O zdravém spánku a odpočinku

Již od starověku věnovali naši předkové velkou pozornost místům pro odpočinek, prapůvodně pro poslední odpočinek pro zesnulé, později se snažili najít rodině to nevhodnější místo pro stavbu domu, zejména pak pro spokojený spánek a odpočinek.

Důvod je zřejmý, spánkem strávíme přibližně 1/3 života, během spánku nabíráme sílu a energii pro další den, klidem umožňujeme relaxaci a regeneraci všech důležitých orgánů v těle. Vedle subjektivních faktorů, jako je naše psychické rozpoložení před ulehnutím, dozvuky hrůz ze sledování komerčních TV a četby bulvárního tisku, existují také objektivní faktory, které mají často rozhodující vliv na kvalitu našeho spánku.

První, na co bychom měli v domě či bytě pamatovat, je výběr vhodného místa pro ložnici, a to v jeho nejvíce klidové (jinové) části, ideálně v S, SZ nebo Z sektoru bytu, nejlépe v místě co nejvíce vzdáleném od vstupu do bytu. V těchto sektorech je energie mnohem příznivější odpočinku než na opačné straně bytu, kterou přes celý den sluníčko nabíjí aktivní (jangovou) energií – v těchto prostorách se potom těžko usíná. Ložnice by neměla být nad hlučnými provozy restaurací nebo heren, nad průjezdy, v sousedství by rozhodně neměly být provozy související s násilím, utrpením nebo jinými negativními energiemi, jako jsou např. jatky, nemocnice, hřbitovy apod. Významné jsou dobré nebo alespoň neutrální vztahy se sousedy, neboť stěny mezi námi a sousedem rozhodně neodstíní emoce související s nenávistí, závistí, pomluvami apod., jedná se přitom o velmi silné negativní energie.

Pro umístění postele v ložnici platí několik obecných zásad: z postele by mělo být dobře vidět na vstupní dveře, postel by měla být dobře přístupná z obou stran pro oba partnery, ne hlavou pod oknem nebo nohama proti dveřím (známá poloha smrti), v místnosti by neměly být žádné zbraně, ostré předměty, pracovní materiály a pokud možno žádné zbytečné věci. Pozor je třeba dát i na rozmístění zrcadel, tato by neměla být nikdy proti posteli, proti dveřím ani proti oknům. Barva malby na stěnách by měla být pro uživatele ložnice příjemná, uklidňující, volí se většinou podle potřeby vzájemné harmonizace partnerů, v závislosti na jejich rozhodující životní energii dané rokem jejich narození.

Postel by měla stát na místě, kde se nevyskytují žádné patogenní zóny, ať už se jedná o přírodní (tektonické poruchy, vodní prameny, zemské sítě) nebo technické (elektrosmog od domácí elektroinstalace, domácích spotřebičů, mobilů, počítačů, digitálních budíků, vojenských radarů, …) nebo psychosomatické (vliv tragických událostí z minulosti – násilná úmrtí, týrání lidí či zvířat apod).

Je více způsobů jak poznat dobré místo pro spánek nebo odpočinek, vedle vlastního pocitu nebo intuice se lze dobře spolehnout na vnímání malých dětí, které se snaží ve spánku uniknout negativním zónám, stejně tak reagují mnohé rostliny a domácí zvířata, případně přizvat k posouzení prostoru odborníka v této oblasti.