Registrovaná průmyslová značka ORGONITY.CZ

Orgonity.cz spolu s logem jsou registrovanou průmyslovou značkou, označující zcela nezaměnitelné výrobky-orgonity produkované v rodinné manufaktuře již od roku 2008.

Co jsou to orgonity.cz:

Orgonity.cz jsou dlouholetou praxí ověřené výrobky, jež splňují ty nejpřísnější nároky na kvalitu a vzhled. Orgonit.cz je technické řešení pocházející původem z USA, které si dovede poradit s nebezpečným působením elektrosmogu a geopatogenních zón na lidské zdraví. Podporuje rovněž přirozenou vitalitu a obranyschopnost člověka.

K čemu se používají:

Používají se k odstranění nebezpečného vlivu elektrosmogu a geopatogenních zón, jež vážným způsobem ohrožuje zdraví. Aplikuje se tedy všude tam, kde je umístěno velké množství elektronických přístrojů, technických sítí (wifi) a kde je kladen důraz na udržení pozornosti a vysoký pracovní výkon (např. letečtí dispečeři, řidiči z povolání, lékaři). Svým působením podporuje správnou funkci lidského těla jako celku, ale i jeho jednotlivých orgánů. Odstraňuje stres a napětí.

Jak se aplikují:

Aplikace je vcelku jednoduchá. Předem je nutno zohlednit několik faktorů. Nejprve tolik, že stavební prvky nejsou prostupné působení orgonitu. Dále pak je to velikost místnosti a rovněž objem zátěže elektrosmogem. To znamená, že orgonit musí být umístěn volně v prostoru, nestíněn sklem, knihami, nábytkem apod. Každý jednotlivý typ orgonitu má svoji kapacitu působení a proto je při jeho výběru nutno brát zřetel na plochu místnosti a velikost zátěže elektrosmogu. Logicky tedy platí, že čím větší je místnost a intenzita elektrosmogu, pak aplikujeme větší a silnější orgonit.

Z čeho se skládají:

Orgonity.cz se skládají z následujících komponent. Jednak je to pojivo, které drží hmotu orgonitu v požadovaném tvaru a dále plniva, jež je pracující funkční složkou orgonitu.

Plnivo:

Křišťál původem z Brazílie, jež se používá mimo jiné i v laserové technice k ovlivňování elektromagnetického a světelného záření. Tento nerost usměrňuje tok elektrosmogu orgonitem a mění jeho charakter z patogenity na pozitivní hodnotu elektromagnetické vlnění. Podobně je tomu např. u světelného paprsku v laseru, kdy dochází při průchodu ke změně charakteru vlnění. Světlo v laseru tak může nejen řezat, ale také léčit popálenou lidskou tkáň. Podobně tak i orgonit má radikální vliv na změnu nebezpečného elektrosmogu v pozitivní charakter vlnění.
Dalším nerostem v orgonitu je Šungit:
Nalézá se na jediném nalezišti na světě v současném Rusku, v blízkosti hranic s Finskem, odkud jej dovážíme. Jeho struktura a chemické složení je velice podobná struktuře diamantu. Jeho původ je nejasný, snad se jedná o pozůstatek dávného meteoritu či jádra komety. Jeho vliv na působení orgonitu je značný, orgonit se šungitem v jádře tak působí jako účinné stínění geopatogenních zón.

Pojivo:

Směs restrukturalizovaného jantaru (původ Polsko, Litva), směs přírodní mladé stromové jantarové pryskyřice (smrk, borovice z Vysokých a Nízkých Tater, Slovensko), zahraniční křišťálová pryskyřice (Deutschland) používaná v potravinářské výrobě.

Nebezpečné napodobeniny:

V současnosti se na trhu v České republice i na území Slovenska objevují velice nekvalitní napodobeniny orgonitů vyráběné domácky, jež jsou charakteristické svou nízkou cenou. Jejich výroba je vedena neodborně a podomácku. Jako pojivo jsou používány levné syntetické pryskyřice dovážené z Ukrajiny, jež však obsahují mnoho chemických látek, které mohou vážně ohrozit zdraví člověka.

Jak poznat napodobeninu:

Neodborný přístup při domácké výrobě sebou přináší i to, že používaný syntetický materiál pojící hmotu orgonitu je plný nečistot, bublin a často i cizorodých příměsí. Hmota je často zcela neprůhledná, a pokud ano, pak je mnohdy nepěkně zakalená. Hrany výrobků jsou mnohdy odrolené či jinak porušené. Takovéto výrobky ve většině případů zapáchají po ropných příměsích. Nutno dodat, že podle nejnovějších průzkumů vdechováním takovýchto těkavých látek je ohrožováno lidské zdraví např. u citlivých jedinců může dojít ke spuštění astmatického onemocnění plic, eventuálně ke spuštění dávivého astmatického záchvatu.

Důležité upozornění:

Orgonit nesmí být doporučován lidem s vážným onemocněním srdce. Nesmí být použit jako náhrada za konzervativní léčbu zdravotních obtíží. Jeho použití je v rozsahu prevence a podpory dosavadní léčby.