O cestě za Feng-Šuej do Asie

Tuto cestu jsem plánoval už delší čas, ale jako nic se nemá uspěchat a všechno má v klidu dozrát, tak přišel čas až nyní, po mnohaletém studiu většiny dostupných místních zdrojů a seznámení se základy východních filosofií. Všechno to ale byly jen zprostředkované informace, což nemůže postačovat, pro praxi FŠ je málo jen přečíst hromadu knih přeložených do češtiny, je určitě dobré se také seznámit trochu víc s reálným životem podle FŠ v oblasti kde kdysi bylo domovem, stejně tak studovat díla mnoha autorů, kteří dosud nebyli přeloženi a o jejichž pracích se toho u nás mnoho neví. Proč je celkem jasné, protože trh zaplavují především dobře prodejné publikace o tom, jak rychle dosáhnout úspěchu, žít šťastně a hlavně rychle zbohatnout.

Zvolil jsem 3 základní cíle, odkud jsem potom vyrážel do okolí, a to Hong KongCanton (Čína) aBangkok (Thajsko), vše na vlastní pěst, bez cestovních kanceláří, neboť to je jediná možnost jak toho vidět a zažít co nejvíce.
S letenkami mi pomohl jeden známý český cestovatel, který má agenturu na obstarávání levných letenek, s jeho pomocí sem nalétal desítky tisíc km za velmi přijatelnou cenu (kontakt rád poskytnu). Ani s ubytováním nebyl žádný problém, předem jsem si rezervoval noclehy v celkem 6 hotelech a hostelech přes internet pár dní před odletem z ČR.
Dalším skvělým pomocníkem byly tištění průvodci edice Lonely Planet, perfektně popisující kde je co zajímavého k vidění, kde se dá jíst a za kolik, otevírací doby institucí, obchodů a knihoven, prostě tisíce praktických informací. Také čeho se vyvarovat, kde číhají na turistu jaká nebezpečí, kde se např. krade, do kterých barů neradno vůbec vstupovat atd.
Jako perličku musím zmínit jak je v této edici v zahraničí charakterizovaná ČR: celkem 5 pojmy jsme ve světě slavní – Pavel Nedvěd, pivo, Václav Havel, Karlštejn a finty nepoctivých pražských taxikářů, milé že?

Hong Kong

pestra lice v hongkongu - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Je dnes velmi vyspělou součástí Číny, jak známo se jedná o donedávna vysoce prosperující britskou kolonii, s gramotností 93% obyvatelstva, s volným přístupem ke vzdělání. Přesto že v dnešní době působí HK jako ukázka západní civilizace, s mnoha „vymoženostmi“ jako je např. síť Mc Donald’s apod, přetrvává zde mnoho starých čínských tradic. Obyvatelé jsou hodně pověrčiví, mnoho času stráví motlitbami a meditacemi v buddhistických chrámech, kde pomocí dřevěných tyčinek zahání zlé duchy a přivolávají štěstí sobě a svým blízkým. Pravda, doba přinesla novou techniku, takže jsou občas k vidění i modlící se celou dobu s mobilem u ucha.

ochranci vstupu - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Žádný dům ale ani např. hrobka se nezačne stavět, dokud se nevybere vhodný den a místo pro stavbu, Každý den má totiž svou specifickou energii, ta by rozhodně měla být v harmonickém vztahu s datem narození dotyčného majitele nebo pochovaného. Podle zásad FŠ se zde staví silnice, domy, sází i kácí stromy, koná mnoho významných událostí. V HK pracuje v chrámech množství věštců, kteří ovládají výklad budoucnosti a pomáhají lidem zvládat lépe jejich životní problémy. Postup je takový, že se člověk potřebný rady soustředí na svůj dotaz, většinou vkleče před oltářem, v ruce pak potřásá nádobkou z bambusu, ve které jsou dřevěné tyčinky označené čísly, po krátké době jedna z tyčinek vyskočí, s touto potom odchází pro písemnou věštbu, kterou příslušný věštec podrobněji interpretuje, věštbu ještě doplňuje o posouzení osobnosti a jejích možných problémů z dalších podkladů jako je datum a čas narození, někteří diagnostikují budoucnost či nemoci z tváře, očí, z čar na dlaních apod. Zkušení chiromanti rozlišují 8 základních tvarů obličeje a dokonce 48 tvarů očí, které odhalují charakter člověka a jeho předpoklady ke štěstí.

