Bude rok Zajíce 2011 rokem zklidnění?

Rok Zajíce začíná 3. února 2011. Roky Zajíce jsou povětšinou klidné, pozitivní a inspirující a rok 2011 vypadá, že bude v tomto směru vévodící – osvěžující změna po uspěchaném a docela dramatickém roku Tygra. Zvláště výraznými tématy tohoto roku budou rodina, osobní rozvoj a diplomacie. Středem zájmu budou stále alternativní zdroje energie a zelené bydlení. Umělecká a kulturní odvětví společnosti budou po celý rok značně vytížená tvorbou úžasných uměleckých děl a pořádáním významných výstav. Pod šťastnou hvězdou budou láska, romantika a rodinný život, se znovu obnoveným oceněním blízkých a přátel. Celkově by to měl být zábavný a relativně klidný rok. Agrese, násilí i válečné zóny budou sice stále zřetelné, ale čínský rok Zajíce napomůže k mírovým řešením a diplomacii, stejně jako k pocitu, že není všechno ztraceno a že naděje je stále naživu.

Pojďme se podívat na osobnostní rysy všech zvířecích regentů a jejich vyhlídky pro rok 2011:

Krysa – Krysy jsou okouzlující, elegantní a chytré. Mohou být trochu upovídané a náchylné k úzkostem. Jsou velmi šetrné a velmi dobře zacházejí s penězi. Rodina a blízcí přátelé jsou pro ně mimořádně důležití. Krysa je výjimečně okouzlující a nepochybně bude během svého dlouhého života vždy populární a bude mít mnoho přátel.
Krysa už se nemůže dočkat až skončí rok Tygra, a to z více důvodů. Bylo hodně změn a tempo bylo příliš rychlé – nic v čem by se cítila pohodlně. Čínský rok Zajíce představuje pravý opak – jeho tempo bude pomalé a rovnoměrné, Krysa musí být ale trpělivá a zůstat spokojená se stabilním vývojem v průběhu celého roku. Práce bude opět středem zájmu, v tomto období ale bude vyžadovat od Krysy její zkušenosti a znalosti, které jí pomohou k docela pěkné kariéře. Zvláště příznivé budou v této oblasti měsíce duben, říjen a listopad. V oblasti lásky a romantiky by se mohl objevit důvod k oslavě, a to v podobě zasnoubení, svatby v průběhu roku, zejména v měsících červenec, srpen, prosinec a leden. Významným aspektem roku bude pro Krysy čas na osobní růst, koníčky a rozvíjení dovedností, které přinášejí štěstí. Pro všechny Krysy, které rády píšou, to bude rok zvýšené tvořivosti a lhostejno zda pro zábavu nebo zisk, se jejich práce ukáže v tom nejlepším světle. V oblasti zdraví Krysy překonají svůj pocit vyhoření z průběhu roku 2010 a v roce 2011 dojde k posílení jejich vitality, budou se cítit silnější, lépe se o sebe starat, dodržovat zdravou stravu a pravidelné cvičení.
Roky krysy: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Buvol –Statný, zemitý, praktický – to je Buvol. Pokud by byl vyveden z míry, mohl by oddaný a dobrácký Buvol ukázat také svou prudkou povahu. Je pořádný, slušný, klidný a snaživý, s velkou láskou ke svému domovu. Jeho velkou láskou bývá hudba. Rodinný život a milující partner jsou předními mezi jeho prioritami. Prostě báječný a věrný přítel.
