Kritické sektory pro rok 2018

Kritické sektory pro rok 2018

Drtič/Rozbíječ roku … JV 1 ( = 1. třetina JV sektoru)

Tato hvězda, též známá jako “Hněv Velkovévody”, sídlí v tomto roce v sektoru JV 1, tj. 112,6o-127,5o, přímo naproti Velkovévody. Vřele se doporučuje zde minimalizovat všechny činnosti, ponechat tento sektor v klidu, nerušit jej, za každou cenu se vyhnout aktivaci tohoto sektoru, což by vedlo během roku k negativním událostem. Případná aktivace tohoto sektoru by mohla vést k ještě krutějším následkům, než se dá očekávat od hvězdy Velkovévody. Proto se nedoporučuje provádět zde žádné renovace ani stěhování nábytku, neboť i tyto činnosti by mohly mít negativní dopady.

 

Tři Zabijáci … S

Tato nepříznivá hvězda se v r. 2018 usídlí v celém S sektoru, který v tomto roce představuje dvojité nebezpečí, neboť zde bude i Žlutá Pětka. Proto je potřeba tento sektor nijak nerušit, nepodnikat zde žádné aktivity. Neměly by se zde provádět žádné stavební práce, jako je např. bourání zdí, ani zemní výkopové práce, které by mohly tuto negativní hvězdu aktivovat. Negativní energie by se mohly projevovat např. jako narušování vašeho snažení a spousta nejspíš nekonečných problémů. Mezi vážnějšími dopady by se mohly objevit zdravotní komplikace, ztráty peněz a materiálních statků, neštěstí a nepříjemnosti, ale i krádeže nebo loupeže.

 

Velkovévoda … SZ 1 ( = 1. třetina SZ sektoru)

Kde se usídlí Velkovévoda, zákonitě nastanou problémy, pokud nebudete opatrní a nepřijmete nezbytná opatření! V roce 2018 se jedná o sektor SZ 1, tj. 292,6o-307,5o. Negativní účinky by se mohly projevovat jako nežádoucí události, např. havárie nebo neštěstí. Je nanejvýše nutné se zde vyhnout jakýmkoliv aktivitám a nejlépe se vyhnout celému tomuto sektoru. To stejné platí i pro pracovní prostory – delší pobyt v tomto sektoru, ale i směřování k němu pohledem ze své židle by mohlo mít negativní důsledky. Nicméně chcete posílit vaši autoritu, zkuste obrátit své posezení zády k tomuto sektoru.

 

Žlutá Pětka … S

Druhým faktorem, který zhoršuje stav S sektoru, je v r. 2018 přítomnost hvězdy Žluté pětky, nejvíce negativní hvězdy. Proto se doporučuje tento sektor ponechat co nejvíce prázdný, pokud se chcete vyhnout případným negativním dopadům. Neměly by zde probíhat žádné větší renovace, dokonce ani drobné vrtání do zdí nebo zatloukání hřebíků. Zkuste tento sektor udržet v co největším klidu a snížit své aktivity v něm na minimum. Pokud se v S sektoru nachází ložnice nebo studovna, doporučuje se uživatelům tyto místnosti přestěhovat do klidnějšího místa. Nepřetržitý pobyt v tomto sektoru by mohl přinést vážné nepříjemnosti a nehody, i život ohrožující, vedle dalších věcí a problémů, ovlivňujících běžný život. Vzhledem ke společnému působení se Třemi zabijáky se jedná o velmi nebezpečný sektor.