Umění Feng-Šuej v podmínkách „západního světa“

K napsání tohoto příspěvku mne pobídl fakt, že se na našem trhu rychle množí publikace o tomto fascinujícím starověkém východním učení v podobě vzájemně rozporuplných a kusých informací, ze kterých může nejeden čtenář získat dojem, že se jedná o jakési vlastní teorie lidí, kteří se snaží rychle zbohatnout když tyto obalí do roucha tajemnosti starověku. Typickým případem, kterých je opravdu mnoho, je např. barva malby v ložnici. V jedné publikaci se dočteme, že je velmi vhodné použít barvu broskvovou, neboť partnery sblíží, užijí si lépe milostnou romantiku, ale v další publikaci nás jiný autor velmi zrazuje od barvy broskvové, protože tato partnery úplně odcizí, dojde záhy k nevěrám a rozchodu nadějného páru. Otázkou je, kterého autora v tomto případě označit za šiřitele blábolu, přece nemohou současně platit dvě protichůdná hodnocení. Obdobně povrchní a úplně nedostatečné je hodnocení obytného prostoru rodiny, pracoviště nebo kteréhokoliv jiného místa dlouhodobějšího pobytu osob, jen na základě několika obecných pravidel a pouček.

Problematika správné aplikace Feng-Šuej je podstatně rozsáhlejší a hlubší, jde především o harmonizaci prostoru ve vztahu k osobám, které v něm žijí, pracují apod. Vůbec nemůže být posuzovateli lhostejné, kdo a jací jsou lidé kterým doporučí např. barvy do ložnice, jestli jim dobře navrhne umístění nočního stolku, ale opomene se zabývat tím, jestli vchod do bytu náhodou neohrožují negativní energie „zlého“ souseda, množství satelitních antén, domovní spad na odpadky atd. K čemu bude mladým manželům toužebně očekávajícím přírůstek do rodiny dobře umístěná postel do klidné jinové části bytu s orientací hlavy do jejich příznivého směru, když se nikdo nezajímá proč za posledních 40 let zemřelo postupně v jejich části domu 8 pater nad sebou postupně celkem 12 lidí na rakovinu a v sousedním traktu domu žádný?

Z uvedeného vyplývá, že činnost posuzovatele je velmi odborná, odpovědná, komplexní, a zahrnující rozsáhlejší znalosti z více oborů, m.j. stavební biologie zahrnující posouzení škodlivosti některých stavebních materiálů na člověka, nelze ji tedy odpovědně provozovat jen na základě přečtení několika příruček. Vážným zájemcům o posouzení jejich bytu pro účely harmonizace prostor a také vzájemné harmonizace osob tyto prostory obývající bych doporučil seznámit se s následujícími body, které by měli jako zákazníci od odborníka v oblasti Feng-Šuej vyžadovat přednostně:

  • posouzení vnějších vztahů bytu/domu – vliv okolních staveb, vodních toků, sousedů, krajiny, zalesnění, blízkosti železnice, hřbitova, restaurace atd.,
  • výskyt geopatogenních zón a zemských sítí v bytě,
  • posouzení škodlivosti použitých stavebních materiálů z hlediska stavební biologie,
  • posouzení vlivu hlavního vstupu do domu/bytu,
  • posouzení vlivu půdorysného a výškového tvaru bytu/ domu,
  • posouzení prostoru energetického středu bytu, vlivu všech odpadů a komínů v bytě,
  • posouzení předpokladů vzájemné harmonie osob v bytě, optimální výběr vhodných prostor pro jednotlivé členy rodiny,
  • návrh umístění rozhodujících aktivit v bytě – prostoru pro spánek, místa pro stolování a odpočinek
  • teprve na toto místo patří návrh dekorací, barev, nábytku a předmětů, které spoludotvářejí harmonicky působící prostory bytu,
  • výše uvedená posouzení by měla být vždy doplněna o variantní návrhy jak jednotlivé sektory v domě/bytě řešit, s možností diskuze a projevení vlastního názoru a vkusu obyvatel bytu (ne každý dobře snáší doma pocit, že sedí v pestré čínské restauraci).

Po tomto základním posouzení prostoru bytu nebo pracoviště doporučuji se zaměřit na oblast intuitivního Feng-Šuej a dotvářet prostor s ohledem na životní priority přítomných osob, např. v oblastech zdraví, vlastního růstu, prosperity v podnikání nebo třeba tolik potřebného pěstování harmonických vztahů s bližními.