Bude náš život konečně klidnější v roce Ovce/Kozy 2015?

Ovce má jinovou energii, je symbolem míru, harmonického soužití a klidu. To bude základní a zásadní naladění tohoto roku.

Ovce je symbolem umění, mírového způsobu řešení složitých situací, kompromisů v jednání. Bude to rok spojující ve víře a přesvědčení, že dobro převládne a zvítězí nad silami, které odmítají dodržovat mírový způsob života. Štěstí a úspěch bude provázet ty, kteří věří v dobro.

Důraznější bude spojení sil s cílem bojovat proti zlu a zkáze, které hrozí. Na určitý čas bude větší zájem o takové uspořádání společnosti, které se dostane zpátky ke svým základům, bude se využívat větší intuice pro nalézání řešení problémů, které zamořují svět.

Rovnováha mezinárodní ekonomiky a sociální harmonie bude hodně závislá na tom, jestli bude ve světě mír. Volání po válce nebude bráno na lehkou váhu. Přestože budou zbraně řinčet s rachotem na obou stranách, bude to uklidňující melancholie roku Ovce, která se rozšíří nad národy, vášně se zklidní a moudrost převládne. Osud pošle vyslance ke změně tváře agrese směrem k mírovému kompromisu. Nepodaří se zabít pochybnosti, hněv a touhu po násilí, ale pomůže to se přes ně přenést.

Podobně tomu bude i mezi členy rodiny a úhlavními ekonomickými rivaly. Mnozí z nich se podívají do svého srdce a duše, podiví se způsobeným křivdám a uvědomí si, že cesta k harmonii a ekonomické síle je mírová, nikoliv vedená násilným způsobem.

V rodinném prostředí bude čas pro upevnění jednoty, loajality a ukázněnosti. Zloba se zchladí a rozhodnutí, která by narušila rodinnou harmonii, bude lepší odložit, čas vše uzdraví sám. Chopte se správné chvíle pro nápravu věcí namísto planých slibů.

Aura roku Ovce bude postupně vyzařovat svou energii vůči všem. Nejvíce turbulentní časy budou v období Draka, který je od jarní rovnodennosti 21. března do 20. dubna a zejména v období Buvola, kdy by se mohla opět objevit vážná hrozba. To bude ode dne zimního slunovratu 21. prosince do 20. ledna 2016. V tom čase nechte uklidňující vibraci roku Ovce proudit volně skrze sebe, abyste se vlídně dotkli každého srdce, které potkáte.

Rok 2015 je otevřený pro používání mentálních schopností před hrubou silou. Pro ty, kteří chtějí být agresivní – můžete očekávat, že budete postaveni mimo hru, prostřednictvím strategie i zdravého rozumu.

Krysa

Pro zrozence Krysy bude rok Ovce všeobecně lepší než rok předcházející. Nastane pokrok ve věcech, i když umírněný. Různá omezení padnou, avšak váš úspěch bude záviset od úrovně vašeho odhodlání, co všechno chcete investovat pro úspěch. Pokud nepředpokládáte, že vám všechno padne samo do klína, budete schopni dosáhnout zisku. Změny budou pravděpodobně probíhat rychle a bez varování, ale vy vždy uděláte to nejlepší i v momentě překvapení. Druhá polovina roku slibuje být lepší, zejména v profesní oblasti. Navzdory celkové pozitivní bilanci by Krysy neměly očekávat rok bez jakýchkoliv potíží. V jejich osudu mají tento rok několik “negativních hvězd”, které si žádají být bdělým proti nečekaným problémům.

Láska Mladší lidé a ti, kteří ještě nejsou v trvalejším vztahu, mohou očekávat zajímavý rok. Jejich atraktivnost se výrazně zvýší, takže nějaké “aférky” by mohly nastat, i když není příliš pravděpodobné, že by vydržely nějak dlouho. U ostatních by se mohly vyskytnout potíže. Měli by zkusit zlepšit své vztahy v manželství i ve své rodině.

