvnost.
Neděle
27.1.
Dřevěná Krysa
Den vhodný pro cestování, uplatnění uměleckých talentů; rychlý a bystrý úsudek, společenské aktivity.
Pondělí
28.1.
Dřevěný Buvol
Energický den, autoritativní; otevřenost, silná vůle, důstojnost, starostlivost o rodinu, pozor na výbušnost při jednání.
Úterý
29.1.
Ohnivý Tygr
Den velkého entuziasmu a elánu; pohyb, plné nasazení do všech zájmových činností, vůdčí schopnosti, optimizmus, štědrost, vtip.
Středa
30.1.
Ohnivý Zajíc
Den systematický, důsledný, výkonný; laskavost, ochota pomáhat, štědrost, dosahování cílů bez větších problémů, přesvědčivost.
Čtvrtek
31.1.
Zemský Drak
Den skvělých organizačních schopností, zejména v obchodních a finančních záležitostech; laskavost, velký smysl pro humor, rušný společenský život, sklon k nadměrnému konzumu a nestřídmosti.

                                                   

Kontakty

FENG ŠUEJ PORADENSTVÍ

Ing. Jiří Šmikmátor
Staňkova 18a
602 00 Brno

Mobil: +420 605 259 328
E-mail: jiri@smikmator.cz

Zajímavé odkazy

Napište nám