Čínský rok Zemského Psa 2018 má energii radikálních změn

Nový čínský rok 2018 připadne na 16. února 2018, je to v pořadí již 4715. čínský rok a jeho znamení je Pes, elementem Země-jang. Protože je se Zemí spojována hnědá barva, bývá tento rok také nazýván rokem Hnědého Psa. Podle teorie čínského horoskopu je jangová Země spojována s Horou a Pes především s jangovou Zemí a v menším množství také s jinovým Kovem a Ohněm (jedná se o skrytá znamení Psa). Rok 2018 proto představuje období velmi silné Země, kde stojí vedle sebe 2 Hory nebo v popředí Hora, za kterou stojí další Hora. Velkého významu bude mít trh s realitami, zemědělství, životní prostředí, územní celistvost nebo náboženská, duchovní oblast. Rok 2018 je rokem Horského Psa, a tento Pes by mohl být divoký! To by mohlo Vaší cestě bránit. Znamená to, že při realizaci plánů se můžete setkat s určitými překážkami. Pro odstranění překážek musíte nejprve využít svou moudrost, pak teprve uvidíte před sebou široce otevřenou cestu.

Energie roku 2018 se bude vyznačovat obavami o bezpečnost a vzestupem sociálních hnutí ve společnosti. Po celém světě zesílí význam univerzálních hodnot dialogu a solidarity, které jsou charakteristickými hodnotami znamení Psa. Egoismus, chamtivost a nevědomost jsou hlavním zdrojem nerovností na Zemi, pouze společenský a kulturní impuls na individuální i kolektivní úrovni může poskytnout novou naději milionům lidí na světě, kteří stále trpí zanedbáváním, odmítáním jejich komunity.

Životní styl a zdraví Rok Psa 2018 bude vhodným časem pro změny životního stylu (čas přestat kouřit nebo změnit bydliště) a pro zahájení nových podnikatelských aktivit. Někteří lidé budou pociťovat kratší období osamělosti nebo přechodné melancholie, které by však mohlo probudit jejich vnímavost a kreativní mysl. Pro ostatní mohou tyto chvíle vést k tomu, že se při realizaci svých životních plánů příliš rozruší, což povede k pozdržení aktivit až do následujícího roku. Ti, jejichž energie roku narození představuje elementy Vodu nebo Dřevo, budou náchylnější než jiní vůči specifickým výkyvům roku Země 2018.

Peníze, kariéra a štěstí

Spokojenost a radost, plynoucí z úspěšných výsledků projektů realizovaných v končícím roce Kohouta, se plně projeví jen v případě, že se vytvořené zdroje rozdělí moudře a spravedlivě. Pro osoby s jejich rozhodujícím elementem Země by mohla výjimečná stabilita tohoto roku umožnit, aby si s větší jistotou a efektivností zorganizovali svůj osobní i profesní život. Nezapomínejte, že primárním prvkem znamení psa je prvek Země, následovaný silami Ohně a Kovu. Tvůrčí cyklus Oheň-Země-Kov znamená, že peníze mohou přijít k těm, kteří se rozhodnou ve svých jednáních zvolit čestnost a spravedlnost. Vyššími příjmy budou odměněny firmy, které obstarávají dobré životní podmínky a zdraví svých spotřebitelů, zejména zvyšováním investic v oblasti recyklace a obnovitelných energií.  Abychom se v průběhu celého roku těšili z radostného naplnění, bude vhodné projevit solidaritu a bratrství, aby se ušlechtilá a silná spravedlnost Zemského Psa přeměnila na hmotné a duchovní bohatství. Rozmary a excentricity minulého roku (Ohnivého Kohouta) upadnou v zapomenutí. Roky Psů nepodléhají zbytečným výdajům a ztrátám. V roce 2018 bude úspěch v lásce i v práci záviset především na kvalitě komunikace mezi lidmi. Potvrdí se, že být nezištný a štědrý může být odměněno velkou sklizní.

Sociální spravedlnost a inovace

Každých 60 let v čínském kalendáři je rok Zemského Psa mocným faktorem života, který nabízí novou interpretaci stavu našeho lidství. Síla charakteru, vzdělání, morálka, společenský život, zdraví a péče o starší osoby, jsou základními otázkami, které by měly být během tohoto klíčového období přehodnoceny a vylepšovány. Objeví se noví autoři a filozofové, stejně jako se budou opětovně vydávat zapomenuté texty velkých klasických spisovatelů a básníků, což by mělo probudit a živit toto kolektivní uvědomění. Možná se staneme svědky vzniku nových ambiciózních průmyslových projektů, které zcela přetvoří způsoby výroby a využívání energetických zdrojů, zejména v oblasti solární energie, které nyní dospějí k tomu, že se stanou jedním z hlavních levných zdrojů elektřiny jak v dopravě, tak i v domácnostech. Všechny iniciativy, přispívající ke snížení znečištění a zlepšování kvality života, budou podporovány a financovány většinou států, významnými průmyslovými a finančními institucemi po celém světě. Činnosti založené výlučně na individuálních zájmech a demagogii budou většinou odhaleny a odmítnuty, čímž se během tohoto období uvolní univerzálnější hodnoty empatie a sociální spravedlnosti. Prvek Země v jangové podobě, spojený se znamením Psa, stejně jako Hora dohlížející nad lidmi žijícími na jejím úpatí, vibruje zevnitř tlukotem pravdy a spravedlnosti, dokonce i pro ty z nás, kteří to nechtějí slyšet.

Láska a rodina

V roce 2018 bude mít rodina rozhodující význam a důležitost pro naplňování tužeb všech 12 čínských znamení zvěrokruhu. Pokud jste během tohoto ročního cyklu bez partnera, neměli byste mít problémy s jeho nalezením ještě před začátkem příštího čínského nového roku (5. 2. 2019).

Rok 2018 v kostce

Znamení Psa je symbolem inteligence a ochrany; může se tedy také stát, že se tento rok změní na období, během něhož se aktivisté a studenti, ale také obyčejní občané, kteří pociťují ztrátu naděje nebo jsou sociálně vyloučení, zradikalizují a budou požadovat radikální změny v životních podmínkách a zachování budoucnosti pro sebe a své děti. Často se říká, že roky Psa jsou nositeli násilných konfliktů. Ve skutečnosti by se to mohlo týkat pouze roků Kovového Psa, který má nejblíže k energiím válek nebo destrukce, další takový rok však nastane až v roce 2030.

Všeobecné hodnocení roku 2018 pro všechna znamení

Znamení Hodnocení, max. 10 hvězd Charakteristika
Krysa ***** Nech to být
Buvol ****** Volba
Tygr ******* Pobláznění
Zajíc ******* Sklizeň
Drak ***** Opatrnost
Had ****** Vyčištění
Kůň ****** Oddanost
Koza/Ovce ****** Přehodnocení
Opice ******* Vnímání
Kohout ****** Organizování
Pes ******** Nový start
Vepř ***** Povědomí

Rok 2018 pro Krysu

Rok 2018 v kostce:

Krysa je jedním z nejvíce inteligentních zvířat z 12 čínských znamení zvěrokruhu. Je zvědavá a charismatická, tvrdohlavě a systematicky upřednostňuje své vlastní zájmy, a to jak v jejích společenských, tak v profesních vztazích.

Rok Zemského Psa je pro znamení Krysy rokem odpočinku s dlouhodobým příznivým vlivem pro jejich citelnou potřebu si odpočinout a dobít se, daleko od překotného dění světa.

Předpověď pro Krysu v roce Zemského Psa

Během roku 2018 mohou Krysy očekávat, že jejich život bude celkově dosti proměnlivý. První znamení čínského kalendáře bude nuceno zdvojnásobit své úsilí a být obzvláště trpělivé, co se týká jeho soukromého života. Bude potřeba věnovat pozornost také profesnímu životu, kde se doporučuje více se soustředit na vytváření nových projektů, než na to, aby šly investice do rizikových investic.

Vztahy

V rodinném životě by poklid Krysy mohlo přerušit jisté dočasné napětí. Není vyloučeno, že dojde dokonce ke krátkodobé odluce partnerů. Během roku Psa budou staří mládenci vedeni k rozlišování mezi pomíjivou vášní a pravou láskou. Krysy, jejichž citový vztah vznikl v nedávné době, by se neměly snažit v tomto roce vstupovat do manželství, není to pro ně příznivé období. Ovšem nová přátelství a zajímavá setkání budou přicházet, aby rozjasnily každodenní život Krysy, po celý rok.

Práce a společenský život

Co se týká práce, budou se rozvíjet přínosná obchodní partnerství, ovšem spíše ve vzdálenějších místech od domova Krysy. Výsledkem bude častější cestování než obvykle, a to ve společnosti partnerů a spolupracovníků.

Krysa však bude možná muset čelit i neočekávaným a nepříjemným situacím. Je docela možné, že bude v práci odpovědná za něco, co sama nemohla ovlivnit, může ji někdo záměrně oslabit, nebo dokonce že by se někdo mohl pokoušet ji zneužívat pro své obchodní aktivity. Proto je velmi důležité, aby Krysa stále kontrolovala, že má své záležitosti pod dohledem a zdvojnásobila svou ostražitost ohledně svých investic. V opačném případě by mohla skončit v neřešitelných situacích, kdy nebude mít žádnou kontrolu nad situací nebo jakýkoli jiný způsob, jak jednat. V roce 2018 by si měly Krysy udržovat opatrnost, aby se nedostávaly do světla reflektorů. Je v jejich zájmu, aby udělaly krok zpátky a soustředily se na tvůrčí rozměry své práce, rozvoj nových projektů, které se nakonec projeví jako velmi výnosné pro jejich finance, prospěšné pro jejich osobní a rodinnou pohodu.

Štěstí a blahobyt

Nejvíce příznivá období: dubensrpen, prosinec, leden 2019

Nejméně příznivé období: červen

Předpovědi pro všechny typy Krysy:

Dřevěná Krysa (narozená v r. 1924, 1984)

Oportunistická a pragmatická zároveň, Dřevěná Krysa má pozoruhodnou flexibilitu. Je přesná, strohá, inteligentní, ale také vášnivá a úzkostlivá, vyniká svou divokostí i chutí do podnikání. Dřevěná Krysa může vyniknout v jakékoli umělecké oblasti, pokud se jí podaří vytrvat ve svém úsilí. Pokud setrvává v práci nebo v životním stylu, které jí nevyhovují, může se nechat snadno zcela vyčerpat.

Ohnivá Krysa (narozená v r. 1936, 1996)

Ohnivá Krysa je nejvíce šlechetná, ale také nejvíce neposlušná. Je zjevně nezávislá, ale je hluboce oddaná a rytířská vůči osobám, které miluje. Tato Krysa je také nejvíce nepokojná a nejzajímavější ze všech Krys. Jen málokdo zůstane lhostejný ke kouzlu vyzařovanému tímto ambiciózním a energickým znamením Čínského zvěrokruhu. Tyto Krysy jsou silně svázány s vlastní svobodou myšlení i činností, nikdy nepřijmou myšlenku, které by samy nevěřily. Vždy jsou přátelské a otevřené novým vztahům, věrné svému partnerovi, když se rozhodnou vybudovat domov. Nicméně, i když zůstanou těsně připoutány ke své rodině, nenechají nikoho, aby jim visel na krku. Když mají pocit, že je někdo podvádí nebo okrádá, neváhají pořádně zatopit svým domnělým i skutečným nepřátelům.