asi nejvetsi budha na svete - O cestě za Feng-Šuej do Asie

U spousty budov, firem a obchodů, je zřetelný důraz na vstup z ulice či chodby uvnitř, kde je zapotřebí posílit vstupní energii Čchi, hlavními dveřmi vstupuje dovnitř energie a s ní klienti, zakázky a v důsledku toho stoupají úspěchy firem, ale také zdraví a spokojenost lidí. Všechny významnější budovy, především banky a některé hotely mají před vstupem 2 ochránce v podobě kamenných nebo kovových lvů, jeden s otevřenou a druhý se zavřenou tlamou. Téměř vždy se při vstupu do budov objevuje vodní prvek, nositel energie peněz, v podobě vodních fontán, umělého vodopádu, vodních stěn nebo alespoň jezírka se zlatými rybičkami. Ideální sestava je 8 zlatých rybek a 1 černá. Z hlediska FŠ je významné upoutání pozornosti kolemjdoucího a tím i energie Čchi na vstup, proto je zde všude k vidění mnoho barevných poutačů, neonů, pohyblivých modelů, nápaditých upoutávek. Důsledkem jsou v některých případech až nepřehledné spousty reklamních tabulí, naštěstí často kromě znaků i v anglické verzi.

Snad všechny firmy i domácnosti mají před vstupem menší nebo větší oltářík nebo alespoň misku s pískem, kde se denně pálí vonné tyčinky, chránící vstup před negativními energiemi. Byty jsou většinou docela malé a skromné, staví se hodně do výšky, jinak to ani nejde když se má vejít cca 7 mil. lidí na pár čtverečních km.

nocni hongkong - O cestě za Feng-Šuej do Asie

V HK se lze domluvit dosti dobře anglicky, na rozdíl od kontinentální Číny, většina obyvatel zde anglicky rozumí a občas mluví, horší byla komunikace se staršími lidmi, kteří mluví jen tzv. kantonštinou, což je poměrně složitý jazyk se 6-ti různými intonacemi (jeden občan mi poradil se raději učit mandarínské nářečí – má jenom 4 intonace!). Tento jazyk je bohatý na homonyma (slova znějící stejně), např. slovo hedvábí zní stejně jako lev, privát, báseň, mrtvola i učitel. Právě tato zvláštnost místního jazyka má na svědomí proč mají někteří mistři FŠ v oblibě některá čísla a některá zcela zavrhují; tak např. 3 zní jako život, 9 jako věčnost, nejvíce populární 8 zní jako prosperita – např. pověstná banka Bank of China se oficiálně otevírala 8.8.1988. Naopak číslo 4 má nejhorší pověst, neboť zní jako smrt. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o jedno z čínských nářečí, už v centrální Číně s mandarínským nářečím toto neplatí, natož toto pravidlo bezhlavě přejímat a používat jej v Evropě nebo Americe, pro to není žádný dobrý důvod.

bank of china - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Zmíněná budova Bank of China je jednou ze tří nejvyšších budov v HK, je dílem amerického architekta čínského původu, a popírá veškeré zásady dobrého FŠ, což si dobře uvědomují mnozí místní obyvatelé, hodnotící tuto stavbu jako velké násilí proti principům FŠ. Pro znalce uvedu některé nejvýznamnější prohřešky: budova několika svými ostrými rohy (45o) vysílá kolem sebe tzv. jedovaté šípy = velmi negativní energii na všechny okolní budovy (banky, firemní objekty, hotely), má dva rovnocenné vstupy proti sobě ze severu a z jihu, což činí v přízemním podlaží jeden velký energetický tunel, ve kterém je v tomto velmi neklidném místě i recepce banky. Celá budova působí pro celé okolí hodně rušivě a agresivně, narušuje svým vzezřením charakter celého nábřeží hong-kongského „Manhattanu“, v noci potom svými světelnými efekty strhává veškerou pozornost na sebe. Tento záměr byl zřejmě cílem autora a objednatelů tohoto díla, symbolicky takto narušit fungující hospodářství Hong-Kongu přímo v jeho srdci, možná šlo o závist plynoucí z rozdílu HDP na osobu, který je v HK cca 6x vyšší než je v Číně.

vyuka kaligrafie - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Při hledání literatury v oblasti FŠ bylo pro mě zvláště cenné seznámení se s tabulkami čínských roků v rozmezí 1901-2100, které jsou potřebné pro sestavování osobních rozborů v systému 4 pilířů času, vyhledávání šťastných dat pro významná životní rozhodnutí apod. V této oblasti panuje po světě dosti značný chaos, mnozí autoři nepracují podle stejných tabulek a liší se až fatálně v tom, kdy začal např. čínský rok 1965, snadno se lze např. přes internet dozvědět, že tento rok začal 2.2., 3.2 nebo i 4.2., což vypadá pro někoho jako maličkost, ale podle tohoto data se zpracovávají např. horoskopy a dalekosáhlé a ne zrovna levné osobní rozbory a je velký rozdíl, jestliže se člověk o sobě dozví, že energie jeho roku narození je jinová a regentem roku je Had nebo jangová a regentem je Drak, těchto odlišností je mnohem více.

