Pojednání o barvách

Stále se zde opakují dotazy o použití barev pro fasádu domu, výmalbu jednotlivých místností bytů, vhodných barev pro nábytek, dekorace apod. Je potřeba říct, že tato problematika je snadná i složitá zároveň. Snadná proto, že není nic jednoduššího než svým citem a vkusem vybrat barvy, které se nám prostě líbí a cítíme se v nich dobře. Anebo taky můžeme po vzoru Portugalců dávat všem kolemjdoucím jasně najevo co to zrovna žijeme, tj. barevně rámovat okna fasády nazeleno když je hojnost, narůžovo v době zamilovanosti atd., používají takto asi 5-6 barev.

Složitější to začínáme mít, jakmile se rozhodneme aplikovat v barvách principy a zásady Feng-šuej. Na samém začátku je potřeba se rozhodnout nebo lépe procítit, jestli vložíme důvěru ve stanovení svého životního elementu (a své barvy) podle osobního čísla Ming-kua anebo pro sebe vnímáme silněji vliv elementů podle rozboru 4 pilířů osudu, zejména svého roku narození (u části populace je tím silnějším den narození). Výsledky jsou totiž různé. Osobně patřím do té druhé skupiny, která poskytuje podstatně obsáhlejší pohled na energetické vybavení člověka a tím potřebu doplňování či tlumení některých elementů, což se provádí m.j. pomocí barev.

Než se ale dostaneme k harmonizaci vnitřních prostor domu, tak nás venku čeká volba barvy pro fasádu. K tomu potřebujeme znát rozhodující element celého domu, zpravidla se řídí tvarem střechy (např. sedlová střecha představuje Oheň, plochá střecha Zemi atd.) a druh energie Čchi přicházející k domu, ta má element podle příslušné světové strany (např. z jihu se jedná o Oheň, z JV o Dřevo atd.), a tyto dva elementy je potřeba vzájemně harmonizovat s pomocí živlového pentagramu tak, aby nedocházelo již před vstupem do domu k disharmonii energií. Takže když se zde např. sejdou vzájemně neharmonické elementy Oheň a Kov, je potřeba volit fasádu v barvách mezi nimi ležící Země (okrová, žlutá, béžová..).

U jednotlivých místností už jde o jiné kategorie, přednostní jsou zde převládající uživatelé místností – jejich potřeba doplňovat, stabilizovat nebo tlumit některé elementy podle 4 pilířů, pokud např. některý člen rodiny potřebuje výrazněji doplnit Dřevo, pak by rozhodující plocha stěn jeho pokoje anebo koberec měly být barvy zelené. Než ale začneme míchat barvu v kyblíku, tak je potřeba zkontrolovat pozici světových stran a zelenou barvou opatřit jen ty stěny, které jsou v přátelském vztahu s elementem Dřevo, tzn. V, JV, J a S, u ostatních stěn bychom vnesli do prostoru jen disharmonii. Elementy (vyjádřené barvami) pro podporování energie konkrétní osoby se volí pro aktivnější činnosti v bytě, naopak barvy pro tlumení se volí pro místa odpočinku či spánku. U společných místností se postupuje obdobně, přednostní je harmonizace osob navzájem.

S podporou nebo tlumením energií souvisí další faktor, a to volba mezi výraznými barvami nebo tlumenými pastelovými.

Dalšími dvěma faktory jsou druh převládající činnosti konkrétní místnosti a její pozice v bytě podle svět. stran – např. obývací pokoj je prostorem s převažující jangovou (více akční) energií zábavy, návštěv apod., měl by se tedy nacházet v jangové části bytu a i barvy zde by měly být živější, přitom současně respektující energii všech členů rodiny, ale také s respektováním světových stran, takže tento pokoj na severu by např. v příliš červeném provedení (Oheň) představoval konflikt energií s energií severu (Voda), nutná je v tomto případe opět nutnost vzájemné harmonizace neharmonických elementů, v tomto případě Dřevem.

Následuje další významný faktor, a to časový, představující momentální potřebu (je vyjádřená oblibou) určité barvy v dané životní etapě, známější podobou tohoto faktoru je např. volba barev u ošacení. V delším horizontu je to vliv energií jednotlivých let nebo celých cyklů let kdy vládne určitý element.

A nelze opomenout ani podstatný vliv vlastního vkusu nebo módnosti určitých barev, jejichž síla a význam při rozhodování o barevnosti místnosti může dostat dočasně přednost před všemi ostatními faktory.

Příklad z nedávné praxe mi potvrdil, že sebelepší výpočet vhodné barvy pro konkrétního člověka ještě nemusí být to pravé: přišla se poradit paní co má dělat s čerstvě vymalovanou stěnou v hale se schodištěm (záplava sytě tmavě červené barvy, stanoveno FŠ poradcem) s tím, že má od doby vymalování silné bolesti hlavy… vrátili jsme tam zase zpátky světlou barvu okrovou, aby kromě zklidnění energie vyniklo i dřevěné vyřezávané schodiště, a v domě je zase pohoda.

Takže jak na to vlastně, jak uplatnit zásady FŠ a nezbláznit se u toho? Není to tak složité když si uvědomíme, že FŠ je o harmonii, o vyrovnání energií jinu a jangu, o doplnění elementů chybějících nebo naopak tlumení elementů příliš dominantních, takže vyžaduje to dobrou znalost živlového pentagramu (5-ti elementů) a to jak pro energii daného prostoru podle svět. stran, tak pro konkrétní osoby v něm. A do tohoto ještě pustíme vlastní cit, vkus, intuici, a jsme s barevností hotovi.