Uspořádání kanceláře

 • Předně je potřeba najít pro danou funkci ve firmě optimální umístění kanceláře, např. šéfové by rozhodně neměli obsazovat místnosti blízko vstupu do firmy, ale naopak co nejdále od něj, jinak hrozí, že nebudou mít rozhodující postavení při řízení firmy.
  Typologicky je v místnosti významné umístit pracovní stůl co nejdále ode dveří, dobře na ně vidět od stolu, vidět přitom ven z okna, nehledět přímo do zdi, ale přes celou místnost, ideálně směrem JV,V – pro růst aktivit i financí, J – pro obchod a právní záležitosti.
  Zásadně neumísťovat křeslo zády ke dveřím, k oknům, do přímé linie dveře-dveře (nebo okno).
 • Výběr místnosti podle svět. stran (účel místnosti, pracovní pozice, osobnost uživatele, náplň práce apod.) = škola kompasu; vybavení, barvy a dekorace místnosti = systém Pa-Kua.
 • Postupně: vybrat vhodnou místnost pro daného pracovníka, vybrat optimální pracovní místo pro stůl a křeslo, zjistit stav tohoto místa z hlediska výskytu patogenních zón (a případně tyto zóny odrušit nebo místo změnit), vybavit místnost nábytkem, živými rostlinami a dalšími předměty tak, aby nedocházelo k únikům energie v přímých liniích dveře-okno apod., ani k blokaci vstupní energie skrze různé překážky, poruchy vstupních dveří atd, vybavit místnost vkusnými dekoracemi, které budou v systému Pa-Kua symbolizovat jednotlivé zájmové oblasti – kariéru, bohatství, pracovní cíle, atd atd.
 • Pro umístění pracovního stolu je prioritní správná typologie místnosti a směr pohledu (viz bod 1), orientačně lze umístit další předměty takto:
  • bohatství – PC, pokladna, dražší dekorace, barva červená+zlatá, květiny
  • cíle, uznání – diplomy, dekorace se symboly vzdálených cílů firmy nebo osobních pracovních cílů, květiny
  • partnerství – posezení pro návštěvy, obrazy kolektivu, vizitky, symboly např. podaných rukou, květiny
  • minulost – šanony, vyřízené písemnosti, minulost firmy, starší produkty
  • budoucnost – nové produkty, symboly a obrazy budoucích očekávaných výsledků, květiny
  • vědění – knihy, časopisy, symboly moudrosti
  • kariéra – voda (fontánka, obraz s vodopádem), plakát s cestou, nástěnné tabule
  • nápomocní přátelé – pracovní pomůcky, přístroje, obraz autority v oboru
 • Existuje spousta metod pro používání barev, obecně doporučuji volit barvy především podle 1. potřeby zvýšení, snížení nebo stabilizace energie pro daného člověka v kanceláři, 2. podle účelu místnosti (např. pro kancelář reklamního studia nevystačíme s běžně doporučovanou „solidní hnědou“, neboť tento provoz potřebuje naopak prezentovat návštěvníkům svou barevnou fantazii a kreativitu. Rozhodující je ale stejně vlastní vnímání barev uživatelem místnosti.
 • Při provádění změn je vhodnější být trpělivý a provádět je postupně, sledovat jejich dopady na pracovní výsledky, lepší náladu, sledovat růst nebo kvalitu vlastní energie, radost z dosažených výsledků apod.
 • Je potřeba všemi prostředky (barvy, materiály, tvary) harmonizovat lidi vzájemně, aby se sladily vzájemně neharmonické energie např. VODA x OHEŇ – jedná se především o vliv energie roku narození, aplikovat správně zásady Živlového pentagramu.
 • Každý prostor i lidé v něm jsou unikátní, proto jsou tato doporučení jen nástinem několika základních pravidel, která by bylo dobře ctít. V praxi se však objevuje téměř vždy mnoho dalších vlivů a faktorů, v důsledku kterých se řešitel dostává do situace, kdy nemůže zvolit ideální řešení, ale vybírá podle situace, svých zkušeností a vlastního vnímání z několika možných kompromisů.