lvi jsou proste vsude - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Z dalších knih, které mne zaujaly a věnoval jsem se jejich studiu v knihovnách, jmenuji tyto:

Eva Wong – FS Master Course,
Peter So – Encyclopedia of FS,
Lin Yun – Living Color,
Karin Kingstone – Creating Sacred Space with FS,
Eric Shaffert – FS and Money,
L.Tao – FS for gardeners,
Clear Englebert – Bedroom FS.

motlidba s mobilem - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Canton

cinska ulice - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Po Hong Kongu je pobyt v kontinentální Číně trochu jako studená sprcha, hodně času se tady stráví hledáním cesty, na spoustě míst jako jsou metro, orientační tabule, názvy ulic, jídelní lístky, bankomaty apod. se turista setká jen s čínskými znaky, anglicky mluví jen málokdo a když tak jen pár slov. Obchodníci a taxikáři mají dobře zvládnuté konverzační téma smlouvání o ceně, jinak s nimi povídat moc nejde.

Smlouvání je zde téměř všude běžnou formou, vyjma pár míst s pevnými cenami. Od kupujícího se tento rituál očekává, cenovky nejsou nikde k vidění, každý obchodník si vás nejdříve otipuje kam až může s cenou zajít, následuje jeho první návrh, na který je potřeba reagovat nesouhlasně, i když se cena jeví jako přijatelná. Záleží jen na vaší trpělivosti a času, který chcete tomuto představení věnovat, ale trpělivost se docela vyplácí, s cenou se dá dostat často na méně než 1/2 až 1/3 původní ceny a pořád jsou ještě obě strany spokojené s uzavřeným obchodem.

V hodně věcech současná Čína připomíná naši předlistopadovou vlast, všude je hodně vojáků a policistů s hlasitými píšťalkami, veksláků, prodejců zaručené pravých hodinek Rolex, v obchodech za turistou okamžitě vystartuje nejméně 1 prodavačka, sledující jestli nekrade, všude je hodně zákazů a příkazů, okna v hotelech jsou přišroubovaná aby se nedala otevřít víc než škvírou asi 8 cm širokou, a také trochu malování reality na růžovo – to v případě místní hodně znečištěné řeky, která se nazývá hrdě Perlová řeka.

Horší ale je, že čím dál méně Číňanů je ochotno jezdit na kole, oblíbili si motorky a auta, tradiční ruční vozíky nahradily motorové tzv. túk-túky, což asi brzy pocítí celý svět, neboť prognózy celosvětových zásob ropy (National Geografic 8/2005) hovoří o vyčerpání zásob ropy za 16 až maximálně 40 let, a to bez zahrnutí motorového boomu Číny!

vyuka boje - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Provozování tradičního Tai-či v parcích je zřejmě zakázáno, takže se zde občané baví různými sporty jako je badminton, kopání do výšky jakéhosi pytlíku naplněného pískem, společenské tance (často dvě ženy spolu), populární je malování čínských znaků vlhkým předmětem na dlažbu. Děti již předškolního věku se zde učí mávat dřevěnými meči! Záhadou mi zůstává, jak je možné si v Číně psát sms ve znacích, když v naší abecedě máme nějakých 24 písmen, kdežto čínština jich má tisíce; údajně je znaků kolem 56000, z nich tvoří velkou část archaické znaky, těch běžných je asi do 3000 znaků, pořád ještě hodně na klávesy běžného typu mobilu.

cinan v bufetu - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Téma Feng-Šuej je zřejmě v Číně také tabu, jinak si nedovedu vysvětlit, že jsem nepochodil při dotazování na literaturu v několika knihkupectvích, ačkoliv jsem se snažil všemi prostředky vysvětlit co hledám – ústně, písemně, pomocí obrázků, stále jsem sklízel nechápající obličeje prodavačů, dokonce i studentky čínské historie. Štěstí jsem měl až v jednom knihkupectví se zahraniční literaturou, kde kromě uvedených několika čínských publikací byly k dostání knihy známého FŠ badatele Derika Walterse.

dobra orientace je zaklad - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Velice cenné bylo seznámení s podrobnou chronologií celého vývoje FŠ od dob legendárního císaře Fu-Si s 8-mi trigramy, přes objevení 60-ti letého cyklu, I´tingu, kalendáře a kompasu, čímž se dovršil první ucelený systém FŠ v období 770 až 476 b.c., Před všeobecným pálením všech knih o FŠ v Číně v r. 213 b.c. byl ještě objeven systém 5-ti elementů Dřevo-Oheň-Země-Kov-Voda, a teprve o mnoho staletí později, během středověku, následovalo objevování a začleňování různých dalších škol a směrů FŠ, které jsou dnes označovány (podle mě neprávem) jako tradiční školy FŠ. Právě důsledkem tohoto složitého vývoje a mnoha historických sporů o podobu FŠ vznikají dodnes stále četná nedorozumění, kdy jsou lidé zmatení mnoha školami a metodami FŠ.