Kariéra V roce Ovce bude hodně významné věnovat pozornost vztahům se svými kolegy v práci a profesionálním vztahům obecně. Toto téma bude Achillovou patou tohoto roku. Pokud tuto oblast podcení, mohlo by dojít ke vzniku problémů. Nesnažit se o nápravu v těchto vztazích by znamenalo zaplatit následně vysokou cenu za tuto chybu. Například zde existuje nebezpečí, že zůstanete osamocení. Během druhé poloviny roku se situace v této oblasti viditelně zlepší.

Peníze V této oblasti astrologové poukazují na působení hvězdy „Postupného zhroucení“. Jeho symbolika se vztahuje k významu dobrého vodního hospodářství pro zavlažování obdělávané země. Voda zde symbolizuje peníze a existující zdroje. Pokud řízení financí nebude moudré a pečlivé, pak se výsledek ke konci roku obrátí v téměř nic. Neznamená to, že se negativní věci stanou, jde o především upozornění pro bdělost.

Zdraví Aspekt zdraví se jeví v roce 2015 asi nejsilnějším. Zdravotní problémy nevypadají pravděpodobně, a tělo bude mít dost síly, aby se účinně ubránilo jakýmkoliv formám vybočení z přirozené rovnováhy.

Nejlepší měsíce pro Krysy: leden, únor, květen, červenec a prosinec

Roky Krysy: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Buvol

Tento rok představuje pro zrozence Buvola velkou výzvu. Je to proto, že Buvol stojí proti Ovci v přímé opozici, kde se dostává do neharmonického vztahu s energií roku, což může během roku pro některé Buvoly představovat různé komplikace. V tradiční čínské filozofii se však naštěstí praví, že i uprostřed něčeho velmi negativního se skrývá možnost zrodu něčeho pozitivního. Lidé narození ve znamení Buvola by měli proplouvat tímto rokem s vírou a pozitivním stavem mysli, a čím horší situace se budou zdát, tím více se snažit pozitivní postoj, v takovém případě se pak štěstí přikloní na jejich stranu. Větší část roku bude možná trvat než dokončíte dílo, o které se snažíte, ale konečný výsledek dopadne ve váš prospěch. Doporučuje se pro toto období trpělivost a není nutné dostávat strach, když se objeví nějaké menší překážky. Jestliže budete naříkat nebo znervózníte z vývoje věcí, pak byste mohli ztrácet půdu pod nohama. Soustředěnost, odhodlanost a následující prosazení svých plánů bude nutností, jestli chcete sklidit během posledního čtvrtletí roku nějakou odměnu.

Láska Přes složitost tohoto roku bude tato oblast příznivá. Lidé narození v roce Buvola budou více atraktivní a přitahující než obvykle. Případné problémy, které by se mohly objevit, budou spíše výjimečné. Manželství a rodinný život budou v roce 2015 pod ochranou.

Kariéra Rozvoj by mohl být v tomto roce obtížný. Buvoli by mohli mít pocit, že jejich úsilí nemá cenu. Ten nejvíce vhodný způsob řešení problémů v roce Ovce není v pracovním úsilí, ale v důkladnosti a inteligentním provedení. Buvoli by měli být taktní a zkusit zlepšit své vztahy s ostatními lidmi. Jak už řečeno, negativní stav se může obrátit v něco pozitivního.

Peníze I přes silný tlak tohoto roku by Buvoli neměli podlehnout pokušení k nějakým nezákonným aktivitám. Kvůli malé chybě by riskovali příliš vysokou cenu. Pokud se vyvarují rizikovým investicím nebo neobvyklým iniciativám, pak bude zbytek roku již pozitivní.

Zdraví Největším nebezpečím jsou v roce 2015 zdravotní problémy, způsobené stavem velkého vypětí. To učiní z této oblasti života prioritu. Pokud povedou zdravý život, jak fyzický tak psychický, budou se Buvoli cítit silnější a to jim pomůže využít své schopnosti v proměnu problémů do příležitostí.