V průběhu roku 2010 Buvol trochu dozrál. Jeho období podobné tornádu a náhlé výzvy znamenaly pro Buvola přizpůsobení jeho myšlení a změnu jeho nasměrování. Někteří možná pociťují uplynulé období jako slabší, ale je potřeba se těšit na rok 2011a starý rok nechat rázně za sebou. Rok Zajíce bude pro Buvola slibný. Pro ty, kteří si přejí změnu své kariéry nebo alespoň změnu jejího nasměrování, přinesou měsíce únor, březen a září velmi zajímavé nabídky a pokrok. Tento rok bude mimořádně význačný pro romantiku, svobodní Buvoli se ocitnou ve správném čase na správném místě, aby potkali někoho velmi zajímavého. Pro zadané bude tento rok představovat posílení a růst vztahů. Měsíce červen, červenec a říjen budou pro lásku a romantiku úžasné. Významné bude v tomto roce přátelství. Ať již bude Buvol hledat nové přátele nebo čerpat z přátelství stávajících, podstatné je, že zůstane společensky aktivní, a to zejména v měsících březen, srpen a prosinec. Buvol by měl věnovat čas, aby se ujistil, že jeho stravovací návyky jsou zdravé, a více času trávit cvičením a pobytem v přírodě. Odpočinek a relaxace budou pro Buvola v tomto roce životně důležité.
Roky buvola: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tygr – Přitažlivý, vášnivý a majestátní! Ať dělá Tygr cokoliv, je to znát! Nerozhodnost a tvrdohlavost mohou však třpyt osobnosti Tygra pokazit. Na jedné straně štědrý, na druhé trochu lakomý. Někdy je těžké pochopit jak na tom kdo s Tygrem je. Přizpůsobivý, čestný, opravdu zábavný, člověk získá v Tygrovi životního přítele.
Většina Tygrů se bude cítit ke konci „svého“ roku spokojená a nabitá. I rok Zajíce bude pro ně pozitivní. Zvláště romantické záležitosti se dostanou do popředí, mnoho zrozenců v roce Tygra se bude rozhodovat o svatbě nebo pozdvihnou své vztahy na vyšší úroveň. Svobodní Tygři budou mít mnoho šancí poznat partnera, zvláště příhodné budou měsíce od června do září. Pokud v současné době čelí osobním zkouškám nebo trápením, tak r. 2011 bude rokem zlepšení. Po stránce financí se Tygr nejspíš setká se zvýšením příjmů, a to buď v důsledku zvýšení platu nebo neočekávaného dědictví. Při opatrném plánování rozpočtu si může užívat peněžního vzrůstu, pokud se podaří snížit náklady. Mezi zájmy Tygrů v tomto roce budou také patřit hobby, venkovní záliby a sporty, budou relaxovat i pořádat společenské večírky, obojí jim bude velmi svědčit. Těžištěm cestování a trávení prázdnin s přáteli bude konec jara, také srpen a září. Pokud existuje nějaké vysněné místo, které vždycky chtěli navštívit, tak tento rok je pro to dokonalý. Mohla by se objevit příležitost pro koupi domu nebo změnu bydliště. Bylo by to skvělé, i přes trochu stresující průběh událostí, a Tygři by si mohli užívat prosperitu ve svém novém prostředí.
Roky tygra: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zajíc – Přítulný, hřejivý a láskyplný, to jsou charakteristické rysy Zajíce. Tajemný a báječný hostitel na oslavách, Zajíc si užívá být v centru pozornosti, kde se během chvilky ocitá. Občas bývá Zajíc příliš opatrný a může být i trochu nudný. V čínské astrologii bývá jedním z nejšťastnějších znamení.
Zajíc shledal se znepokojením své vyčerpání v průběhu r. 2010, ale pochopil, že úspěchy z průběhu minulého roku jej skvěle nastartují pro jeho vlastní rok 2011. Tento rok bude pro něj ohromující a velmi příznivý, zvláště v oblasti práce a kariéry. Jeho schopnosti komunikovat s ostatními mu přinesou povýšení v práci. A pokud Zajíc uvažuje o úplně odlišném povolání, je toto ten nejlepší čas prozkoumat své možnosti. Nejen že pocítí změnu v nabytí své energie, ale bude se cítit šťastnější než kdy jindy. Pro rozvoj kariéry budou významné měsíce březen-květen a říjen-listopad. Finance se v průběhu vlastního roku budou jen sypat, se svým štěstím se dostane vysoko! Může počítat se zvýšením platu, s darem nebo vydělá peníze navíc z koníčků nebo podnikatelských plánů. Společensky hektické budou měsíce srpen, září a prosinec. Svobodní Zajíci by mohli v tomto roce potkat zajímavé partnery a jejich vztahy by se mohly rychle rozvíjet. Ti zadaní zjistí, že se jejich vztahy stávají více seriózními a důležitými. V průběhu roku by se mohla vitalita Zajíců oslabovat v důsledku stresů a starostí, proto je velmi důležité, aby měli dostatek odpočinku a relaxu. Také by si měli vzpomenout v těžších časech na své přátele a blízké osoby a požádat je o podporu a radu.
