Poloha místností v bytě

Ideální poloha jednotlivých místností v bytě/domě souvisí předně s polaritou jin/jangové energie daného prostoru a dále s činností zde konaných konkrétními členy domácnosti. Každý prostor má svou jangovou (více akční) a jinovou (více klidovou) část, tyto by se měly respektovat při výběru místností pro určitou činnost. Jak poznáme, která část je která? Velice jednoduše – na půdorys bytu překreslíme monádu, to je ten černobílý obrázek s 8-mi trigramy zde vlevo na liště, umístíme sever monády (trigram Voda, nejvíce černé pole) na sever půdorysu bytu a hned vidíme, ve které části bytu máme ložnici, kuchyň apod., jangová část monády je světlá a jinová tmavá. Mimochodem, jangová část monády, např. na přívěscích, patří vždycky nahoru, protože jang je vždycky nahoře a jin vždycky dole, nenecháme se zmást některými výrobci těchto monád nebo autory knih o FŠ, kteří je občas produkují v poloze vzhůru nohama nebo stranově převrácené.

Nejvíce jangové místnosti jsou kuchyň, obývací pokoj, případně rukodělné dílny pokud jsou v bytě, svou energií patří na J, mají zde dostatek energie ze sluníčka

JZ je spojený s energií ženy/matky a rodinným hospodařením, proto je zde vhodná jídelna, možná je i kuchyň, případně pokoj nebo pracovna ženy.

Z má energii radosti a hravosti, proto je vhodný pro malé děti, herna, možno zde provozovat hru na hudební nástroje.

SZ je spojený s energií muže/otce, je vhodný pro pracovnu hlavy rodiny, může zde být i ložnice rodičů.

S je prostorem s největší jinovou energií, vhodná je zde ložnice nebo meditační místnost.

SV má energii moudrosti, sebepoznávání, je použitelný jako knihovna, studovna, pokoj pro člověka hledajícího sebe sama.

V a JV jsou spojené s růstem všech aktivit a myšlenek, jsou vhodné pro děti školního věku.

Zvýšenou opatrnost zasluhují všechny místnosti s odpady do kanalizace, které představují úniky energie. Ideální je odpady soustředit do jednoho místa a toto místo odpovědně zvolit tak, aby tyto úniky narušily rodinnou harmonii co nejméně, rozhodně by neměly být v centru bytu, ani v SZ a JZ sektoru. Vzhledem k tomu, že se u odpadových místností jedná především o energii elementu Voda, považuje se za nejméně škodlivé mít koupelnu a WC ve V sektoru bytu. Pro tyto místnosti však platí ještě další významná pravidla co se týká jejich polohy vůči vstupním dveřím do bytu (být co nejdále), ne přímo proti vstupním dveřím, ne v centru bytu, a být dále než je od vstupu do bytu kuchyň.

Často diskutovaným tématem je, kde by měl být vstup do bytu/domu. Z uvedeného popisu je patrné, že nemá smysl lpět na vstupu ze severu, neboť tímto se poruší hned 2 závažná pravidla, a to že se naruší klidová část domu (vstup a chodba patří mezi jangové činnosti) a také se koupelna a WC ocitne blíže ke vstupu do bytu, což představuje porušení organického uspořádání bytu, kde vstup představuje ústa, kuchyň žaludek atd. Je také samozřejmě příjemnější po ránu vykročit do pracovního dne směrem do sluníčka než se nechat ofouknout severními větry v zimním období.