Vylepšení vlastního života metodou Pa-Kua

Jedním z pozoruhodných prostředků Feng-Šuej je tzv. Schéma Pa-Kua. S jeho pomocí můžeme jednak posoudit jak plný a harmonický život vedeme, jednak můžeme aktivně nastartovat změny v našem životě v oblastech, které byly dosud problematické, nedostatečné nebo jsou dokonce zdrojem zdravotních potíží. Schéma Pa-Kua lze použít pro libovolný prostor, který nás obklopuje – byt, pozemek, jednotlivé místnosti, ale i např. pro plochu pracovního stolu. Všechny tyto prostory jsou pro nás jakýmsi mikrokosmem, kde se zobrazuje základních 9 životních oblastí, které představují naše vlastní životní hodnoty.

V praxi se mi osvědčilo aplikovat tuto metodu především pro jednotlivé místnosti, mnohem méně pro půdorys celého bytu, neboť naprostá většina šetřených bytů jednoduše nemá to štěstí, aby měla ložnici, jídelnu či obývací pokoj ve vhodném sektoru partnerství, místo toho zde mají např. koupelnu, WC, šatnu apod. Tito lidé nemusejí v těchto případech naříkat na „nepřízeň osudu“, a to hned ze 2 dobrých důvodů: předně cítím, že větší sílu a přednost má v případě partnerství směrový sektor bytu JZ, jenž patří svou energií ženám a rodinné harmonii, zde by bylo dobře symbolicky pěstovat a rozvíjet oblast partnerských vztahů, a potom – v bytě bývá obvykle více místností a všechny tyto lze symbolickým umístěním vhodných předmětů a dekorací kultivovat. Jedná se při tom o vědomou komunikaci s univerzálními silami prostřednictvím předmětů hmotného světa.

Schéma Pa-Kua se aplikuje v každé místnosti velmi jednoduše takto:

 • Postavíme se uvnitř místnosti zády ke vstupním dveřím. Pokud je v místnosti více dveří, je potřeba vysledovat vlastním používáním ty, které jsou nejvíce frekventované, k těmto se postavíme zády.
 • Každou stěnu dané místnosti si opticky rozdělíme na 3 třetiny, čímž vznikne celkem 9 sektorů. U čtvercových a obdélníkových místností vznikne 9 čtverců nebo obdélníků, u nepravidelných místností vzniknou různé lichoběžníky nebo trojúhelníky.
 • Pokud některý se sektorů v místnosti schází nebo jsou v něm odpady do kanalizace, komíny apod., dá se soudit, že daná oblast je v životě problémová, zvláště jestliže se tento jev opakuje v bytě i v dalších místnostech. Je hodně obtížné být např. úspěšným podnikatelem v prostorách, kde chybí sektor bohatství.
 • Schéma Pa-Kua přiložíme na půdorys místnosti a sledujeme své zájmové oblasti života.
 • Nyní můžeme sami ohodnotit, v jakém stavu máme např. oblast bohatství, partnerství nebo vztahy s rodiči, jestli máme ve svém životě nějaké představy o svých životních cílech apod. Veškeré předměty v jednotlivých sektorech vypovídají vnímavému pozorovateli jasnou (symbolickou) řečí informace, které lidé běžně nahlas neříkají, naopak je celá léta hluboko skrývají v sobě. Z jednotlivých předmětů, uložených v každém sektoru, lze číst jako v knize např. o skrytých představách lidí o partnerovi, o současném stavu partnerství, ale také o lidských slabostech jako je např. touha vlastnit partnera (oblíbené předměty jako je hmyz zalitý v pryskyřici, odrátované kamínky apod.). Tyto informace jsou dokonale všude, a to i v úplných drobnostech; skvělým materiálem jsou např. tituly knih, pokud je v daném sektoru knihovna, květiny a jejich stav (sledujte jak se mění, v prostředí nelásky chřadnou), obrázky na stěně. O suchých květinách již byla řeč, tyto jsou v tomto systému hodně nevhodné, neboť představují energii stagnace, minulosti a nevyhnutelného zániku. Ve které z 9-ti uvedených životních oblastí bychom si přáli stagnaci nebo zánik?

Otázkou je, jaké předměty a dekorace by měly jednotlivé sektory reprezentovat, aby byly jednotlivé místnosti v harmonii, potažmo v jednotě s vyšším řádem našeho bytí. Obecně lze navrhnout následující rozmístění:

Uprostřed stěny, kterou máme za zády, je Začátek, kariéra – zde by měly být předměty a dekorace související se životní (byt) nebo pracovní dráhou (pracoviště), vhodný je obraz řeky, akvárium, vodní fontána.

Vlevo je Vědění – vhodné místo pro knihovnu, případně obrazy nebo plakáty s tématikou poznání.