Roky zajíce: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Drak – Asertivní, energický a talentovaný jsou slova pro popis Drakovy osobnosti. Na druhé straně má Drak tendenci být blahosklonný a netaktní, aniž by si to uvědomoval. V čínské astrologii jsou Draci ve znamení štěstí. Obecně se těší silnému zdraví a bývají velmi úspěšní ve všem na co sáhnou.
Rok Zajíce bude pro všechny Draky více klidný a vyrovnaný než minulý rok. Sice milovali vzrušující povahu roku Tygra, ale nyní je čas sestoupit o stupínek či dva. Mnozí změnili svá zaměstnání a stabilnější rok 2011 jim pomůže se v nich usadit a možná dokonce i povýšit. Měsíce červenec, září a listopad dají Drakům šanci přehodnotit co právě dělají a kterým směrem by se chtěli ubírat dál. Vážně by se měli zabývat možností rekvalifikace nebo večerního studia. Základy dnes položené výrazně zvýší jejich vyhlídky v r. 2012, v jejich vlastním roce. Hvězdy přejí i romantice, s příležitostmi potkat nové lidi v průběhu celého roku, zvláště pak v měsících duben, červen, září a prosinec. Celkově to bude pro Draky pozitivní a šťastný rok. Finanční situace se pro většinu z nich zlepší, budou mít zvláštní vnímavost pro výhodné obchody. Rovněž cestování bude význačné a zvláště cenný bude čas strávený s přáteli a blízkými osobami. Zastavení během měsíců duben, květen nebo září se ukážou jako nezapomenutelné. Draci by si měli pěstovat a užívat koníčků a svých talentů, neboť jim poskytnou velkou radost a relaxaci během r. 2011 a mohly by vést k dalším zajímavým příležitostem.
Roky draka: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Had – Inteligentní a vysoce intuitivní, to jsou dvě z mnoha skvělých vlastností Hada. Umí být zábavným a romantickým přítelem, s jistým sklonem ke koketování. Když je napadán nebo kritizován, tak může být lítostivou obětí. Had má velké štěstí na peníze a má rád sázení. Je bystrý, baví ho četba, hudba, občas i paranormální stránky života.
Hadi mají rádi plány a postupují po trasách spořádaným stylem, rok 2010 už je dávno za nimi. Čínský rok Zajíce bude pro Hada mnohem více atraktivním rokem, bude se cítit být zpátky na své cestě, stále zaměstnaný a plný aktivity. Hlavní pozornost se u Hada zaměří na ujištění že dělá co by chtěl, co mu umožní vyjádřit jeho kreativitu a nadání a v čem vyniká. Měsíce únor, březen a říjen otevřou okna pro příležitosti tohoto v jeho profesi dosáhnout. Nicméně bude do toho muset vložit jisté úsilí a své záměry zviditelnit, jinak by se mohla okna zase uzavřít. Finančně vypadají věci pro Hada mnohem jasněji a při plánování a šetření může být tento rok vynikající. Význačnými oblastmi tohoto roku jsou rekonstrukce a design domova, také čas strávený s rodinou a přáteli bude pokladem. Romance a přátelství budou v r. 2011skvostné, Had si užije potěšení ze společenských akcí, zvláště těch spojených s prací. Varování pro Hady – hrozí možnost chybného úsudku nebo pomluvy, které by mohly vést k nepříjemnostem. Opatrnost! Péče o zdraví, Hadi by měli pečovat o vyrovnaný životní styl nebo může jejich energie utrpět.
