Stavějme zdravé domy

Smutnou skutečností je, že významná část současných architektů a projektantů tzv. západní civilizace tvoří svá díla bez hlubšího zájmu o to, jestli bude život obyvatel domu šťastný a spokojený, jestli bude rodinný či bytový dům domovem pro zdravé lidi. Výsledkem jsou v některých případech obydlí, která doslova ohrožují zdravotní stav lidí, a nemálo je těch, kde došlo během několika let k výskytu vážných onemocnění končících předčasnou smrtí. Během posledních desetiletí bylo jen u nás provedeno v tomto směru množství výzkumné práce a vydána řada publikací, jednoznačně prokazujících příčinný vliv umístění stavby v určité lokalitě, dispozičního uspořádání bytů a některých dalších faktorů, spojených s vnitřními a vnějšími negativními energetickými projevy, na vznik více či méně závažných onemocnění. Doporučuji se seznámit např. s pracemi O.Jurýška, A.Šándora nebo E.Andrese.

zony - Stavějme zdravé domy

Na přiloženém obrázku jsou popsány nejzávažnější druhy a charakteristiky negativních energií a vlivů, označovaných různě (např. patogenní zóny, ve starověku „dračí žíly“), s jakými se můžeme ve svých bytech či nově postavených domech dosti běžně setkat.

Vodní prameny, i hluboko v podzákladí – patří vedle tektonických poruch podloží staveb k těm nejzávažnějším. Stupeň jejich patogenity je různý v důsledku mnoha vlivů, způsobují od lehkých nevolností nebo únavy až kritické oslabení imunity s následným vznikem onkologických onemocnění.

Zemské sítě (podle jejich objevitelů Hartmannova, Curyho) jsou přibližně pravidelné sítě,obdélníková a čtvercová, obklopující celou zeměkouli – negativní vliv se projevuje v pásech šířky několika dm, nejsilnější jsou místa křížení těchto pásů.

V bytech je pravděpodobně nejhojnější elektrosmog, způsobený běžnou elektroinstalací (možno měřit přístrojově podél stěn v pásu 40-60 cm), dále monitory počítačů, mobilními telefony, bytovou elektronikou, ale také satelitními anténami, instalovanými v sousedství bytu (působí do vzdáleností až několika desítek metrů) a dalšími zdroji elmg. záření.

Mezi tzv. psychosomatické zatížení bytu patří případy, kdy v minulosti v bytě, pod ním či ve sklepě došlo např. k týrání nebo násilné smrti, a to u lidí i zvířat. Energie bolesti a smrti do doby „vyčištění“ zůstávají v těchto prostorách, ale i v některých druzích nábytku a šatstvu, a ovlivňují negativně život následných uživatelů bytu. Indikovat lze tato místa s využitím různých senzibilních technik.

V neposlední řadě se jedná o přenos negativních energií blízkého okolí bytu, např. ze sousedního bytu, kde dochází k častým hádkám či násilí na členech domácnosti – citliví jedinci mohou po čase pociťovat změny ve svém vlastním chování, neklid, deprese apod.

Výše uvedené základní negativní vlivy působí na náš klid a pokoj doma i v zaměstnání, ale i bezprostředně na naše zdraví a tím na kvalitu našeho života, proto je velmi významné se těmito energetickými faktory našeho bydlení zabývat, a to již v etapě před zahájením stavby domu, při výběru pozemku, během zpracování projektu i v průběhu vlastní stavby výběrem nezávadných stavebních materiálů, neboť ovlivnit příznivě lze mnohé. Těžko k pochopení je fakt, že se uvedenou problematikou a výstavbou zdravých domů zabývá dosud jen poměrně malé množství lidí, a to přesto, že základní principy návrhu šťastného a zdravého domova, pocházející ze starověké Číny, jsou známé a aplikované již několik tisíc let!

Autor je znalcem v oboru stavebnictví, specializace poruchy staveb; působí jako poradce v oblasti zdravého bydlení s využitím harmonizačního umění Feng-Šuej, včetně zjišťování patogenních zón a dalších negativních faktorů ovlivňujících zdravé bydlení.