Nejlepší měsíce pro Buvoly: duben, srpen, září, říjen, listopad a prosinec

Roky Buvola: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tygr

Na první pohled nejdou energie Tygra a Ovce příliš dohromady. Ovce představuje mírumilovný rozvoj života, který se vyhýbá extrémům, kdežto Tygr má náchylnost k velkým výzvám a radikálnímu přístupu k životu, proto se zdá, že se rok nebude vyvíjet příliš příznivě a zajímavě. V průběhu roku se však ukáže, že věci se mohou odehrávat i jinak. Naopak, rok Ovce se může stát dosti konstruktivním a pozitivním. A čím těžší budou zkoušky, tím větší budou výsledky. Chaos minulého období se blíží ke konci, a třebaže nic ve vašem životě neběží úplně hladce, tak v tomto roce bude méně nepříjemných překvapení. Tygři by měli být více soustředění na dokončení toho, co začali a rozšiřovat své horizonty kreativity. Počítat lze s pomocí druhých, přičemž není potřeba váhat je o laskavost požádat. Lidé, kteří k vám přijdou, vám neposkytnou jen podporu, kterou potřebujete, ale přinesou také vědomosti, myšlenky i peníze. Tento rok byste si však měli dát peníze do úschovy!

Láska Hvězda „Nebeského štěstí“ symbolizuje štěstí v manželství a šťastný rodinný život. Její vliv obohatí citový život. Na nezadané Tygry čeká nový vztah nebo manželství.

Kariéra Tento rok by měl být čistě pozitivní, mimo jiné důvody proto, že přináší hvězdu nazvanou “Květina císaře”, o které se říká, že byla vypěstovaná uvnitř Zakázaného města. To představuje společenskou prestiž. Tato hvězda když se objeví v osudu člověka, znamená to pravděpodobnost povýšení v práci a schopnost poradit si s potížemi s přehledem.

Peníze V osudu tygrů se objeví hvězda „Náhlý kolaps“, aby připomněla potřebu rozvážnosti. Její symbolika zobrazuje stavbu bortící se pro nedostatek pevných základů. To znamená, že když základy projektů nebo podnikání nejsou dostatečně solidní, mohou se snadno zbortit i při malé nehodě. Riskantním investicím je třeba se vyhnout.

Zdraví Fyzické a duševní zdraví bude pro Tygry jedním z pozitiv tohoto roku. S pocitem větší síly budou mít tendenci čelit životu více pozitivním způsobem. Ostatní (zejména štěstí) přijde samo.

Nejlepší měsíce pro Tygry: únor, březen, červen a listopad

Roky Tygra: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Zajíc

Rok Ovce je pro osoby narozené v roce Zajíce rozhodně úspěšný rok. Neměli by promarnit toto potenciálně výtečné období a ignorovat nabízené příležitosti bez využití. Skutečnost, že dobré věci začnou přicházet – i když nejsou výsledkem osobního snažení, ale jen ze štěstí – bude mít pozitivní vliv na psychiku, a to pomůže celkový stav ještě více zlepšit. Konečně se začnete zase cítit dobře. Věci půjdou dopředu a vaše úspěchy budou početné. Pokud přidáte trochu více disciplíny, pak způsob řízení věcí vás přivede k pozitivním změnám, a to do té doby, dokud budete věnovat náležitou pozornost malým, ale důležitým detailům. Překážky, kterým jste čelili v minulosti, přestanou existovat, a cesta před vámi bude volná. Všechna léta, strávená pomáháním druhým, vám nyní přinesou odměnu, které jste hodni.

Láska Zajíci by se měli spíše soustředit na vztahy již existující namísto vytváření nějakých nových. Konkrétní vliv na citový život Zajíce nebude nejlepší, ale protože je jim štěstí celkově nakloněno, budou mít nakonec i v této oblasti potěšitelné výsledky.