Zemská Krysa (narozená v r. 1948, 2008)

Zemská krysa je nejvíce nenasytná a nejkonzervativnější ze všech Krys. Je vysoce inteligentní, exceluje v profesích, které vyžadují analýzu a organizaci. Nezajímá se o hromadění peněz a bohatství všeho druhu, jako ostatní Krysy, ale pracuje na udržování srdečných vztahů s těmi méně šťastnými, než je sama. Pokud se jedná o materiální statky, tak i když bývá sobecká a lakomá, může se Zemská Krysa v pozdějším věku naučit štědrosti.

Kovová Krysa (narozená v r. 1960, 2020)

Kovová Krysa je nejvíce žárlivá a dominantní ze všech Krys. Její touha po uznání a obdivu nemá zřejmě žádné hranice. Bývá brilantní a důmyslná, pokud jde o nalezení řešení těžkých problémů, avšak považuje za velmi obtížné si přiznat chyby a učit se ze svých selhání. Jen zřídkakdy si užívá samotu; když se stane, že přijde o morální podporu své rodiny, stává se Kovová Krysa náchylnější k depresím. Když je v dobré náladě, bývá chytrá a emotivní, velkorysá a štědrá.

Vodní Krysa (narozená v r. 1972, 2032)

Vodní krysa je nejvíce tajuplná, ale také nejvíce citlivá ze všech Krys. Je extrémně pragmatická a dalekozraká, nepouští se do žádného vztahu, dokud v něm neuvidí pro sebe nějakou hodnotu. Bývá velmi společenská, užívá si dobrou konverzaci, ale také rozvážná či osamělá, podle svých nálad. Vodní Krysy nevyhledávají výsluní za každou cenu. Vždy okouzlující a charismatické, vynikají v jednáních, ne v pomstě, skvěle kombinují humor a vhled do svých vztahů s ostatními.

Rok 2018 pro Buvola

Rok 2018 v kostce:

Mezi všemi znameními čínského zvěrokruhu je Buvol znamením nejvíce konzervativním a nejvíce svázaným s rodinou a tradičními hodnotami. Jeho typickými vlastnostmi jsou tvrdá práce a vytrvalost, bývá ale také žárlivý a pověstné jsou i jeho záchvaty vzteku.

Předpověď pro Buvola v roce Zemského Psa

V roce 2018 se trpělivý Buvol ocitne pod tlakem, přesto bude tento rok pro něj celkem dobrý. V rodinném životě by mohl nedostatek porozumění mezi partnery způsobit občasné spory. Buvoly by mohlo vyvést z rovnováhy např. nespravedlivé dělení významnějšího majetku. Buvol se však musí naučit zvládnout svůj hněv a být opatrný, aby mezi svými příbuznými a blízkými nepřekročil jisté hranice. Během roku Zemského Psa přijde Buvol na to, že ne každý má stejnou sílu a odhodlání, jako má on sám.

Starosti a úzkosti, které ho někdy posednou, zmizí ve chvíli, kdy si Buvol uvědomí jejich malichernost. V roce 2018 nesmí Buvol ztratit ze zřetele své cíle a stále věřit svým schopnostem. Trpělivost, kterou bude Buvol schopen během tohoto turbulentního roku projevit, by měla později přinést nečekané a překvapivé plody. Zkušenosti a překážky roku 2018 Buvoly jen posílí. V nejhorším scénáři budou Buvoli připraveni udělat kolem sebe pořádek a skoncovat s minulostí, aby obnovili a ozdravěli vztahy v lásce, přátelství a zejména v práci.

Vztahy

Narušit klid a zvyklosti Buvola, i harmonii jeho domova, by mohla překvapivá návštěva příbuzného, zejména pokud tato návštěva přesáhne hranice toho, co považuje Buvol za únosné. Dalším potenciálním zdrojem napětí v rodině by mohla být otázka dělení majetku nebo diskuse o dědictví. Buvol by měl zůstat klidný a nepouštět se do příliš žhavých konverzací tohoto druhu. Energie roku 2018 není pro Buvola příliš vhodná pro narození dítěte. Bude určitě lepší počkat až do roku 2020, roku Kovových Krys, Krysa je tajným přítelem Buvola.

Práce a společenský život

Při několika příležitostech by mohl být Buvol-podnikatel v roce 2018 v pokušení zpochybnit svou správní radu nebo vyzvat bývalého cenného spolupracovníka, aby opustil společnost. Během těchto okamžiků pochybností nebo krizí by měl Buvol zapracovat na sobě, aby se pokusil pochopit, zda problém přichází od ostatních, nebo spíše vzniká z jeho chronické nesnášenlivosti a neschopnosti přijmout chyby druhých. V roce 2018 bude Buvol také nucen podstoupit několik výjezdů domácích nebo zahraničních, vypořádat se s naléhavými záležitostmi, které ho příliš netěší. Předmětem jednání budou zásadní otázky nebo morálka. Každodenní život Buvola by mohla narušit přítomnost nového člověka v jeho pracovním prostředí, případně zrada dlouholetého společníka. V prostředí, v němž se cítí zranitelný a v němž se domnívá, že se může spoléhat pouze na sebe, by mohl Buvol proti všem očekáváním naopak získat velmi cennou pomoc od bývalých známých a věrných přátel.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: květen, září, prosinec

Nejméně příznivý měsíc: červenec

Předpovědi pro všechny typy Buvola: 

Dřevěný Buvol (narozený v r. 1925, 1985)

Spojený s tradičními hodnotami, stejně jako ostatní Buvoli, je Dřevěný Buvol mnohem společenštější než ostatní Buvoli. Ve svém bezprostředním okolí vyniká jako impozantní obchodník. Dřevěný Buvol je skvělý pracovník; pokud je to nutné, nebude váhat obětovat své potěšení, aby pomohl společnému úspěchu, který pro něj znamená absolutní životní cíl. Bývá chytrý a nezávislý, jeho pozoruhodná poctivost mu nedovolí, aby obhajoval své vlastní myšlenky před většinovým názorem. Dřevěný Buvol není typem člověka, který pláče nad špatným osudem ostatních, takže bývá někdy hodnocen jako necitlivý až tvrdý. Dřevěný Buvol má mnohem lepšího týmového ducha než ostatní jeho druhové, za jediného předpokladu, že bude samozřejmě kapitánem lodi.

Ohnivý Buvol (narozený v r. 1937, 1997)

Dynamický a produktivní Ohnivý Buvol by se měl ujistit, jestli ho jeho pýcha nevede k tomu, aby činil špatná rozhodnutí vůči lidem, kteří ho milují a podporují. Čím rychleji se mu podaří respektovat a přijímat rozdílnosti druhých, tím víc proslulosti a uznání může na oplátku očekávat.

Zemský Buvol (narozený v r. 1949, 2009)

Zemský Buvol jen zřídka vyjadřuje své pocity. Trpělivost, stabilita a vytrvalost, mu dodávají efektivnost v jeho činnosti; jeho úsilí přetrvává, i když je čas se vzdát a postoupit dál, raději pokračuje pomalým tempem kupředu.

Kovový Buvol (narozený v r. 1961, 2021)

Neúnavný pracovník Kovový Buvol jen zřídka prospívá v zaměstnáních, kde je hierarchie příliš silná nebo pro něj nevýhodná. Bývá skoupý na slovo, když mluví, ale obvykle mluví velmi zřetelně. Když přijde někdo s nějakým zásadním problémem, je Kovový Buvol připraven bezprostředně nasadit k řešení svou intenzivní a přímočarou energii.

Vodní Buvol (narozený v r. 1973, 2033)

Přesto, že bývá Vodní Buvol ambiciózní, oportunistický a vypočítavý, přesto zůstává obdařen hlubokým mravním cítěním. Jeho úcta k zavedenému pořádku, stejně jako jeho trpělivost a spravedlnost, silně podporuje jeho pověst příjemného a solidního partnera/spolupracovníka. Vodní Buvol je také méně tvrdohlavý než ostatní Buvoli.

Rok 2018 pro Tygra

Rok 2018 v kostce:

Tygr je přirozeně okouzlující, nadaný neodolatelným magnetismem. Je odvážný, často bezohledný, nikdy se nevyhýbá nepřízni osudu. Cítí-li se omezovaný v práci, která mu nesvědčí, je náchylný k depresím; reálně ale Tygr pro sebe nepředpokládá žádné jiné postavení, než že bude šéfem.

Vždy nenucený v přítomnosti ostatních, Tygr je velmi dobrým řečníkem, který dokonale ovládá, jak vyjadřovat své emoce prostřednictvím jemných tónů svého hlasu nebo charismatických pohybů svého těla. Má nepokojného a vzpurného ducha, dobře vyvinutý čich na vyhledávání těch správných příležitostí. Tygr má sklony projevovat své vášně, neustále hledá intenzivní emoce. Má nevyčerpatelnou zásobu lásky pro ty, které si vybral jako součást svého života, zatímco jeho nepřátelé by se měli mít na pozoru. Během roku Zemského Psa se Tygr naučí dělit se a dávat druhou šanci těm, kteří si to opravdu zaslouží, a to včetně sebe samého.

Předpověď pro Tygra v roce Zemského Psa 

Rok 2018 bude pro Tygry dobrým rokem. Harmonická triáda se Psem mu zajistí imunitu vůči větším problémům, kterým by mohl v tomto období čelit. Nicméně, některá nepříjemná překvapení, ne příliš závažná, hrozí, že Tygry pozlobí a připraví o dobrou náladu. Tygři budou v roce 2018 vedeni k hojnosti práce, která jim vezme mnohem více času než obvykle. Tygři by měli být opatrní a vyhýbat se vyčerpání ze zbytečných činností. Pokud se nepustí do věci ve správný okamžik, mohou Tygři ztratit drahocenný čas, který mohli lépe věnovat vážnější a zapeklitější situaci, která se objeví ve stejnou dobu. Během dovolené by si měli Tygři stále hlídat svůj pitný režim a co nejvíce se chránit před sluncem. Během roku 2018 se budou Tygři více zaměřovat na své duchovní obohacení a objevovat s úžasem sílu a blahodárnost altruistického chování. Více se budou zajímat o ochranu životního prostředí, učiní pokrok v oblasti svých spotřebních návyků, budou mít nyní tendenci preferovat zdravější, sezónní a místně vyráběné potraviny.

Vztahy 

V citové oblasti by v roce 2018 neměl svobodný Tygr očekávat žádné zázraky. Zejména proto, že čas, který věnuje svým profesním aktivitám, bude na úkor hledání svého milujícího partnera. Tygrův nedostatek spontánní velkorysosti vůči drobným chybám druhých bude v roce 2018 překážkou při seznamování. Na druhou stranu, rok 2018 bude pro Tygry dobrým rokem pro svatbu. Skvělé by bylo narození dítěte, znamení Tygra a Psa jsou vzájemně dokonale kompatibilní. Věrnost, porozumění, pracovitost a vzájemný obdiv, jsou jen některé z mnoha kvalit, kterými může dítě ve znamení Psa přispět k rodinné pohodě. Mezi příbuznými a přáteli to Tygra povede k tomu, aby trávil čas s osobami, ke kterým nemá žádné sympatie. Například se mohou vyskytnout období dovolené na moři nebo na horách, během nichž společné pronájmy domu nebo chaty dostanou Tygry do neobvykle rozmanité společnosti přátel.

