Kritické sektory pro rok 2017

Drtič/Rozbíječ roku … V 2 ( = prostřední třetina V sektoru)

V tomto roce se vřele doporučuje ponechat tento sektor v klidu, nerušit jej, raději jej ponechat osamocený. Tato hvězda Drtiče roku je též známá jako “Hněv Velkovévody”. Pokud by došlo k aktivaci tohoto sektoru, mohlo by to vést až k extrémně závažným následkům. Případné negativní následky by mohly být ještě horší, než které přináší hvězda Velkovévody. Doporučuje se neprovádět zde žádné renovace nebo rekonstrukční práce, tyto raději odložit na příznivější období.

Tři Zabijáci … V

Tato nepříznivá hvězda se v r. 2017 usídlí ve V sektoru. Proto je potřeba tento sektor starostlivě chránit, rozhodně nijak nerušit a nejlépe jej ponechat osamocený. Aktivity jako jsou např. zemní výkopové práce nebo renovace by mohly tuto hvězdu vyprovokovat. Je potřeba se mít na pozoru, neboť tato hvězda by mohla uvolnit negativní energii ve formě nepřízně osudu pro obyvatele domu, jako jsou zdravotní problémy, ztráty peněz a materiálních statků, krádeže, loupeže, nepříjemnosti nebo nehody.

Žlutá Pětka … J

V r. 2017 se doporučuje věnovat J sektoru zvýšenou pozornost, neboť tento by mohl představovat doslova „nebezpečnou zónu“, jíž by bylo dobré se vyhnout, a to za jakoukoliv cenu. Jakékoliv větší renovace by mohly vést k negativním důsledkům. To stejné platí pro veškeré přestavby domu nebo vrtací práce. Pokud se v J sektoru nachází ložnice, mělo by se stát snad i povinností tuto místnost přestěhovat do klidnějšího místa, neboť hrozí různé negativní dopady a problémy, pokud se tak nestane. Výjimkou je situace, když se jedná o rozsáhlý otevřený prostor, jako je např. dvůr; v tomto případě dokonce vzrostou šance na dosažení neočekávaných finančních příjmů.

Velkovévoda … Z 2 ( = prostřední třetina Z sektoru)

V roce 2017 bude Velkovévoda sídlit v sektoru Z 2, což by mohlo přitahovat do této části domu negativní energii. Vřele se doporučuje se zde vyhnout jakýmkoliv renovacím nebo zemním výkopovým pracím, které by aktivovaly negativní energii v tomto sektoru. V opačném případě hrozí zvýšené riziko neštěstí či nehod. Nedoporučuje se zde ani trávit příliš mnoho času, zejména ne při významnějších aktivitách. Pamatujte na toto pravidlo i na pracovišti – ať již při sezení v tomto sektoru, tak i při směřování do něj pohledem ze své židle; obojí může mít negativní důsledky. Řešením je posezení zády k sektoru Z 2, což v práci posílí vaši autoritu i zlepší pocit, že jsou věci pod kontrolou.