Vpravo je sektor Nápomocných přátel – místo pro duchovní vůdce nebo jiné autority (náboženské symboly, státníci hodní úcty). V neobytných místnostech domácí pomocníci (např. vysavač). Tento sektor je zvláště vhodný pro dočasné umístění nemocného člověka, v léčitelských prostorách pro terapeutické lůžko.

Vlevo uprostřed místnosti je Minulost – vhodné sbírky starých fotek, vzpomínky na rodiče, v pracovním prostoru minulost firmy.

Vpravo uprostřed je Budoucnost – obrázky symbolizující budoucnost rodiny či jednotlivce podle toho, kterou místnost hodnotíme (osobní budoucnost je ve vlastním pokoji, společná rodinná budoucnost je ve společném např. obývacím pokoji). Tento sektor je dále vhodný pro fotky dětí, jejich ruční práce. Ve firmě by se zde měly umísťovat budoucí plány a aktivity firmy.

Střed – měl by zůstat volný, čistý – symbolizuje zdraví a vitalitu, rodinné štěstí.

Vzadu vlevo je Bohatství – místo vhodné pro dražší předměty, zlatá barva, mince, bohatě kvetoucí rostliny, vhodná je také např. rostlina tlustice, pokladnička či truhla u náročnějších. Hodně se zlepšil stav podnikání jednoho známého po té, co jsme z jeho sektoru Bohatství odstranili obrovskou vázu suchých zaprášených květin.

Uprostřed stěny před námi jsou Cíle – osobní cíle jednotlivých osob ve jejich místnostech, ve společných místnostech jde o symboliku kam celá rodina směřuje. Např. má-li rodina společnou vizi o chaloupce v horách, potom vhodnou dekorací je zde obraz podobné chaloupky, případně menší prostorový model.

Vzadu vpravo je Partnerství – vhodné místo pro symboliku partnerských vztahů, měly by zde být párové dekorace (např. 2 květiny, 2 ptáci atd), společný obraz, květiny s listy tvaru srdce, růženíny, solná lampa apod., určitě zde nepřechovávat pracovní materiály.

Obdobně se se schématem Pa-Kua pracuje na ploše vlastního pracovního stolu, také zde jsou sektory minulosti (přečtená pošta), budoucnosti (připravená práce), bohatství (obvykle počítač), partnerství (telefon, seznam partnerů, jejich vizitky), cíle (pracovní kalendář), atd. Střed stolu je dobře ponechávat volný, také zde symbolizuje zdraví a vitalitu. Pořádek a celé uspořádání pracovního stolu, stejně jako všechny ostatní prostory člověka, vypovídají množství informací o jeho životě, cílech, vztazích a dalších oblastech jeho života.

Pro bližší ilustraci uvedu několik symbolů partnerského nesouladu v šetřených domácnostech, tj. předmětů a dekorací zjištěných v sektoru Partnerství v různých místnostech:

 • Suché, ale i osýchající květiny – stagnace, nezájem
 • Výraznější sólo kus čehokoliv (např. soška, dokonce se podobající jednomu z partnerů) – egoismus, sebestřednost
 • Nepořádek, prach – lhostejnost, nezájem
 • Pracovní věci – upřednostňování práce před vztahy
 • Holé stěny, žádné dekorace – žádný partner, žádné vztahy
 • Dva příbuzné předměty nestejné velikosti – vládnutí, převaha nad partnerem, přezírání
 • Předměty v kleci, odrátované, zalité, v láhvi apod. – vlastnění partnera
 • Lednička, mraznička – ochlazování ve vztazích
 • Zbraně, ostré předměty, kaktusy – zápas, boj o moc, obrana jednoho před druhým

Naproti tomu lze tento sektor Partnerství, samozřejmě v případě zájmu obou, upravit tak aby vyhovoval jejich společné představě o partnerství, doporučit lze vkusné párové dekorace, solnou lampu, obrázky pohody, krásy a lásky, v ložnici lze sáhnout i k tantrickým či kamasutrovým obrazovým lekcím, vlastní kout ložnice v sektoru Partnerství je vhodné i barevně odlišit např. malbou do růžova.

Rozsah aplikace této metody je obrovský, osobně ji používám m.j při diagnostice problémů rodiny či jednotlivých jejích členů, a to i v případech zdravotních potíží. Pro čtenáře Meduňky není žádným tajemstvím, že všechny nemoci mají nejprve svou mentální příčinu, dokonce ani to není příčinou nemoci že spí někdo na patogenní zóně, neboť to že tam spí má také svou mentální příčinu. A právě tyto prvotní mentální příčiny, jež přerůstají postupně ve zdravotní potíže, může vnímavý pozorovatel snadno odhalit v každém prostoru nemocného. K diagnóze člověka by se mělo chodit přes diagnózu jeho prostředí, mimochodem tím ušetříme miliardy v systému našeho zdravotnictví.