Práce a společenský život

Stereotypní práce a úkoly hrozí, že by mohly Tygrům zkrotit odhodlání a dobrou vůli a dokonce u něj probudit mírnou agresivitu. Nicméně v roce 2018 čeká na Tygry také dobrá zpráva, a to včetně podpisu nových smluv, a to díky jejich vytrvalosti a pěstování některých svých vlivných vztahů. Během roku mohou mít významné místo v životě Tygrů závazky v humanitární oblasti nebo pomoci a podpoře potřebným osobám nebo rodině. V roce 2018 bude Tygr veden k tomu, aby měl své aktivity pod kontrolou a aby se co nejvíce vyhýbal setrvávání v depresích. Otevřenost vůči ostatním a pomoc těm, kteří jsou v nouzi, by mu mohly přinést skvostné dary a probuzení vnitřní síly, o níž neměl ani tušení, že ji má.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: červen, říjen, listopad

Nejméně příznivý měsíc: srpen

Dřevěný Tygr (narozený v r. 1974, 2034)

Dřevěný tygr je nejvíce tolerantním, spravedlivým a velkorysým ze všech Tygrů. Nicméně, jeho diskrétnost, pokud jde o jeho skutečné úmysly, nemůže úplně překrýt jeho skrytou ambici dobývání a moci. Velmi kreativní Dřevěný Tygr, stejně jako i další Tygři, se zcela vyhýbá podřízenosti. Měl by se zlepšovat v oblasti organizačních schopností a svého smyslu pro odpovědnost.

Ohnivý Tygr (narozený v r. 1926, 1986)

Ohnivý Tygr vypadá, že má nevyčerpatelnou energii. Je nepředvídatelný, nezkrotný, stále v pohybu, rád žije den ze dne. Jeho svoboda je pro něj zcela zásadní věcí. Nelíbí se mu společenské konvence, neuznává je. Ohnivý Tygr bývá charizmatický a okázalý, dokonale ví, jak účinně přesvědčit ostatní, že jeho zájmy jsou také jejich zájmy. Je teatrální a velkorysý, má přirozené kvality vůdce, který je dominantní, brilantní a vždy ochotný naslouchat lidem, za které je odpovědný.

Zemský Tygr (narozený v r. 1938, 1998)

Zemský Tygr je považován za nejvíce inteligentního Tygra, který má stálou a realistickou povahu. Jeho bezúhonnost, zvídavost a vhled patří mezi jeho nejlepší vlastnosti, i když přitlumené jeho nadměrnou hrdostí a občasnou upjatostí. Přestože má obvykle rád svou práci, jeho nekonečná opatrnost se může někdy stát překážkou během studia nebo rozvoje své kariéry.

Kovový Tygr (narozený v r. 1950, 2010)

Kovový Tygr si velmi cení samostatnost a prosperuje nejvíce v konkurenčním prostředí. Stejně jako u královského dítěte, které je příliš rozmazlené, bývá často těžké říkat NE všem jeho okamžitým přáním. Kovový Tygr ví, jak využít své kouzlo a nepopiratelné charisma k dosažení svých cílů, jen zřídka jej zaskočí nějaké překážky. Nadšený, odhodlaný a ambiciózní Kovový Tygr, zůstává obětí hlavního rysu společnému všem Tygrům, a to výrazné predispozici k tomu, aby se svět otáčel kolem nich.

Vodní Tygr (narozený v r. 1962, 2022)

Zvídavý, objektivní, filozofický, klidný, společenský, diplomatický, realistický, se silným smyslem pro odpovědnost, otevřený k sobě i vůči ostatním, to jsou jen některé z mnoha vlastností Vodního Tygra. Bývá inteligentní, ale měl by být opatrný, aby se vyhnul přílišnému plýtvání času při řešení neřešitelných konfliktů. Rok 2018 pro Zajíce 

Rok 2018 pro Zajíce

Rok 2018 v kostce:

Zajíc je konzervativní, jemný a rezervovaný. Nevadí mu, když se ocitne uprostřed dění, je to především chytrý stratég, velmi dobrý diplomat. Bývá nezávislý, spjatý se svým domovem, zpravidla nebývá příliš ambiciózní a je schopen projevovat snobské, neopatrné nebo lenivé charakterové rysy. V roce Zemského Psa dojde konečně k rozptýlení strachů z minulých let a Zajíc začne sklízet ovoce svého úsilí.

Předpověď pro Zajíce v roce Zemského Psa

Rok 2018 bude pro Zajíce velmi krásným rokem, ať už v lásce nebo v podnikání, čínský lunární rok 2018 pro ně bude příležitostí pro uvedení jejich podnikání do pořádku.  Zajíci mohou doufat v úspěch ve všech oblastech, kterým se budou během roku 2018 věnovat. Zajíci se zručně a elegantně vyhnou jakékoliv napjaté situaci nebo krizi, kterým by v roce 2018 mohli čelit.

Vztahy 

V citové oblasti má svobodný Zajíc šanci, že se v průběhu čínského roku Psa 2018 zamiluje na první pohled, bude si však muset vybrat mezi láskou a přátelstvím. Osoby, které Zajíci dříve považovali za celoživotní přátele, kteří však nosili jen masku laskavosti, budou odhaleni a rozhodně nemohou počítat s tím, že by vstoupili se Zajíci do manželského svazku. V roce 2018 by měl Zajíc, jenž dosud pobýval v citovém vztahu jen krátkou dobu, dbát na to, aby zůstal diskrétní, udržoval zdravou vzdálenost od svého okolí a vyvaroval se jakýchkoliv veřejných prezentací své nové lásky, než bude mít tento pár solidní základy.   Příznivá energie pro manželský život bude pro Zajíce v roce 2018 spojená s dalším Zajícem, s Ovcí, s Vepřem i se Psem, a bude trvalým zdrojem šťastných a radostných okamžiků.  Pro Zajíce, který by si přál mít dítě, bude lepší počkat až do června 2018, než plně zapojí svého partnera do plánování rodičovství, aby se jejich dítě narodilo ve znamení Vepře v roce 2019. Narození dítěte ve znamení Psa samozřejmě nezpůsobí rodičům žádné zvláštní starosti (Pes je tajným přítelem Zajíce), může to ale znamenat horší porozumění s jeho druhým rodičem v závislosti na jeho znamení. Obecně řečeno, Zajíc by měl v roce 2018 zdvojnásobit svou toleranci a trpělivost, aby udržel harmonii svého páru, zvláště pokud roční cyklus čínského roku 2018 není pro jeho partnera příznivý.

Práce a společenský život 

Z hlediska profese, projekty které jsou již v běhu po určitou dobu, začnou konečně přinášet své ovoce. Ozdravený a vyživený laskavou energií Psa, Zajíc stabilizuje své úspěchy a může klidně zahájit nové projekty, pokud si to bude přát. Rok 2018 je také časem vřelého setkání s bývalými spolupracovníky a známými. Radost a prosperita, trpělivě a dlouho Zajícem a jeho rodinou očekávaná, se konečně dostaví. Spád profesních úspěchů by mohlo občas narušit překonávání menších překážek. Dokud však zůstane Zajíc mezi svými lidmi a dokáže setrvávat na svých pozicích, nebude mít žádné potíže s tím, aby měl poslední slovo. V roce 2018 by se měl Zajíc vyhýbat tomu, aby byl obviňován nebo zpochybňován ve svých strategických cílech, které jsou výsledkem dlouhodobých úvah. Jak na profesním poli, tak ve svém soukromém životě, by si měl Zajíc dávat větší pozor na ty, kteří se mu snaží příliš lichotit a o jejichž přirozenosti lze pochybovat. 

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: březen, červenec, říjen, listopad

Nejméně příznivý měsíc: září

Dřevěný Zajíc (narozený v r. 1975, 2035)

Hedonický, přátelský a tolerantní, štědrý a chápavý Dřevěný Zajíc někdy projevuje až přílišnou neopatrnost ve svých vztazích, což mu může ublížit přitahováním bezohledných lidí, kteří by mohli bezstarostně využívat jeho laskavosti. Tito Zajíci, jejichž diplomatické schopnosti a chuť pracovat ve skupině jsou výrazné, by měli nicméně bojovat proti svému přirozenému sklonu činit svévolná rozhodnutí, kdykoliv se cítí ohroženi. V případě, že nedokážou ovládnout svou rebelskou povahu, naruší se jejich klid, a tehdy by mohli Dřevění Zajíci svým neadekvátním chováním neúmyslně urazit lidi, které budou potřebovat k úspěšnému dosažení svých cílů.

Ohnivý Zajíc (narozený v r. 1927, 1987)

Ohnivý Zajíc miluje důvěru ve svou intuici. Jeho hravá a výrazná povaha, spojená s jeho silným temperamentem, kráčí společně s občas netrpělivou nebo rozzlobenou náladou. Ohnivým Zajícům obvykle svědčí pozice, kde může mít přímý vliv na události. Upřednostňuje vyřešení konfliktů nepřímou cestou, co nejvíce se vyhýbá konfrontacím tváří v tvář.

Zemský Zajíc (narozený v r. 1939, 1999)

Zemský Zajíc je seriózní, stabilní a důvěrný. Ačkoli bývá materialistický a potenciálně manipulativní, zůstává osobností přátelskou. Z nepříjemných situací uniká, s výjimkou případů, které se přímo dotýkají jeho rodiny a těch, které miluje. Přes své sklony k egocentrismu a osamělosti, bývá Zemský Zajíc vždy pragmatický, dokáže rychle rozpoznat své chyby a napravit je. Tento Zajíc si je skutečně vědom faktu, že posouzení a náprava jeho chyb je nezbytnou podmínkou úspěšného pokračování jeho existence.

Kovový Zajíc (narozený v r. 1951, 2011)

Ambiciózní, pozorný, zodpovědný, sofistikovaný a tvrdě pracující, Kovový Zajíc je nejstabilnější a nejsilnější ze všech Zajíců. Obvykle upřednostňuje inteligenci před krásou, když si vybírá své přátele. Kovoví Zajíci mají potenciál stát se slavnými umělci nebo skvělými sběrateli, za předpokladu, že se jim podaří lépe zvládat svůj ostych.

Vodní Zajíc (narozený v r. 1963, 2023)

Přemýšlivý, emocionální, vnímavý, nerozhodný, ale vždy obklopený opravdovými přáteli, Vodní Zajíc je tradičně považován za nejslabšího Zajíce. Tento Zajíc by měl být vždy opatrný, aby nebyl ovlivňován nebo řízen bezohlednými nebo zlomyslnými lidmi. Bývá obdařen impozantní pamětí, neměl by však utíkat do minulosti, neboť hrozí riziko paranoi, nedostatek jasnosti a realismu při hodnocení každodenních situací.

Rok 2018 pro Draka

Rok 2018 v kostce:

Drak, silný a magnetizující, má chuť na neznámé a výstřední. Vždy je plný energie a tvořivosti, pro ostatní bude obtížné dosáhnout toho, aby žili s jeho excesy. Nikdy nemá nouzi o nové projekty, Drak je idealista, který zcela ovládne své ambice. Ti, kteří se mu budou snažit odolat, by mohli zakusit žhavé plameny jeho ničivého hněvu. Chyby si nikdy nepřipouští. Vždy je si jistý sám sebou a svou nadřazeností, vždy skončí dosažením svých cílů, ať už byly jakkoliv rozumné. Pro Draka bude rok 2018 skvělým obdobím, kdy se bude moci zaměřit na sebe a vrátit svůj citový i materiální život do pořádku.