Kariéra Rok 2015 bude obzvláště úspěšným rokem, výtečným pro spuštění nového projektu nebo obchodu. Hvězda „Osm velitelů“ je symbolikou osmi velitelů, kteří pomáhali císaři vládnout zemi. Třebaže formálně byli podřízeni ministerskému předsedovi, pravda ale je, že skutečnou moc měli v rukou právě oni. Tato síla dává Zajícům velkou moc a schopnost držet si nepřátelé daleko od těla.

Peníze Tento rok bude dobrý pro finanční transakce a investice. Obchodní intuice bude citlivě vyladěná. To ale neznamená, že byste se mohli pouštět do nerozumných aktivit. Pokud se budete řídit zdravým rozumem, budete odměněni, a to různorodým způsobem.

Zdraví Vlastní zdraví nebude problém. Existuje ale určitá náchylnost k nehodám, obzvláště spojených s vodou.

Nejlepší měsíce pro Zajíce: duben, červen, září, říjen a prosinec

Roky Zajíce: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drak

Draci mají na vzestupu Hvězdu zvanou „Sedlo velitele“, která přestavuje symboliku statečnosti a silné armády. Říká se, že s její pomocí mohou lidé překonat překážky a prosadit svou vůli. Dalšími úspěšnými hvězdami jsou „Nebeská ctnost“ a „Požehnání“, tyto umožní zrozencům Draka, nejen mít štěstí, ale také obrátit negativní věci do pozitivního stavu. Trvalou hrozbou však bude hvězda „Pomluv“; znamená to, že by Draci měli být obzvláště diskrétní a mít se během roku na pozoru. Neuděláte chybu, když zůstanete trochu stranou a v roce Ovce nezapomenete na oddych. Měli byste se držet toho, co umíte nejlépe a dokončit to, na čem jste pracovali doposud, nezačínejte nové aktivity. Nejvíce získáte, když budete dělat to co je pro vás nejtěžší: dokončit započaté dílo. Dopřejte si tolik potřebnou dovolenou.

Láska V této oblasti je nejvíce významnou hrozbou hvězda „Život v izolaci“. Její symbolika pochází ze starověké Číny a souvisí se způsobem potrestání – kdo jednal proti zákonu a tradicím, byl izolován od své rodiny. Tato hvězda poukazuje na potřebu věnování pozornosti druhým lidem a vyjadřování své náklonnosti k nim.

Kariéra Váš kreativní a inovativní postoj bude přitahovat úspěch, ale bude to chtít jej udržet v rozumných hranicích. Cesta k úspěchu vede často ne přesně tak, jak byla naplánovaná, ale odvíjí se podle toho, co je možné a reálné. Drak bude muset zprvu dělat některé ústupky, aby mohl být později odměněn velkým úspěchem.

Peníze Jediná věc, která se od Draků požaduje, je, aby se v tomto roce chovali moudře. Ovzduší úspěchu roku 2015 půjde ruku v ruce s finančními zisky. Ale pokud nebudou opatrní v oblasti svých nákladů nebo budou provádět riskantní investice, mohl by je konec roku zastihnout ve ztrátách.

Zdraví Během roku 2015 budou Draci častěji žít velmi intenzivně a ne vždy budou respektovat základní principy zdravého života. Toto bude jejich nejslabší oblastí. Proto by měli věnovat svému zdraví větší pozornost.