Thajsko

budhisticky chram - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Thajsku se říká Země tisíce úsměvů a docela to platí, lidé se mile usmívají, roztomile spínají ruce a s úklonou děkují (sepjaté ruce mají i plastoví červeno-žlutí panáci před Mc Donald´s), na ulicích můžete potkat mnoho čistých a pěkně upravených lidí (zvlášť si zakládají na úpravě vlasů), občas se na chodníku objeví menší slon, je tady ale také docela hodně žebrajících lidí. Naprosto převládající skupinou jsou maséři a masérky, masírovat snad umí v Thajsku každý druhý, toto řemeslo se provádí všude i přímo na ulici nebo na pláži u moře, ale určitě nejde o nějakou erotiku – thajská masáž docela bolí, trochu se podobá lámání kostí, masérka po vás skáče, lokty zarývá do těla kde ji zrovna napadne.. (ale výsledek stojí za to, sice mi předtím nic nebylo, ale potom jsem se cítil mnohem lépe).

Je to velice vlídná země, všichni milují svého krále, který bude letos slavit 60 let na trůnu, jen je potřeba se zdaleka vyhnout drogám a kriminalitě vůbec, thajská vězení jsou po světě dosti pověstná pro své nelidské podmínky. V jedné knize jsem se tam dočetl, že se jeden turista dostal (omylem?) do pouliční rvačky místních lidí kde jednoho člověka pobodali nožem a zatímco všichni ostatní z místa utekli on zůstal v šoku stát, což se mu vymstilo, neboť místní policii se hodil jako vrah právě on, následně strávil v otřesném kriminále 8 let a nyní o tom napsal knihu.

masiruje se vsude - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Velice mile mě překvapilo, že některé principy FŠ thajci denně žijí, i když o nich skoro nic nevědí. Snad úplně všichni mají v bytech, restauracích, firmách i obchodech v sektoru Cílů jeden ze dvou motivů: buď svého krále nebo Budhu, symbolizující tím přiblížení se ke svému osobnímu ideálu v materiální nebo duchovní oblasti. Hodně se zde používá známé zrcátko Pa-Kua, zejména před vstupem do domů, kde slouží jako ochranný prostředek proti vnějším negativním energiím. Pravda, někdy jej měli zavěšené vzhůru nohama, takže bude fungovat hůř než by očekávali. Před všemi hotely, rodinnými i bytovými domy, ale i na letišti, jsou tzv. domečky duchů = místa, kde se dá rozmlouvat s duchovními bytostmi, pálit vonné tyčinky a přinášet dary (obrázky, sošky, ovoce a jiné).

vyjizdka na slonu - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Nejvíce knih o FŠ nebylo v Číně ale právě v Thajsku, kde mě nejvíce potěšila publikace, krok za krokem vysvětlující ucelený systém 4 pilířů osudu, kde se z našeho data a času narození dají vyčíst mnohé informace o energetické výbavě člověka, jeho předpokladech pro určitá povolání, kompatibilitě s různými partnery, lze určovat příhodná data pro významná rozhodnutí nebo další životní kroky, a to vše v dokonalejší podobě než jakou poskytují na toto téma např. internetové verze tohoto systému, např. se zde vyskytuje další kategorie (tzv. esence), obohacující tento systém o další 4 prvky, výsledky se potom zpracovávají ne z tradičních 8 ale z 12 prvků.

pokora - O cestě za Feng-Šuej do Asie

Závěrem několik moudrých myšlenek z knihy Evelyn Lip:

Je potřeba jasně říct, že žádná astrologická metoda není definitivní a měla by být používána jako diagnostická a ne dogmaticky. Osobní úspěch závisí na kombinaci 5-ti oblastí vlivu:

  • ming – osud a předurčení, které jsou rozhodnuty při narození a nemohou být snadno změnitelné
  • yun – štěstí, které je proměnlivé v různých fázích života
  • feng-šuej – umění o uspořádání materiálního prostředí člověka pro jeho harmonizaci a uvedení do rovnováhy
  • daode – ctnosti jako je síla charakteru, poctivost, laskavost, šlechetnost, čestnost a soucit
  • dushu – vzdělání, které zahrnuje dobré vychování, užitečné zkušenosti, publicitu, dynamické řízení, strategii a plánování

Každého budoucnost je v jeho vlastních rukou. Vědění otevírá dveře úspěchu a okna štěstí.