Roky hada: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Kůň – Zábavný, okouzlující a atraktivní, to shrnuje dokonale vlastnosti Koně. Miluje večírky a davy lidí, být v nich středem pozornosti. Umí být sobecký, horkokrevný a netrpělivý. Kůň je ale především ohleduplný, ochraňující přítel a partner, v jeho společnosti bude vždy dostatek vzrušení.
Po většinu r. 2010 byl Kůň v centru pozornosti pro jeho jiskrnou společnost, též dostával nabídky přátelství. V r. 2011 bude pro Koně významná oblast kariéry, s neočekávaným vývojem a příležitostmi propagace. Měl by sledovat události pečlivě, protože jakmile se nějaká příležitost otevře, bude nutné jednat rychle a být ve střehu. Měsíce duben, květen, říjen a listopad budou slibné měsíce pro pokrok v práci nebo pro nalezení úplně nové práce. Zdraví a duševní pohoda budou zaměstnávat v tomto roce mysl mnoha Koňů, bude ideální čas znovu promyslet pohybové návyky a dietu. Společensky, jako vždy, bude Kůň velmi zaneprázdněn, s mnoha zábavnými příležitostmi s přáteli v měsících květen-září a v prosinci. Zadaným Koňům se bude v r. 2011 dařit lépe než svobodným. Pokud se objeví nová romance na obzoru, Kůň by si měl nechat poradit, ať zvolní a nechá vztah vyvíjet pomalu a beze spěchu. Měsíce březen, září a říjen budou ideální pro nalezení někoho výjimečného. Kůň má od přírody dobrodružnou duši a může v tomto roce uskutečnit nějaké cesty do odlehlých míst. Finančně je zde jistá šance pro Koně zvýšit během roku jejich příjem, měl by však vložit veškeré úsilí do starostlivé péče o peníze.
Roky koně: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Ovce – Elegantní, optimistická, laskavá a pohodová, tak by se dala popsat osobnost Ovce. Ovce však umějí být také nedůtklivé a nespokojené, někdy to vzdají hned při prvním problému. Daří se jim být okouzlující, aniž by daly najevo své vnitřní pocity. Ovce jsou velmi talentované a nápadité, mohou se vyžívat v těch nejkreativnějších zálibách.
Rok Zajíce začne skvěle pro Ovce, hledající zaměstnání nebo změnu v kariéře. Při budování sítí a udržování přehledu o všem co se děje se objeví překvapivé možnosti. Zejména měsíce březen, duben a září budou velmi příznivé pro zlepšení v práci a pozitivní změny. Posledních několik let bylo pro Ovce náročných, r. 2011 bude radostnější, pozitivní a šťastný. Během roku se objeví spousta šancí získat nové přátele a účastnit se společenských akcí, právě to Ovce potřebují. Podpora přátel bude pro ně v tomto roce velmi důležitá, dodá jim povzbuzení a sebejistotu, kterou potřebují. Svobodné Ovce shledají r. 2011 jako vynikající a vzrušující v oblasti romantiky a ty, které již partnera mají, mohou pomýšlet na zvýšení vážnosti vztahu. Zejména měsíce únor, srpen a září nejspíše představí příležitosti pro romantická setkání, ale celý rok přinese šťastné společenské příležitosti. Ovce by se měly starat v tomto roce o své zdraví, hlídat si, zda dělají dost pro odpočinek a relax. Bude to rušný rok, krásný po všech stránkách, ale mohl by také trochu vyčerpávat jejich vitalitu. Finančně věci vyhlížejí mnohem jasněji než v uplynulých letech, Ovce se budou radovat z nakupování bytového zařízení nebo z podnikání kratších cest.
