Jaký význam má tvar domu nebo bytu?

Za nejvíce harmonický se považuje tvar obdélníka, a to v poměru stran 1:1,618 (číslo - Jaký význam má tvar domu nebo bytu?, konstanta známá z teorie tzv. zlatého řezu). Pokud v půdorysu bytu schází některý sektor díky jeho vykousnutému tvaru, potom se dá očekávat, že se příslušná oblast života rodiny může projevit jako oslabená. Význam jednotlivých sektorů bytu podle světových stran jsou následující:

V – ambice, důvěra, sebedůvěra,energie, nadšení
JV – tvořivost, představivost, vytrvalost, citlivost, nové nápady
J – expresívnost, vášeň, společenskost, větší city, rychlé myšlení
JZ – usazení se, zvýšení kvality, praktičnost, realismus, intimita
Z – romantika, soustředěnost na konečný výsledek, finance, hravost, spokojenost
SZ – sebeovládání, důstojnost, zodpovědnost, pocit kontroly, organizovanost
S – nezávislost, objektivita, sexualita, plynutí s proudem, duchovnost
SV – motivace, konkurenceschopnost, bystrost, informovanost
střed – pocit moci, střed pozornosti, přitahování příležitosti, změny

Z hlediska harmonických partnerských vztahů je kromě uvedeného rovněž významné, aby v půdorysu bytu/domu byly plnohodnotně zastoupeny sektory JZ – spojené s energií ženy a SZ – spojené s energií muže. Pokud tomu tak není, bývá dost obtížné vytvořit dlouhodobě harmonickou domácnost.