Nejlepší měsíce pro Draky: únor, květen, srpen a listopad

Roky Draka: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Had

Tento rok bude pro Hady lepší než ten předchozí, i tak však s pár překážkami a problémy k řešení. Cesta k úspěchu a štěstí je spojena s jejich postojem zaměřeným na plnění vlastních úkolů, řešení vlastních problémů, a vyhýbání se vměšování se do cizích záležitostí. Měli by zacházet opatrně s kritikou, jinak jim to nic dobrého nepřinese. Jejich skvělou kartou bude hvězda „Putující kůň“, naznačující možnost cestování, které pozitivně změní jejich život. Získané zahraniční kontakty se jeví jako pozitivní a měly by se vítat s otevřenou náručí. Rok 2015 bude také rokem kultivace a péče o vztahy, které by vám mohly být užitečné v budoucnu. Čas bude vhodný pro zamyšlení a ponechání věcí, aby se usadily. Nebude potřeba pospíchat, ani si dělat starosti. Vzduch je čistý a vy si můžete užívat vlastní proměnu. Nepodléhejte však přílišné pohodlnosti. Potíže by se mohly objevit tam, kde to nejméně čekáte, že by se něco mohlo pokazit.

Láska V této oblasti bude dobré nemít příliš velká očekávání. Pokud něco pozitivního nastane, bude to samovolně, nikoliv z přinucení. Na druhou stranu, vztahy s ostatními lidmi (v manželství, rodině nebo přátelství) by měly být tak zdravé a přirozené jak je to jen možné. Přínosem bude, že veškerá napětí, která se objeví, se obratem vyřeší při otevřené a objasňující konverzaci.

Kariéra Hadi by se měli držet spíše konzervativní a defenzivní strategie, uvažovat o zabezpečení toho, co již získali než o dobývání nových teritorií. Pokrok a pozitivní věci se dostaví především díky riskování a štěstí, nikoliv díky vynaloženému úsilí. Obecně tento rok není příznivý pro spuštění nových projektů nebo převzetí iniciativy, vyjma toho co bude spojené s cizími zeměmi.

Peníze Jestliže si Hadi zvolili vést standardní život, ve kterém bude každý měsíc příjem vyšší než jejich náklady, tak bude všechno v pořádku. Všechno by se ale mnohem víc zkomplikovalo, pokud by se vlastní náklady vymkly kontrole, anebo kdyby se pustili do velkých investic.

Zdraví Zdraví bude pro Hady v roce 2015 jejich nejsilnější předností. Měli by si toho být vědomi a udržovat si svou fyzickou a psychickou pohodu.

Nejlepší měsíce pro Hady: duben, červen, srpen, září a prosinec

Roky Hada: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kůň

Vztahy Koně a Ovce jsou harmonické, proto bude pro Koně rok 2015 úspěšný. Znamení Koně představuje akčnost a dobrodružství, ale jeho zrozenci často nemívají vnější ani vnitřní podmínky pro popuštění uzdy pro svou filozofii svobody a užívání si života. Nicméně, v tomto roce Ovce má všechno tendenci být příznivé a jsou zde dobré předpoklady, že sny se stanou skutečností. Rok bude bohatý na kvalitní příležitosti. Pravda, nastanou problémy a překážky, ale pozitivní síla tohoto roku je umožní zrozencům Koně snadno překonat. Jakmile se věci trochu usadí a zklidní, povšimněte si zlepšení vnitřního i vnějšího stavu věcí. Ušli jste dlouhou cestu a nyní je čas pro stát si za svými názory. Dělejte promyšlené kroky nebo zmizte po anglicku. Cesta je konečně volná a vaše univerzálnost vám umožní dostat ze života maximum.

Láska Osoby narozené v roce Koně jsou od přírody vášniví a emociální. Pro nesezdané přinese tento rok jistě hodně zajímavých příležitostí. Pro ty, kteří jsou ve svazku manželském, to bude dosti rušné období, možná až poněkud zmatené díky nezkrotným emocím.

Kariéra V roce 2015 mají zrozenci Koně v osudu popularitu a podporu ze strany přátel a kolegů, dobré podmínky pro rozvoj svých projektů. Existuje však nebezpečí, že by se úspěšná atmosféra mohla obrátit proti nim. Aby tomuto stavu zabránili, měli by si udržet co nejvíce diskrétní chování a být si vědomi pocitu žárlivosti, která bude kolem nich dozajista kvést.