Předpověď pro Draka v roce Zemského Psa

V čínské astrologii je znamení Draka v opozici se znamením Psa, proto nečeká Draka v tomto roce opravdu žádný odpočinek a bude to nejspíš rok méně spokojený než byl rok 2017. Nicméně, jangová Země roku 2018 je v souladu se stabilním prvkem Draka, jehož praforma je rovněž Země. Díky této shodě bude Drak schopen s větší jistotou čelit negativním událostem, se kterými se může potkat, pokud nebude zrovna ostražitý. V roce 2018 by neměl Drak sledovat jen své finance, ale i svůj citový život. Jeho projekty by nemusely jít směrem, který by si přál, i přes veškeré mimořádné úsilí, které by jim věnoval, aby zlepšil situaci. Drak pochopí význam přínosných partnerství, stejně jako důležitost vlastního hlubokého přesvědčení a volby. Mohli by se vynořit starší nepřátelé nebo soupeři z minulosti a brzdit Draka v jeho aktivitách.  Chce-li Drak projít rokem Země 2018 bez přílišných škrábanců, měl by se naučit krotit svou nezdolnou hrdost a svou poněkud svéhlavou povahu, jinak by se mohl v roce 2018 dočkat ztrát.

Vztahy 

Po většinu čínského roku Psa 2018 se Drak nejspíš dočká různých nepříjemných situací, jako jsou setkání, kterých bude litovat, ale obvykle příliš pozdě. Zadaní Draci mohou očekávat nárůst domácích sporů a konfliktů, takže hrozí dokonce i možnost, že se jeden z partnerů vrátí zpátky k rodičům. Proto by tito Draci měli být více ostražití a vyhýbat se kritice svého partnera, pokud nechtějí přivolat rozpad vztahu. Během roku psa 2018 nelze vyloučit ani zradu milovaného partnera.  Svobodný Drak by se měl v citové oblasti vyhýbat tomu, aby byl Don Juanem, sám nechť je ochotný své srdce nabídnout. Možná bude muset čelit jednostranné lásce, která by ho mohla velmi vyčerpávat. V zájmu Draka je přivření dveří svého bohatého vnitřního světa neznámým osobám a energickým upírům, kteří je budou vyhledávat. Celkově bude rok 2018 pro Draky jen těžko příznivý, zejména co se týká manželství nebo narození dítěte. Dítě ve znamení Psa opravdu není s rodičem ve znamení Draka kompatibilní.

Práce a společenský život

Z hlediska profese se zdá být zbytečné nadále setrvávat v projektech, které nefungují, spotřebovávají hodně času a investic. Mezitím se může Drak pokusit změnit svou orientaci, zhodnotit a usměrnit své ambice, alespoň pro rok 2018. Tento rok bude ideálním časem pro odhalení nového potenciálu a rozvoj mnoha svých talentů. V roce 2018 hrozí ztráta peněz, ale také objevení se velmi cenné osoby, a to ve zcela nečekané chvíli. Špatná investice by mohla dramaticky zhoršit osobní situaci Draka, proto by bylo lépe odložit jakékoliv finanční riziko do následujícího roku a zachovat v průběhu roku 2018 ukázkovou trpělivost. Tento rok bude také vhodný pro pozorné naslouchání moudrých rad svých přátel a jejich uplatňování. Nicméně, může Drak doufat v závan vlídnějšího větru během tohoto složitějšího roku 2018, pokud se například rozhodne jet na dovolenou, aby objevoval vzdálenější země. Měl by tak učinit během svých šťastných měsíců, dobře se na cestu předem připravit a také se vyhnout zbytečnému riziku tím, že se vrhne hned do první cestovní příležitosti. Opatrnost by Draka měla provázet ve všech rocích Psa!

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: duben, srpen, září, prosinec

Nejméně příznivý měsíc: říjen 

Dřevěný Drak (narozený v r. 1964, 2024)

Velkorysý a zvědavý, logický a chytrý, Dřevěný Drak má sklony se rozptylovat tím, že se pokouší přijít na logický význam všeho za jakoukoliv cenu. Bývá méně egocentrický a více diplomatický než ostatní Draci. Je z nich jediný, který má schopnost skrýt za svou silnou skořápkou realitu svých dominantních ambicí.

Ohnivý Drak (narozený v r. 1976, 2036)

Žádostivý, spravedlivý, velkorysý a expanzivní Ohnivý Drak by se mohl projevit ve svém okolí jako zlostný a panovačný. Tento Drak nesnese žádný odpor a má velké potíže o sobě pochybovat. Je vzpurný nebo revoluční, Ohniví Draci bývají staviteli impéria.

Zemský Drak (narozený v r. 1928, 1988)

Odvážný, stoický a hrdý, trochu autokratický despota, je Zemský Drak známý jako více otevřený, spravedlivý a vznešený ve srovnání s ostatními Draky. Toto však nesnižuje jeho nezlomné odhodlání sledovat cíle, které si sám vytýčil.

Kovový Drak (narozený v r. 1940, 2000)

Kovový Drak je troufalý a nekrotí svá slova. Je vždy v pohybu, má velmi jasné představy o tom, kterým směrem se vydá. Je hluboce upřímný, statečný a idealistický, neváhá podstupovat rizika, aby bránil své přesvědčení. Originální a mimořádné iniciativy v práci umožní Kovovému Drakovi otevírat nová území, dosud neprobádaná.

Vodní Drak (narozený v r. 1952, 2012)

Altruistický a otevřený světu, je Vodní Drak nejvíce diskrétní a méně autoritářský než ostatní Draci. Pokud je připraven ke kompromisu, neznamená to, že se nakonec nebude snažit uplatnit svou autoritu, jako každý sebestředný Drak. Šlechetnost není jeho silnou stránkou, což ale neznamená, že by v případě potřeby nebyl schopen vzít pod svou ochranu své blízké, kteří se nacházejí v nouzi.

Rok 2018 pro Hada

Rok 2018 v kostce:

Okouzlující, ostražitý a agilní, Had kultivuje s nadšením svou vášeň pro tajemství a okultno. Hadi jsou také epikureáni, elegantní a rafinovaní, kteří o sobě nikdy nepochybují. Jsou obdaření jemnou a podmanivou krásou a jen zřídkakdy se jich dotýkají problémy s penězi, kterým musí čelit ostatní čínská znamení zvěrokruhu. Hadi jsou vynikajícími politiky, filozofy, lékaři, vědci a archeology. Během roku 2018 se stane Had více pečlivým a přesnějším. Rok Zemského Psa bude pro Hada poměrně klidným rokem. Vychutná si činnosti, které nevyvolávají ani stres, ani riziko.

Předpověď pro Hada v roce Zemského Psa 

Tento rok bude vhodný pro provedení důkladné reflexe o svých hodnotách a prioritách, což Hadům umožní lépe seřadit užitečnost nadbytečných věcí v jeho každodenním životě a upevnit své socioprofesní postavení. Nicméně, předtím než se podaří stabilizovat své úspěchy, měli by se Hadi zbavit povrchnosti ve svém prostředí a zejména se snažit odtáhnout od jedinců, kteří mu brání ve vývoji. Pro Hady je rok 2018 spíše o změně směru a restrukturalizaci jeho ambicí než o zvažování hlubokých změn v jeho životě a aspiracích. Jakmile se prostor kolem nich vyčistí, tak díky jejich jedinečné schopnosti vidět za oponu, budou Hadi na vrcholu své formy a schopni přeorganizovat své bytí po celý rok Zemského Psa 2018. Celkově bude rok 2018 pro Hady vlídným a klidným rokem, ve znamení úspěchu, za předpokladu, že bude jeho úsilí namířeno správným směrem.

Vztahy

V citové oblasti lze očekávat, že Hadi projeví svou lásku ke svému partnerovi. Možná je čas odhalit některé skryté pravdy navzájem, zlepší se rozkvět páru po těchto projevech obnovené důvěry. Očekávat lze od Hadů drobné dárky, jemná a pozorná gesta. Jejich úspěchy a zachování rodinné harmonie budou záviset i od toho, jak budou ctnostní, velkorysí, sdílející. V roce 2018 se budou svobodní Hadi cítit již dost vyzrálí, aby se angažovali v nových vážných vztazích. Měli by se však vyvarovat jakýchkoliv slibů nebo urychleného závazku, pokud si přejí zachovat do budoucna svou svobodu. Hadi jsou atraktivní a smyslní, budou mít v průběhu roku 2018 mnoho příležitostí pro seznámení. Pokud takový Had narazí na někoho, s kým sdílí stejné hodnoty, je velká šance na vytvoření nového páru s perspektivou zářivé společné budoucnosti. Než se tak stane, doporučuje se nejprve milovaného člověka diskrétně, ale důkladně napřed prověřit.  Čínský rok 2018 bude pro Hady příznivým, co se týká novinek. Mohou očekávat i sňatek, ale za předpokladu, že ti, kdo by chtěli ohrozit jeden z nejkrásnějších dnů jejich života, budou bezpečně mimo jejich dosah. Žárliví lidé budou kolem nich blíž, než jak by si kdy mohli představit. Pokud jde o možnost narození dítěte v tomto roce, tak pro rodiče ve znamení Hada je to příznivým znamením. Pes je známkou radostného porozumění a dobré nálady v rodině. Dítě bude mít smysl pro učení a vždy najde v Hadech rodičích oporu. Buďte opatrní, pokud by byl jeden z rodičů ve znamení Draka, v takovém případě by byly neshody a konflikty nejspíš nevyhnutelné, zejména během dospívání dítěte ve znamení Psa.

Práce a společenský život

V pracovní sféře bude čínský rok 2018 příležitostí pro Hada, aby dal své podnikání do pořádku a rozvíjel nové strategie pro své budoucí projekty. Zaměstnaný Hada může očekávat, že se dočká podpory a zvýšení platu.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: srpen, září, leden 2019

Nejméně příznivý měsíc: listopad

Dřevěný Had (narozený v r. 1965, 2025)

Tito Hadi jsou obdaření velkou moudrostí a zdravým úsudkem, jsou vytrvalí, diskrétní, zářivé a vytrvalé bytosti, toužící po poznání. Bývají nezávislí, jejich vztah s přáteli bývá stabilní a solidní. Na oplátku jim jejich partneři ochotně odpouštějí jejich marnivost, což je jedna z mála jejich vad. Dřevěný Had kvete v klidném prostředí, chráněném před ruchem světa. Přesto, že Dřevěný Had miluje umění, hudbu a divadlo, zajišťuje si stále bezpečnost svých financí. Bez finanční jistoty by v životě nedokázal existovat.

Ohnivý Had (narozený v r. 1977, 2037) 

Brilantní a vášnivý, velmi charismatický a obdařený vzrušující smyslností, může být Ohnivý Had občas podezíravý a sobecký, což by jej někdy mohlo připravit o vzácná přátelství. Tendence Ohnivého Hada vždy získávat vše pro sebe, spolu s jeho latentním autoritářstvím, činí z něj komplikovaného a fascinujícího přítele nebo partnera, i když trochu utlačujícího v denním životě. Jeho kouzlo a inteligence jsou nepostradatelnými prostředky k naplnění jeho požadavku moci a finančního úspěchu.