Roky ovce: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Opice – Opice je hravá, veselá, zábavná a rychle uvažující. Brzy je znuděná a těžko se usadí, aby dělala nějakou jednotvárnou práci. Opice umí být i domýšlivá a lehkomyslná. Opice jsou ambiciózní a obvykle velmi dobře investují peníze. S jejich důvtipem a báječným smyslem pro humor jsou skvělými společníky. Život Opic nebude nikdy jednotvárný a předvídatelný.
Rok 2011 velmi prospěje zálibě Opic v plánování a zdolávání cílů, které budou probíhat hladce podle očekávání. Pro Opice s kreativní prací jako je psaní nebo umění, to bude zvláště inspirativní rok a jejich práce bude vysoce ceněna. Rok Zajíce nabídne několik skvělých příležitostí pro zviditelnění a pokud bude aktivní a připravený, bude sklízet úspěchy. Ti, kteří hledají práci, nechť se zaměří při přijímacích řízeních na detaily, to jim otevře ta správná okna příležitostí. Výjimečnými měsíci pro jejich kariéru by měly být únor, září a listopad. Přátelé a rodina poskytnou Opicím v průběhu roku mnoho nezapomenutelných zážitků vč. několika neobvyklých oslav. Pro většinu Opic budou měsíce březen-květen velmi společensky aktivní. Svobodným Opicím by se mělo objevit několik příležitostí poznat někoho zajímavého během výletů s přáteli nebo v práci. Kromě toho se mohou mnohé Opice těšit na návštěvy uměleckých výstav, muzeí nebo jiných kulturních událostí. Rok Zajíce by měl být rokem příznivým pro to věnovat se podrobněji myšlenkám na sebezdokonalování, již dříve zvažovaným. Velmi by Opicím prospěl nový náhled na jejich pohybové a stravovací návyky, na způsob jejich odpočinku. Rok 2011 bude pro Opice rokem posunu dopředu, s ponecháním všech zklamání a lítostí za sebou. Může to být velice uspokojivý a příjemný rok.
Roky opice: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Kohout – Kohout je vždy oblíbený, extravagantní a kreativní. Bývá až nesnesitelně upřímný, obecně se těší velké pozornosti ostatních. Kohouti bývají báječně oddanými přáteli, připravenými vždy poradit – ať jsou o to požádáni či ne! Rodina znamená pro Kohouty celý svět, jsou tím nejvěrnějším znamením čínského zodiaku.
Rok Zajíce bude pro Kohouty mnohem klidnějším rokem než r. 2010. Kohout by však měl v novém roce více držet na uzdě svou přirozenou nevázanost a nadšení, být trpělivý a používat zdravý rozum. Na poli práce bude nezbytné více sdílet práci se svými spolupracovníky a využívat svých systémových schopností. Toto bude zvláště potřeba v měsících březen, duben listopad a prosinec, kdy dojde k neočekávaným událostem. Veškeré úsilí vkládané nyní do pracovních záležitostí přinese plody v následujícím roce Draka. Kohout by měl také zvažovat všechny příležitosti ke studiu nebo školení, což by pro něj bylo extrémně užitečné, ale opět s velkým profitem pro něj až v následujícím roce. V rovině společenské a romantické to bude mnohem usedlejší a klidovější rok, který bude Kohoutovi velmi vyhovovat. Měsíce březen, červen a srpen vypadají, že budou nejvíce aktivní ve společenské sféře. Varování – Kohout by měl kontrolovat svou výbušnost při komunikaci s přáteli, nebýt příliš tvrdý, jinak mohou hrozit hádky nebo ukončení přátelství. Po stránce financí mohou Kohouta čekat některé náklady v domácnosti, spojené s opravami, malováním, renovacemi. Bylo by moudré řídit všechny projekty citlivě a nakupovat za výhodné ceny, čínské roky Zajíce mohou být nákladné pro všechna znamení. Celkově vypadá pro Kohouty rok 2011 jako radostný a povzbudivý.
