Jaké prostředky lze v našich domácnostech uplatnit pro zlepšení nebo zvýšení energie prostoru?

Všechno co nás obklopuje má vibraci jednoho z 5-ti elementů (dřevo,oheň,země,kov,voda), a to buď v jinové nebo jangové formě, celkem se tedy jedná o tzv. 10 nebeských stonků. Každý z nich se projevuje v materiálním světě třemi způsoby: vlastním materiálem konkrétního předmětu, jeho barvou nebo tvarem. Například pro element OHEŇ jsou typické lampy, svícny, plamínek v aromalampě či oheň v krbu, barva červená, tvary špičaté, např. červená sedlová střecha na domě. Stejně tak i všichni lidé mají svůj životní element, daný datem narození, a reagují na vibrace lidí a předmětů ve svém okolí. A protože se lidé a jejich prostředí neustále vzájemně ovlivňují, je dobré se naučit zásadám aplikace Živlového pentagramu a používat jej potom účelně v denním životě. Z výše uvedeného vyplývá, že se harmonizace prostoru nedá dělat paušálně pro všechny domácnosti, ale berou se v úvahu všechny osobnosti rodiny včetně dětí a domácího zvířectva, a s pochopením energie každého člena rodiny se tvoří jeho prostor, následně se slaďují společné prostory jako je obývací pokoj, jídelna apod.

Obecně lze uvést některé základní prostředky a bytové doplňky, sloužící k povzbuzení a udržení pozitivní energie v prostoru: jsou to především světla, svíčky, solné a jiné lampy, vodní fontánky, zrcadla, harmonizační křišťály, živé rostliny, vkusné zvonkohry, příjemné zvuky a hudba vůbec, vůně a další. Z lidských činností je to zpěv, hudba, tanec, dobrá zábava, povídání s optimistickými přáteli apod. Dost významné jsou obrazy a dekorace na stěnách bytu, a to jednak tím na kterém místě visí, jednak tím co vyjadřují. Je velké množství výtvarných děl, která vznikla jen proto, aby se dávný či současný umělec vymaloval ze své bolesti, nemoci, rozchodu s partnerkou apod., tuto energii si obrazy nesou dál a předávají ji novým majitelům. Stejné je to s různými exotickými soškami, maskami, zbraněmi a dalšími oblíbenými suvenýry z dovolených, které přinášejí do našich domácností poselství bolesti a utrpení. Namísto těchto doporučuji se obklopovat předměty příjemné energie, pěknými obrazy, které vyjadřují pohodu, krásu ve všech jejích podobách, hojnost apod.