Zemský Had (narozený v r. 1929, 1989)

Zemský Had je nejtišším, nejvíce diskrétním a také nejvíce přemýšlivým mezi Hady. Je ukázněným, zdvořilým, nesmírně elegantním, a nejvíce přitažlivým Hadem. Jeho kouzlo funguje přirozeně a podvědomě; přátelé i milenci se dobrovolně a ochotně stávají vězni tohoto tajemného a okouzlujícího znamení.

Kovový Had (narozený v r. 1941, 2001)

Přímý, rychlý a kalkulující Kovový Had je nejostřejším z Hadů. Jeho řeč je upřímná a přímá, někdy až s rizikem převálcování svého okolí. Zatímco šplhá po společenských stupíncích, jeho přirozená nedůvěra mu umožňuje vyhnout se mnoha úskalím, se kterými se setká během svého profesního života.

Vodní Had (narozený v r. 1953, 2013)

Je to nejvíce zručný, zvídavý a mazaný Had. Vodní Had nikdy nečiní nic náhodně, má vypočítané každé své gesto s přesností hodináře. Bývá jemný a kultivovaný, také intelektuální, velmi ceněný v kruhu svých přátel. Stejně jako umělec, tak i jako intelektuál, může Vodní Had uspět ve všech možných odvětvích. Vzhledem ke své zvýšené citlivosti k prvku Kov, může být vynikajícím vyjednavačem i objevitelem pokladů.

Rok 2018 pro Koně

Rok 2018 v kostce: 

Kůň je sportovec, vždy v pohybu, s vášní pro dobrodružství v dálavách. Ve společnosti je uvolněný, také bývá nadaným a kultivovaným vypravěčem. Kůň však mívá tendenci vyhýbat se svým povinnostem, zvláště když se ho někdo pokouší proti jeho vůli krotit. Jeho nadšení, stejně jako jeho nenasytná touha po svobodě a silných emocích, jej mohou poněkud brzdit v rozjezdu jeho projektů. Na druhou stranu, když si Kůň vybere správnou cestu, tak jej provází úžasné úspěchy. Kůň bývá trochu příliš obrácený do na sebe (někteří by dokonce tvrdili, že je dost sobecký), ale jeho jedinečná schopnost ucítit nebezpečí na velké vzdálenosti z něj činí velmi cenného společníka.

Předpověď pro Koně v roce Zemského Psa

Kůň by měl v roce 2018 zůstat pokorný a nevnášet sny do reality. Osoby ve znamení Koně mají tendenci být velmi samolibí, ze svých vlastních úspěchů zmatení. Během roku 2018 se bude Kůň více zaměřovat na potřeby svého domova a rodiny, v tomto období nebude plánovat žádné dlouhé cesty. V roce 2018 by Kůň také mohl čelit sporu v rodině, který může vést až k soudu. Je proto zásadně důležité, aby Kůň s lidmi, s nimiž pracuje denně, zůstal diskrétní, co se týče své rodinné situace a všech s tím souvisejících faktorů. V případě právního sporu by měl Kůň být dobře připraven a mít v pořádku uchované významné dokumenty, pokud nechce, aby věci dostaly nějaký nečekaný zvrat. Rok ve znamení jangové Země vyžaduje dobré vedení a bezchybnou organizaci. 

Vztahy

Zadaný Kůň bude možná nucen vysvětlovat partnerovi své noční eskapády. Je pravděpodobné, že manžel/manželka nemravného Koně, který doposud přivíral oči k jeho špatným skutkům, by mohl ztratit trpělivost a pohrozit mu vykázáním z domu. Zvraty událostí v roce 2018 by mohly přimět Koně, aby upustil od styků se současnými i bývalými láskami. Zejména v první polovině roku bude Kůň velmi ochotný respektovat příkazy svého partnera. V průběhu roku partner Koně pochopí a pokusí se přijmout, že nemá smysl se stavět mezi Koně a jeho milovanou svobodu. Teprve v případě, že se tento stav stane neudržitelným, bude čas k rozchodu. Svobodnému Koni zaklepe konečně láska na dveře, ať už se tak stane kdekoliv. Čím více nečekané bude to setkání, tím silnější bude jeho intenzita. Během roku mohou Koně očekávat vstupování do vztahů, některým skončí dlouhé období celibátu. Vztahy vytvořené v roce 2018 budou povětšinou přínosné, zejména proto, že budou podporovat osobní vzdělávání ve všech oblastech. Romantické schůzky během večírků, v barech nebo nočních klubech, budou stejně tak intenzivní jako krátké. Zvláště příznivé by bylo v průběhu roku 2018 narození dítěte. Kůň, díky svému Ohni bude schopen vyživovat touhu po poznání svého dítěte ve znamení Psa. Rodič Kůň najde ve svém dítěti ideálního partnera, vždy ochotného naslouchat svým názorům a příběhům o mnoha svých objevech.

Práce a společenský život

V oblasti práce bude mít Kůň po celý rok 2018 možnost zvolit si mezi setrváním v klidné, ale nudné rutinní práci, která jej příliš nenaplňuje, nebo se naopak rozhodne jít do rizika a zahájit nový projekt, tím zcela otočit směr své kariéry. V prvním případě bude možná Kůň muset dokazovat kvalitu a důležitost své práce svým kolegům a manažerům. V případě, že se Kůň rozhodne začít novou práci, která se bude více hodit k jeho okázalé osobnosti, bude pro něj nezbytné, aby spolupracoval s kompetentními a důvěryhodnými partnery. Kůň, který obvykle preferuje zkratky, v roce 2018 zjistí, že je možné dosáhnout reálných výsledků, jen pokud zdvojnásobí své úsilí. Předchozí investice začnou během Roku Psa přinášet ovoce. Studující Koně mohou očekávat úspěšný rok 2018, řadu úspěšných zkoušek a dokonce i získání svého prvního zaměstnání.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: únor, červen, červenec, říjen

Nejméně příznivý měsíc: prosinec

Dřevěný Kůň (narozený v r. 1954, 2014)

Dřevěný Kůň je nejoblíbenějším z Koní. Bývá veselý a optimistický, jeho společnost je vždy příjemná, a to i v těžkých časech, kdy zvládne situaci zklidnit s taktem a laskavostí. Nápaditý, zářivý a otevřený světu, čerpá Dřevěný Kůň svou sílu a odvahu při objevování nových území, které podporují jeho plodnou představivost.

Ohnivý Kůň (narozený v r. 1966, 2026)

Inteligentní a charismatický, Ohnivý Kůň jen těžko zůstane soustředěný, když provádí úkoly, které jsou na jeho vkus příliš jednoduché a opakující se. Je obdařen současně dvěma Ohni, jednak skrze praformu svého znamení, jednak díky roku svého narození. Ohnivý Kůň bývá nadšený, přeplněný vášní, vždycky okouzlující, ale občas lehkomyslný. Své okolí překvapuje svou intelektuální ostrostí; nikdo nezůstává nevšímavý vůči tomuto vznešenému znamení, zároveň hrdému a nezkrotnému.

Zemský Kůň (narozený v r. 1978, 2038)

Přemýšlivý, milovník velkých prostorů, je Zemský Kůň nejvíce krotkým Koněm. Je obdařen přirozeným instinktem pro nalezení úspěšných investic, je to rozený stratég. Opatrný, někdy pomalý v rozhodování, ale vždy s dobrým vhledem a jasnozřivostí.

Kovový Kůň (narozený v r. 1930, 1990)

Populární a impulzivní, seriózní a efektivní ve své práci, obdařený také velkou sexuální přitažlivostí, překvapuje Kovový Kůň celé okolí svou zdánlivě nevyčerpatelnou energií. Jeho touha po poznání je spojena s jeho překypující tvořivostí. Kovový Kůň může být úspěšný v řadě profesí, zejména jako právník, ekonom, vědec, lékař, psychiatr, chemik nebo zručný řemeslník.

Vodní Kůň (narozený v r. 1942, 2002)

Vodní Koně bývají intelektuální, vždy okouzlující a elegantní, ale mívají také obávanou povahu. Jeho smysl pro humor je mezi jeho přáteli legendární. Když mluví příliš, tak není přesvědčivý; měl by se naučit stanovit si limity, aby přivedl své báječné projekty do konce. V podnikání však bývá vynikajícím vyjednavačem.

Rok 2018 pro Ovci /též Kozu/

Rok 2018 v kostce:

Ze všech 12 nebeských zvířat čínské astrologie je Ovce největším estétem, má ctnostné vady i vady svých ctností, bývá velmi inteligentní, vhledná a vizionářská. Ačkoli se Ovce může zprvu zdát jako slabá, je ve skutečnosti silným a pragmatickým oportunistou, obzvláště pokud jde o obranu jejích vlastních zájmů. Je velkorysá až do extrému, bývá elegantní a rafinovaná, ale také rozmarná a nerozhodná, nikdy neváhá si postěžovat, když jí něco není po chuti. I v neskutečných situacích si Ovce počíná velmi zkušeně a ví, kam šlápnout a kterým směrem se vydat, zvláště když jde o zachování její materiální a duchovní pohody, které jsou pro její blahobyt a rozkvět nepostradatelné. Okouzlující a vnitřně jemná Ovce může však dohánět své přátele k šílenství svými zbytečnými lamentacemi. Jako rozený umělec nebo politik, by měla Ovce mít vhodného partnera, který jí umožní plně rozkvést, bude ji ochraňovat před těmi, kteří budou zkoušet využívat jejích mnoha talentů, a to přes lsti a lichotky všeho druhu, vůči nimž je bohužel velmi důvěřivá. V roce 2018 se Ovce naučí říkat NE a dokážou upřednostňovat své osobní cíle před přáními svých blízkých. Uvědomí si také, že se musejí spoléhat pouze na sebe, aby v životě pokročily a uspěly ve svých projektech.

Předpověď pro Ovci v roce Zemského Psa

Rok 2018 bude pro osoby narozené v roce Ovce dosti smíšeným obdobím, jejich vytrvalé úsilí a altruismus však budou po zásluze oceněny. Pro dosažení svých cílů budou ale Ovce potřebovat dvojnásobný výdej sil. Pro začínání nových projektů nebude právě nejlepší čas, Ovce by měly být spíše trpělivé a soustředit se na pokračování projektů zahájených v roce 2017. Úspěchu se dočkají Ovce, kterým se v uplynulém období podařilo prosadit svůj projekt proti všem, i přes mnoho pochybností a váhání, jejich investice se konečně zhodnotí. Ovce by měly zůstat obezřetné a řídit se svým instinktem, vyhýbat se chybám a udržet si rovnováhu, postupovat pomalu ale jistě. Umělecké aktivity, které Ovce zahájily v předchozích měsících, projeví známky úspěchu až ve druhé polovině roku 2018, za předpokladu, že budou Ovce po celou tuto dobu trpělivé a udrží si důvěru ve svůj vlastní úsudek. Pozor na pokušení vzít si příliš dlouhou dovolenou, hrozí riziko, že se utratí více peněz, než činí jejich rozpočet.