Roky kohouta: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Pes – Pes je úžasný dříč, perfekcionista a někdo, kdo miluje ty nejmenší detaily. Je také trochu méně společenský, pesimistický a tvrdohlavý. Psi jsou z celého čínského zodiaku nejvíce čestní a důvěryhodní, vždy ochotní se bít za dobrou věc. Jsou skvělými posluchači a jejich rady jsou obvykle velmi intuitivní.
Rok Zajíce pro všechny Psy příležitostmi jen září. Hlavní důraz bude kladen na jejich osobní život. Pokud jsou zadaní, tak dokážou Psi svůj vztah pozvednout a dosáhnout v něm po všech stránkách vyšší úroveň. Svobodní Psi budou mít zvláštní štěstí v nalezení někoho velmi zajímavého. Všechny společenské události přinesou možnost poznat někoho nového, zejména měsíce duben, červen, srpen a prosinec budou zvláště vytíženými v jejich společenském kalendáři. V profesní oblasti se Pes dočká příležitostí pro rozvoj pracovních aktivit nebo neočekávaného vzrůstu svého zviditelnění. Je kriticky důležité, aby o všech obavách a myšlenkách promlouval s přáteli a rodinou. Zvýšená sebejistota a sebeúcta budou sklízet respekt u kolegů v práci. Na poli práce budou nejvíce příznivé měsíce březen, září-listopad, nechť se chopí své šance jakmile nastane! Finančně se Psi mohou těšit na zlepšení jejich situace. To jim umožní dopřát si svých zálib a pravděpodobně i několika cest. V roce Zajíce by se měli Psi pojistit proti ztrátám, chybám v dokumentech nebo prodlení při práci s nimi, dvakrát se ujistit, zda je všechno jak má být, a to ve všech písemnostech. Psi v tomto roce znovu objeví svůj zájem o zdraví, fitness a venkovní aktivity, které velmi prospějí jejich vitalitě a dodají životní jiskru. Pokud ponechají několik náročných posledních let za sebou, bude pro ně r. 2011 velmi spokojeným a šťastným rokem.
Roky psa: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Vepř – Osobnost Vepře je bezelstná, příjemná a roztomilá. Vepři mohou být také trochu melancholičtí a přecitlivělí. Vepř miluje společnost ostatních, zbožňuje večírky, povídání, klábosení. Vepři jsou vysoce inteligentní, ale tuto stránku osobnosti ponechávají raději pod pokličkou. Příliš se nestarají o peníze, ale patří v čínském zodiaku mezi ty velmi šťastné.
Vepř miluje zábavu a setkávání s rodinou a přáteli, po této stránce jej rok Zajíce nezklame! V současné době jeho život není zábavou, ale v r. 2011 jeho společenské zapojení výrazně zvýší, zejména měsíce duben, květen, červenec a říjen budou velmi příjemné. Svobodní Vepři by se mohli seznámit s romantickým partnerem prostřednictvím přítele nebo během rodinné oslavy. Stejně jak umějí Vepři oslavovat, tak umějí i tvrdě pracovat, a rok Zajíce jim přinese ocenění za všechnu jejich tvrdou práci. Pro všechny Vepře, kteří by rádi změnili práci nebo by chtěli postoupit na profesním žebříčku, pro to bude v tomto roce také několik příležitostí. Musejí ale jednat rychle, ujistit se, že pro to udělali vše potřebné vč. navázání těch správných kontaktů. V měsících březen, duben a září dojde k vývoji událostí, ale měli by být připraveni reagovat kdykoliv v průběhu celého roku. Vepř se bude v r. 2011 cítit dobře a chtěl by, aby mu vyšla spousta nádherných věcí – a to hned! Musí se ale naučit udržet své tempo a v roce Zajíce věci nespěchávat, jinak hrozí vyčerpání. Celkově bude r. 2011 progresivním a pro Vepře příjemným rokem.
Roky vepře: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007