Vztahy 

V citové oblasti bude rok Psa pro Ovce rokem vzplanutí a jiskření. Svobodné Ovce budou mít během tohoto období mnoho příležitostí k vážným seznámením, snadno k sobě přitáhnou zájem potenciálních partnerů. Ovce by však měly zůstávat obezřetné a nesvěřovat svým přátelům podrobnosti o svých známostech, zvláště těm, kteří nejsou součástí jejich harmonické triády: pro Ovce jsou to Zajíc a Vepř. Na zadané Ovce čekají ve vztahu dva diametrálně protichůdné scénáře: první představuje naplnění vztahu, zatímco druhý je ve znamení rozpadu vztahu. V každém případě však výsledek vztahu závisí na tom, jak se Ovce rozhodne převzít odpovědnost za současný stav. Rok Zemského Psa 2018 bude vhodným čas přípravy pro narození dítěte ve znamení Vepře v roce 2019, které je stejně jako Zajíc vysoce kompatibilní s Ovcí.

Práce a společenský život

V roce 2018 by mohla být Ovce ceněna jako zdroj inspirace, dokonce i múza. Mohla by se stát významným příkladem pro ostatní ve svém oboru nebo dokonce vyhledávaným poradcem. Ovce se na začátku své kariéry bude muset spoléhat na svou inteligenci a být odvážná, aby si zajistila pokojný život, po kterém touží. Ovce by měla být v roce 2018 opatrná a rozhodně dál nepouštět žádné svěřené informace. Navzdory všeobecné charakteristice roku Psa, který povzbuzuje štědrost a harmonii vztahů, by měla Ovce omezit svou dobrotivou povahu a vyhradit si právo říkat NE. Tím, že zajistí, že její osobní zájmy budou její hlavní prioritou, se může Ovce ochránit před bezohlednými lidmi, kteří ji obklopují, neboť tito by neváhali využít její důvěřivosti a snažili by se ji zruinovat.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: březen, duben, květen, červen, listopad

Nejméně příznivý měsíc: leden 2019

Dřevěná Ovce (narozená v r. 1955, 2015)

Veselá, sebejistá a velkorysá Ovce rozhodně není bojujícím znamením. Vždycky přednostně zvolí diplomacii a kompromis před přímou konfrontací. Dřevěná Ovce je sentimentální a láskyplná, celá se rozdává svým milovaným i cizím, které potká a zjistí, že ji potřebují. Její altruistická velkorysost ji účinně chrání, a když je sama potřebná, její okolí jí pak spontánně pomáhá.

Ohnivá Ovce (narozená v r. 1967, 2027)

Ohnivá Ovce je nejméně plachá, ale také nejvíce melancholická ze všech Ovcí. Její projekty jsou stejně tak grandiózní, jako její sklony k utrácení. Dynamická a kreativní, Ohnivá Ovce je také schopná nekontrolovatelného hněvu, když se cítí neoprávněně kritizovaná.

Zemská Ovce (narozená v r. 1919, 1979)

Na rozdíl od ostatních Ovcí je ta Zemská schopná být nezávislou. Je velkorysá, laskavá, vždy dostupná pro pomoc ostatním, bývá podezřívavá vůči těm, kteří na ni mají příliš mnoho otázek. Bývá jemná, přecitlivělá vůči různým připomínkám; ale také zasněná, schopná projevit velký talent ve všech uměleckých oborech, které vyžadují pravidla a vytrvalost, jako je hudba, malba, divadlo, poezie, tanec a kino.

Kovová Ovce (narozená v r. 1931, 1991)

Hrdá, estetická, velmi zaměřená na svůj vzhled, bývá Kovová Ovce také jemná v citech a křehká. Bývá žárlivá a panovačná, v lásce, stejně jako v přátelství, svěřuje Kovová Ovce svou důvěru jen omezenému počtu lidí, které si vybírá výhradně z lásky anebo oportunismu. Její sebejistota, dobrý vkus a mnohé tvůrčí talenty jí otevřou dveře k úspěšným projektům ve světě umění a zábavy. Kovová Ovce má vrozený dar k tomu, jak prodávat své služby za skvělé ceny.

Vodní Ovce (narozená v r. 1943, 2003)

Vodní Ovce se těší velké popularitě mezi svými přáteli i v rodině, velmi je ceněná její skromnost a věrnost. Je trochu povrchní, výstřední a oportunistická, má tendenci si vybírat nejprve to, co ji uklidňuje a požaduje od ní co nejmenší úsilí. Jakýkoli nesouhlas s jejím vnímáním věcí je synonymem jejího odmítnutí, což však Vodní Ovci nečiní nijak rozmrzelou.

Rok 2018 pro Opici

Rok 2018 v kostce:

Brilantní, gurmánská, zručná a vynalézavá ve všem, co podnikne, Opice neváhá používat svou mazanost a přirozené charisma k dosažení svých cílů. Bývá zábavná, veselá, ale také nestabilní ve vztahu k ostatním, své přátele může vyměnit mrknutím oka. Chytrá jako všechny Opice, může být jak úspěšným spekulantem, tak i vášnivým hráčem, je mistrem v umění blafování i výmluv. Opice baví řešit problémy a vynikají téměř v každé oblasti. V roce 2018 mají Opice předpoklady dobře rozvíjet svou moudrost a zdravý rozum, což jim pomůže pochopit a přijmout své minulé chyby vědoměji.

Předpověď pro Opici v roce Zemského Psa 

Během roku 2018 může Opice očekávat stagnaci projektů, které jsou blízké jejímu srdci. Opice bude bojovat na několika frontách současně, při tom by si měla zachovávat jistý odstup od některých lidí kolem sebe, a zároveň s nimi udržet fungující spolupráci. Spory nebo nedorozumění lze očekávat při obchodních schůzkách, v otázkách rozpočtu nebo konfliktech zájmů týkajících se vedení společnosti. 

V oblasti osobních vztahů v rodině i v profesní sféře se mnohé Opice dozví v roce 2018 o věcech, které promeškaly, o pozitivních nebo negativních důsledcích jejich chování v minulosti. Rok psa 2018 bude stejně tak časem odměny, jako časem vyúčtování a splacení dluhů. Je třeba se vyvarovat drahého cestování. Opice by měly v roce 2018 také zůstat opatrné, pokud jde o jejich stravu, kvalitu spánku a jejich zdraví celkově. Opice by si měly určitě najít čas na kontrolu svého zdravotního stavu. 

Vztahy

V citové oblasti bude v roce 2018 čas k tomu, aby Opice urovnaly něco, co v minulosti zanedbaly. U nezadaných Opic by jisté události z minulosti nebo dávněji zapomenutí lidé mohli nečekaně narušit jejich emocionální klid. Rok Zemského Psa 2018, bude rokem altruismu a upřímnosti, bude nelítostný s těmi, kteří by chtěli zneužít důvěru druhých. Svobodným Opicím se vřele doporučuje, aby byly v každé situaci upřímné, zvlášť pokud si chtějí udržet toho, koho v průběhu roku potkaly, a kdo by mohl být opravdovou láskou, tak očekávanou. Opice ve vztahu nečekají během roku 2018 žádné radikální změny, zvláště pokud je jejich partner kompatibilní s čínským znamením Psa (ideálně je to Kůň, Tygr, ale také Zajíc, který je tajným přítelem Psa). Nicméně by měly Opice zdvojnásobit své úsilí a pozornost, aby udržely domácí harmonii. Pokud jde o narození dítěte v roce 2018, tak tento čas není tím nejvhodnějším. Rozhodně by bylo lepší počkat až do roku 2019, roku Kovové Krysy; takové dítě by pak bylo výjimečně kompatibilní s otcem nebo matkou čínského znamení Opice. 

Práce a společenský život

V roce 2018 by měly být Opice opatrné vůči investicím, které nabízejí rychlé a vysoké výnosy. V  profesní oblasti je možné odloučení nebo odchod od partnera. Během roku si Opice znovu uvědomí význam kontroly nad svými vlastními prostředky. Díky své výjimečné schopnosti pro analýzu a kalkulaci dosáhnou téměř zázračných aktivit, které jim umožní zvládnout toto dosti turbulentní období. Velkou podporou by mohla být spolupráce s osobou ve znamení Psa. Opice mohou očekávat značné peněžní příjmy během druhé poloviny roku 2018.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: duben, květen, listopad, prosinec

Nejméně příznivý měsíc: únor 

Dřevěná Opice (narozená v r. 1944, 2004)

Tyto Opice bývají většími estéty, pružnějšími a altruističtějšími osobami. Mívají veselou povahu plnou humoru, milují dobré víno a těší se společnosti svých přátel. Mezi Opicemi jsou nejvíce obezřetné. Jejich profesní úspěchy jsou pro ně velmi důležité. Vědí, jak být diskrétní a jak se vyhnout situacím, které se jich přímo netýkají. Jejich neutralitu tváří v tvář konfliktům, s nimiž se setkávají v životě, posiluje jejich praktický duch, který je vždy inspiruje k dokonalým řešením jejich problémů.

Ohnivá Opice (narozená v r. 1956, 2016)

Tyto Opice jsou nejvíce energické a spolehlivé, mají silné přirozené kouzlo, které jim velmi pomáhá získávat oblibu ostatních. Bývají inteligentní, pragmatické a nadané; jejich motivace pramení z vlastní vize svého osobního úspěchu. Stáří pro ně není, tento typ Opic udělá cokoliv, aby vypadal mladší. Bývají inovativní a zaměřené na pokrok. Tyto Opice přijímají pomoc ostatních jen tak dlouho, dokud nad nimi mohou dominovat díky svým přísně analytickým myšlenkám. I když zůstávají velmi milými a připravenými ke kompromisům v lásce, mají Ohnivé Opice velké potíže překousnout zradu. Když utrpí zklamání nebo negativní zvrat v životě, snadno propadnou mrzutosti a mohou se stát nepříjemnými pro své okolí.

Zemská Opice (narozená v r. 1968, 2028)

Zemské Opice jsou mnohem diskrétnější než všechny ostatní. Jsou to vzdělanci a pravděpodobně nejvíce upřímné z Opic, alespoň se tak projevují. Bývají velmi dobrými řečníky a rozenými svůdci, kteří se pečlivě starají o svůj vzhled. Bývají nadaní pro obchod, vyjednávací pozice; často se mohou objevit v oblastech, jako jsou reality, parfumerie, luxusní zboží, víno, zábavní plavby nebo v oblasti financí a bankovnictví. Pokud vzbuzuje Zemská Opice někdy zdání, že je nezaujatá, ba i velkorysá, ve skutečnosti nikdy neztratí ze zřetele své osobní zájmy. Stejně jako všechny Opice, tak i ta Zemská vždy skončí se svou investicí úspěšně, tím či oním způsobem.

Kovová Opice (narozená v r. 1920, 1980)

Tyto Opice jsou inteligentní, ambiciózní a odhodlané. Bývají hrdé a vědomé si svých kvalit, mívají také tendenci snadno ztratit nervy a dokonce zneužívat svou sílu, pokud mají příležitost. Ve své práci jsou pečlivé a nadšené, neváhají použít manipulaci k rychlejšímu dosažení svých cílů. Kovové Opice mohou mít úspěch v obchodních věcech, často jsou považovány za průkopníky, trenéry nebo objevitele talentů. Mají dar přitahovat peníze, velmi jim svědčí umělecké profese, herectví, grafika, ilustrátorství, choreografie nebo moderní umění.

Vodní Opice (narozená v r. 1932, 1992)

Vodní Opice mívají sklon zanášet své sny do reality. Jsou výstřední a kreativní, jejich talent je brzděn pouze nadměrnou emocionalitou a zvláštním zalíbením v tajemstvích. Bývají to příjemní, rafinovaní a elegantní společníci, mívají tendenci být méně hovorní než ostatní Opice. Upřednostňují jednání v ústraní, aby lépe prosadily své zájmy, a nikdy nedělají nic zdarma, poskytované služby jsou za úplatu.

Rok 2018 pro Kohouta

Rok 2018 v kostce:

Vynikající a okázalý, často excentrický, bývá Kohout také velmi konzervativní, má rád morálku, pravdu a spravedlnost. Typická sebejistota činí z Kohouta spíše dobrého řečníka než dobrého politika nebo diplomata. Odhodlaný Kohout zvládne úspěšně hned několik projektů současně. Bývá pečlivý, vždy přesný, zcela odevzdaný své práci, je rozeným soutěživcem. Motivovaný výzvami a silnou touhou překonat svého soupeře, Kohout se rád ocitá v centru pozornosti, když si vychutnává své vítězství. Z negativních aspektů jeho osobnosti je příznačný jeho vztah k otázce vnějšího vzhledu, jeho nepřiměřené zalíbení v luxusu a módě, které by jej mohlo odvádět od hlubších stránek života. Rok Zemského Psa 2018 je pro Kohouta příznivým rokem, během něhož by mohl uvažovat o zahájení nových projektů. 

Předpověď pro Kohouta v roce Zemského Psa

Rok 2018 bude pro Kohouta ve znamení ochrany a regenerace. Jeho hektický život zpestří mnohá plodná setkání a cestování, společenský život značně obohatí nová přátelství s lidmi z různého prostředí. Do podnikání by mohly během obchodních jednání vmísit i osobní vztahy. Kohout může očekávat kratší období stagnace, během něhož by mohl pociťovat přechodnou nejistotu, pokud jde o jeho citový život, ale nebude to nic vážného. V průběhu roku 2018 překvapivě obohatí Kohout, obvykle spíše přímý ve svém vztahu k ostatním, obohatí svůj arzenál talentů o diplomacii a diskrétnost. Šance bude na uhrazení nebo vrácení věci, o které si myslel, že už je navždy ztracena. Nicméně, úspěch roku 2018 bude záviset hlavně na množství a kvalitě vztahů, které se mu podaří rozvíjet, a na jeho schopnosti oddělit od sebe pracovní záležitosti a privátní sféru. Ve druhé polovině roku lze očekávat jisté osobní tlaky. Kohout by se měl více starat o své zdraví, a to po celý rok, běh a jóga by mu mohly udělat jen dobře.

Vztahy

Pokud by chtěl svobodný Kohout zvýšit své šance pro nalezení spřízněné duše, měl by zkusit hledat svého partnera v jiné zemi nebo dokonce na jiném kontinentu. Doporučuje se, aby si Kohout ponechal čas na to, aby se seznámil s kvalitami i vadami svého partnera, než postoupí dále v jejich vztahu, což mu umožní vyhnout se v budoucnu nepříjemným neshodám vyvolaným neslučitelnou láskou. Kohouty ve vztahu nečekají v roce 2018 žádné zvláštní negativní události. Doporučuje se však v průběhu roku omezit zbytečné výdaje a místo toho zvolit seriózní a dlouhodobé investice, jako je například koupě domu nebo bytu. Rok 2018 není pro Kohouty příliš příznivý, pokud se týká narození dětí. Pokud však Kohout nechce počkat na vhodnější rok, doporučuje se, aby plánoval narození dítěte na měsíc, který je příznivý: měsíc Draka (duben 2018), měsíc Hada (květen 2018) a měsíc Buvola (leden 2019).

Práce a společenský život

V profesní oblasti může Kohout očekávat, že bude pověřen v rámci své společnosti novými úkoly s vyšší odpovědností, nebo se může rozhodnout dokonce změnit práci, pokud si přeje lepší život. Během roku 2018 čekají Kohouty prospěšná setkání s bývalými kolegy, ale také se členy jejich rodin, která jim umožní posílit důvěru v jejich volbě práce a ujistí je o významu jejich finančních investic. Vzhledem k tomu, že život není jen práce, může se Kohout rozhodnout, že se bude zdokonalovat v činnostech, které mu umožní spojit užitečné a radostné, jako je vaření, keramika a dekorace interiéru.

Štěstí a blahobyt v r. 2018

Nejvíce příznivé měsíce: duben, květen, leden 2019

Nejméně příznivý měsíc: březen

Dřevěný Kohout (narozený v r. 1945, 2005)

Dřevěný Kohout je nejvíce klidný a kreativní z Kohoutů. Bývá hrdý, ctihodný, čestný a důvěryhodný. Bývá věrný v lásce, obklopený štěstím. Své projekty realizuje vždy s vášní a nadšením. Jeho otevřenost vůči světu, pocit zodpovědnosti a spravedlnosti spolu s jeho vřelostí, mu získávají trvalá přátelství a loajální spolupracovníky. Talent, přirozené zalíbení tohoto Kohouta pro vedení a jeho touha po spravedlnosti, jsou jeho nejlepšími aktivy, dokud se mu podaří zůstat soustředěným. Tento Kohout by se měl, na rozdíl od ostatních Kohoutů, věnovat vždy jen jedinému projektu.

Ohnivý Kohout (narozený v r. 1957, 2017)

Podnikavý, samostatný, dychtivý a schopný, může být Ohnivý Kohout také autoritářský a svárlivý s těmi, kteří by měli tu drzost odporovat jeho myšlenkám. Tento Kohout, přestože je nadaný pro vedení, má sklon důvěřovat pouze sám sobě a obvykle není ochotný přenést svou odpovědnost na ostatní. Ohnivý Kohout, podezřívavý a pesimistický od přírody, věnuje snadněji svou důvěru těm, kteří jej budou připraveni slepě následovat v jeho ambicích.

Zemský Kohout (narozený v r. 1969, 2029)

Zemský Kohout je asketický, svobodné mysli, s ostrou kritičností a smyslem pro pravdu. Bývá až šíleným sběratelem, neúnavným hledačem dalšího poznání. Od ostatních Kohoutů se liší tím, že se nezajímá o módu. Přesný a pilný v tom, do čeho se pustí, je předurčen k brilantním a trvalým úspěchům. Je překvapivě pro Kohouta vybaven pokorou, často vkládá svou výmluvnost a příkladnost do služeb ušlechtilých zájmů, např. v oblasti vzdělání nebo humanitárních misí. Bývá současně milovaný i obávaný; důvtip a glanc mu otvírají možnosti stát se dobrým novinářem, detektivem, důstojníkem v armádě, bodyguardem, hasičem, ale i třeba hotelovým manažerem nebo majitelem baru.

Kovový Kohout (narozený v r. 1921, 1981)

Náročný v práci, šikovných rukou, perfekcionista, tvrdohlavý a vždy detailista, se Kovový Kohout dosti soustřeďuje na vzhled, svůj i ostatních. Mívá nepřiměřené ambice, sny o slávě, touhu po bohatství. Jeho ego, zábrany a chladná analýza událostí mu však přidávají politováníhodné schopnosti snadno zchlazovat city svých blízkých vůči sobě. Často zvažuje kariéru v politice, společenských vědách a všech profesích, které vyžadují strategické a organizační kvality. Bývá chytrý a vynalézavý, ale ve svém vztahu k ostatním může být i přísný a vzteklý.

Vodní Kohout (narozený v r. 1933, 1993)

Vodní kohout je intelektuál, bystré mysli, jeho smysl pro humor je evidentní od prvního setkání. Působí jako magnet obklopený mnoha přáteli, je výmluvný, snadno navazuje kontakty, je dobrým společníkem, je nejvíce otevřený a nejméně konzervativní ze všech Kohoutů. Bývá talentovaný více v řeči než ve psaní, živí jej nezastavitelná síla a přesvědčivost. Jednou z mála jeho slabostí je jeho důvěřivost vůči těm, kteří se na něj snaží zapůsobit. Tento Kohout má obvykle velký zájem o vědecký výzkum, aplikované vědy a medicínu.

Rok 2018 pro Psa

Rok 2018 v kostce:

Pes je sympatický a inteligentní, má dvojaký přístup k životu a svým vztahům s ostatními. Pokud si užíváte jeho přátelství nebo lásku, Pes vás nikdy nezklame. Pes dává jasně přednost venkovu před městem; není velkým cestovatelem, stará se hlavně o svůj domov. Bývá čestný, věrný a žárlivý, také od přírody prchlivý, kdykoliv podlehne úzkosti nebo pesimismu, nebo když se naruší jeho zvyklosti. Nemá rád samotu, hledá především jistoty, je nejvíce konzervativním ze všech Psů. V profesním světě je Pes často právníkem, soudcem, policistou, učitelem, vychovatelem, knězem, lékařem, odborářem, levicovým politikem, tajným agentem, filozofem, kritikem či spisovatelem. Rok 2018 bude pro psa příležitostí k ustálení jeho úspěchů a obnovení jeho motivace. Štěstí mu stojí u dveří, stačí jen, aby jej oslovil.

Předpověď pro Psa v roce Zemského Psa

Tento rok představuje začátek obnovy astrálního cyklu Psů. V uplynulých letech se mnoho lidí ve znamení Psa muselo potýkat s různými překážkami. Občas i bolestivé situace, ať už v práci nebo v jejich soukromém životě, ovlivnily jejich chování, mnoho z nich bylo donuceno se naučit, jak být méně altruističtí, aby se ochránili. Naneštěstí to také mohlo způsobit zvýšenou osamělost nebo ztrátu základních součástí jejich životního prostoru. Ve svém roce 2018 se dostane Psům požehnání. Všechna minulá zklamání a neštěstí se vytratí. V tomto roce si mohou Psi užívat ochrany a laskavosti. Psi odhalí svá tajemství i nejdůvěrnější přání bez pocitu hanby. Mnoho let sebepozorování a myšlení konečně začne přinášet ovoce, neboť se zjeví jasněji cesta hlubší a celistvější spirituality. Pes také dokáže zvládnout mnoho starostí a pochybností, které jej po mnoho let blokovaly v životě. Dozrávání Psa bude mít v průběhu roku 2018 příznivé účinky zejména v okruhu jeho rodiny a blízkých osob. Díky své rostoucí auře si Pes získá mnohem více pozornosti od svého okolí a nebude váhat poskytnout dobře mířené rady a účinnou podporu těm, kteří to potřebují.

Vztahy

Na svobodné Psy čeká v letošním roce požehnaně příležitostí pro galantní schůzky. Je však nutné, aby se Pes vyhýbal příliš rychlému odhalení svého altruismu a přirozené laskavosti. Svobodný Pes, který nalezne partnera mezi Tygry, Koni nebo Zajíci, bude pravděpodobně na konci roku 2018 nosit na ruce zásnubní prsten. Rok 2018 je opravdu velmi příznivým obdobím pro zásnuby i manželství. Poněkud odlišná je situace u zadaných Psů. Vzhledem k tomu, že se jedná o začátek jejich nového cyklu, mohou být páry oslabovány různými hádkami. Mohlo by se znovu objevit nějaké nedorozumění z minulosti, což by mohlo vést buď k obnovení pohody a posílení lásky, nebo naopak k totálnímu šoku ve vztahu, který by mohl skončit rozvodem. Naopak, u Psa v láskyplném vztahu a rozkvětu, lze očekávat, že se vztahy ještě posílí. Pro plánování rodičovství bude nejvhodnějším obdobím druhá polovina roku. Pes by však měl věnovat pozornost také kompatibilitě svého partnera se znamením Vepře (rok 2019). Například pokud je partner Psa ve znamení Hada, bylo by rozhodně lepší počkat až do roku 2020 nebo dokonce lépe do roku 2021, což je rok Kovového Buvola. 

Práce a společenský život

V práci se Psům bude v roce 2018 dařit dobře, stejně tak mohou očekávat, že vyhrají soudní řízení nebo uspějí v soutěži nebo zkoušce, na kterou se dlouho připravovali. V průběhu roku se bude psům dobře dařit v oblasti financí, přesto by se měli v tomto období zklidnit a upevnit své místo ve společnosti. Doporučuje se zvýšená opatrnost, co se týká rozjezdu nových smělých projektů nebo angažování se do oblastí, které přesahují jejich odbornost. Bude pro ně vhodnější si vybrat profesní cesty, kde jsou jejich zkušenosti a dovednosti na nejvyšší úrovni, nebo se spokojit se sklízením plodů svých dosavadních investic. Psi by měli být také opatrní, aby ochránili všechna svá obchodní tajemství, zejména obsah e-mailů, aby se předešlo případným budoucím potížím. 

Štěstí a blahobyt v r. 2018 

Nejvíce příznivé měsíce: únor, březen, červen

Nejméně příznivý měsíc: duben

Dřevěný Pes (narozený v r. 1934, 1994)

Dřevěný pes je obdařen ušlechtilou, stabilní a silnou osobností. Má tvůrčí schopnosti, velkorysost a harmonii ve svých vztazích s ostatními. Je nezištný, upřímný a oddaný své rodině, ale také schopný občasného hněvu. Obvykle je vynikajícím kuchařem, vždy okouzlujícím a oblíbeným u svých přátel. Jeho profesní ambice a jeho materiální zázemí se mohou rozvíjet pouze tehdy, když se naučí spoléhat se více na sebe, zároveň však naslouchat důvěryhodným osobám, které jej obklopují.

Ohnivý Pes (narozený v r. 1946, 2006)

Tento Pes je nejvíce optimistický, ale také nejvíce teatrální, dokonce drzý, když se cítí napaden. Bývá příjemný a radostný, svůdný, ale věrný, má vlastnosti, které z něj činí skvělého přítele a ideálního milence. Jeho nezávislost a silná povaha, jeho vzdor proti nespravedlnostem světa, mu vytváří hvězdné charisma. Všeobecně dává přednost společnosti starších lidí než je sám, jejich vědomosti a moudrost jej v každodenním životě činí vyrovnanějším. Je neúplatný, neváhá ukázat tesáky a dokonce i kousnout, když se domnívá, že se situace podle jeho mínění příliš zvrhla.

Zemský Pes (narozený v r. 1958, 2018)

Zemský Pes má zodpovědnou povahu a rozhoduje se v kolektivním zájmu. Bývá zkušeným vyjednávačem, je také pragmatický, klidný a rozvážný. Ve svém přístupu je laskavější než ostatní Psi, jeho vnímání a vhled jsou velmi vyvinuté. Vždy opatrný a ostražitý, někdy nerozhodný, Zemský Pes neztrácí svou schopnost kousat, když se cítí ohrožený nebo zrazený někým, kdo byl dříve jeho přítelem.

Kovový Pes (narozený v r. 1970, 2030)

Kovový Pes se může zdát ve vztahu k ostatním chladný a přísný. Bývá čestný, strohý, ale dobročinný, jeho osobní zájmy úzce souvisí s dobrem, které může kolem sebe vytvářet. Je lepší si z něho nedělat nepřítele, protože Kovový Pes je houževnatý protivník, který bojuje až do konečného vítězství. Bývá konzervativní, vlastenecký, jen zřídka pochybuje o sobě, obvykle uznává armádu, politiku, spravedlnost a policejní kariéru.

Vodní Pes (narozený v r. 1922, 1982)

Tento Pes má nejostřejší instinkt ze všech Psů. Jeho skvělý čich a ostrozrak jsou vlastnosti, které mu umožňují najít vždy cestu a jen zřídka jít spatným směrem. Bývá příjemný, nadaný, pozorně naslouchající svým přátelům, okouzlující. Také bývá uhlazený a výmluvný, jeho společnost je vždy příjemná, zejména proto, že je ze všech Psů nejméně autoritativní a nejvíce tolerantní.

Rok 2018 pro Vepře

Rok 2018 v kostce:

Vepř je citlivý, věrný a vřelý, má také bojovného ducha, a užívá si života naplno. Jeho nezáludnost ve vztahu k ostatním, stejně jako jeho upřímnost, z něj činí věrného přítele, s nímž se člověk nikdy nenudí. Někdy bývá hluboce úzkostlivý, tajemný, žárlivý a podezřívavý. Jeho chutě a nenasytnost nemají žádné hranice, takže bývá ideálním milencem, zejména proto, že si zachovává svou přirozenou eleganci za všech okolností, což je prostě neodolatelné. Důraz klade na kvalitu svého ošacení, stejně jako na design svého bytu či domu, je dokonalým estétem, který nikdy nepohrdne šancí se několik hodin slunit v lázních. Vepři často prosperují v uměleckých profesích, kinematografii, architektuře, interiérovém designu, v hudbě, stejně jako v povolání právníka, advokáta, účetního nebo osobního asistenta. Možná je i kariéra ve výzkumu, biologii, medicíně nebo archeologii. Během roku 2018 se Vepř porovná se základními hodnotami, jako je úcta a pozornost vůči ostatním. Tohoto času také využije pro obnovu pořádku ve svém citovém životě a mezi přáteli.

Předpověď pro Vepře v roce Zemského Psa

V roce 2018 bude Vepř čelit jistým starostem a chybným rozhodnutím, kterých se dopustil v minulosti. Způsobit potíže, případně narušit jeho zvyklosti, by mu mohly finanční záležitosti, Vepř by mohl přijít o své pohodlí. Zejména kolem května a v polovině roku by měl mít pod kontrolou své výdaje, hrozí riziko, že se ocitne bez peněz nebo že si uvědomí příliš pozdě, že investoval do ztrátové věci. Ve své práci Vepř pochopí, že je nutné udržet chladnou hlavu a vyhnout se jakékoliv konfliktní situaci, pokud si nebude jistý, že má vyhráno. Během roku 2018 by se mohlo objevit rozčarování v profesních i přátelských vztazích Vepře, může to být zrada nebo podvod. Pro zabránění dalším potížím by bylo dobré urovnání věcí a vyrovnání svých dluhů bez přílišného odkladu. Rok 2018 přivede Vepře k lítosti nad ztrátou kontaktu s přáteli z minulosti. Nějaké zvlášť kruté zjištění přinutí Vepře, aby se navrátilo do reality a aby konečně opustil šílené představy, které si udržoval v předchozích letech.

Vztahy 

Svobodný Vepř by se mohl setkat s novými lidmi, zejména během slavností (narození, svatby, jarní festival apod.), kteří by mu mohli pomoci strávit rok klidněji, neboť tento rok pro něj nebude ani zdaleka idylický. Pokud zůstane diskrétní o svém soukromém životě a dokáže zredukovat důvěrné informace, bude šance prožívat šťastný a vášnivý milostný příběh.  U zadaných Vepřů by se mohly odněkud vynořit nějaká prekérní témata, mohou se oživit staré rány a vyvolávat zbytečné spory. Pokud se věci vyhrotí, doporučuje se Vepřům vycouvat a odložit věci na pozdější dobu. V roce 2018 bude čas pro uznání svých chyb a přijetí kritiky s klidem.

Práce a společenský život

Přes starosti, které by mohl Vepř v roce 2018 pociťovat v tak rušném osobním životě, může očekávat, že získá sílu a vytrvalost, které mu budou velmi užitečné pro úspěchy jeho budoucích cílů. Rok 2018 bude spíše průměrný, ale štěstí by se mohlo usmívat na ty Vepře, kteří dokážou projevit důvtip a rozvinou svůj analytický pohled na život. Vepři budou také schopní projevit více svých talentů, aby zapůsobili na své okolí nebo získali podporu ve své firmě. Na druhou stranu, Vepř by si měl dobře krýt svá záda. I když by měl po většinu času podporu a souhlas vedení firmy, mohou se vyskytnout závistiví a neféroví lidé, kteří by mu nepřáli jeho příjmy. Pokud se Vepř ocitne na místě, kde by se necítil nepříjemně, důrazně se mu doporučuje, aby se zde nezdržoval a z místa odešel. 

Štěstí a blahobyt v r. 2018 

Nejvíce příznivé měsíce: únor, březen, červenec, prosinec

Nejméně příznivý měsíc: červen

Dřevěný Vepř (narozený v r. 1935, 1995)

Dřevění Vepři vynikají svou otevřeností a družností. Bývají ceněni kruhem svých přátel, jsou velkorysí a optimističtí, někdy i trochu naivní. Umějí odpouštět svým nepřátelům, což někdy vede k tomu, že se zlomyslní lidé pokoušejí zneužívat jejich laskavost. Jejich nenasytnost vyvažuje jejich velkodušná povaha.

Ohnivý Vepř (narozený v r. 1947, 2007)

Tento Vepř je zvídavý, odhodlaný a hravý. Bývá epikureánem, jehož intenzivní a neustálé hledání potěšení může někdy vést k odtržení od reality. Pokud má tendenci hromadit předměty a bohatství kolem sebe, aby se zajistil, zůstává štědrým a záleží mu na spokojenosti těch, které miluje.

Zemský Vepř (narozený v r. 1959, 2019)

Rozumnější a silnější než ostatní Vepři, zvládnou Zemští Vepři řídit své projekty díky strategickým vizím a dovednostem v podnikání. Bývají radostní a zodpovědní, velice svázaní s rodinou, nepočítají svůj čas ani energii, pokud jde o obživu a ochranu svých milovaných.

Kovový Vepř (narozený v r. 1971)

Kovový Vepř je nejvíce expanzní z Vepřů. Je otevřený světu, přímočarý, vzdálený jakékoliv lsti, může k sobě někdy přitahovat nečekané nepřátele. Obdařený veselou a dobrosrdečnou povahou, workoholismem, měl by se Kovový Vepř pokusit zklidňovat své emoce. Výlevy hněvu, které někdy projevuje, jsou vadami na kráse, které by se měl naučit ovládat, zvláště pokud si přeje vyhnout se tomu, aby se lidé chovali vůči němu stejně.

Vodní Vepř (narozený v r. 1923, 1983)

Vodní Vepř je nejvíce diplomatickým, nejnadanějším, ale i nejvíce narcistickým Vepřem. Žádné náklady nejsou v jeho očích příliš velké, pokud se rozhodne, že je potřeba vylepšit šatnu, obnovit vnitřní výzdobu bytu nebo povzbudit své jemné chutě. Je extrémně smyslný, někdy věrný (stejně jako všichni Vepři), je nejtypičtějším představitelem Vepřů. Zejména si cení luxusu a poživačnosti, jeho hedonismus a nezkrotná chuť na všechna potěšení života, by ho mohla, pokud je nebude mírnit, vést po nebezpečných cestách.