Peníze Úspěšná atmosféra tohoto roku přinese finanční zisk, zejména těm, kteří se těší dobré pracovní pozici. Nicméně čínští astrologové nedoporučují zrozencům Koně na své štěstí příliš tlačit, rozhodně se vyvarovat vydělávání peněz skrze sázení nebo spekulace. Současně by měli mít pod kontrolou své náklady.

Zdraví Hvězda zvaná „Období nemoci“ připomíná, že zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám zdraví. Díky pravděpodobné živosti tohoto roku, budou mít zrozenci Koně tendenci tuto oblast života zanedbávat.

Nejlepší měsíce pro Koně: duben, červen, srpen, září a prosinec

Roky Koně: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ovce

Teoreticky je rok Ovce pro zrozence tohoto znamení úspěšný. Nicméně mnoho astrologů, včetně slavného Rocky Sunga z Hong Kongu, hodnotí tento rok pro Ovce méně pozitivně. V jejich osudu se skutečně objevují určité negativní hvězdy. Přes jistý kladný vliv svého vlastního znamení v tomto roce, budou osoby ve znamení Ovce muset ještě překonat některé výzvy, teprve potom se dozví, jak moc příznivě je jim osud nakloněn. Zrozenci Ovce by měli žít diskrétněji, s očima otevřenýma, a bezprostředně řešit všechny problémy, které před nimi vyvstanou, dříve než je tyto přerostou. K porozumění dojde, jakmile se vaše budoucnost rozprostře, vaše sny, naděje a přání získají své místo v životě. Nedopusťte, aby vás vaše plaché chování strhávalo nazpátek – vykročte, stoupejte vzhůru a přijímejte přicházející ocenění. Třebaže to pro vás bude dosti obtížným úkolem, tak jestli nevyužijete štědře nabízených výhod, možná již nikdy další šanci nemusíte dostat.

Láska V tomto roce, kdy ne vždy dostanete to, co jste chtěli, budou vám láska a rodina poskytovat velmi důležitou podporu. V lásce by se měli zrozenci Ovce spíše soustředit na vztahy již existující namísto vytváření nějakých nových.

Kariéra Ve vašem osudu se objevuje hvězda zvaná „Ornament“, která bude mít v jistém ohledu pozitivní význam. Ve starověké Číně to byla jen šlechta a velmi významní lidé, kdo si mohl by ozdobit svůj kočár znakem či erbem, v závislosti na svém společenském postavení. Tato hvězda se považuje za symbol úspěchu, ale také osamocenosti, neboť skutečná osamocenost, maskovaná do různých podob, je často průvodním znakem bohatství a slávy.

Peníze V osudu není příliš štěstí, ale také zde není nevyhnutelně neštěstí. Pokud Ovce povedou normální život, s opatrným a moudrým zacházením s penězi, završí rok s kladným výsledkem.

Zdraví Přesto, že je to pro zdraví dobrý rok, vyskytne se možná náchylnost k nehodám, obzvláště díky ostrý objektům nebo předmětům, jako důsledek vlivu hvězdy zvané „Ostří meče“.

Nejlepší měsíce pro Ovce: červenec, srpen, září, říjen a prosinec

Roky Ovce: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Opice

Rok Ovce 2015 slibuje, že bude plný dobrých zpráv, ve výrazném kontrastu s rokem předcházejícím. Tento rok bude mít velmi dobrý začátek, ale své kvality si udrží i během následujících měsíců. Jednou z ochranných hvězd roku bude „Sluníčko“, spojené s jangovou silou, mužskou energií, představující dynamiku a autoritu. Díky své mírné povaze, bude tento rok působit příznivě a napomůže všechno negativní rozpustit, tak jako Slunce rozpouští sníh. Je čas být zdravě hrdý na své úspěchy. Nicméně, pokud vás s někým spojuje zaplacení nějakého starého účtu nebo vám zůstaly nějaké bývalé obchodní aktivity, mohla by vás čekat jistá platba. Váš osobitý způsob jednání s druhými vám pomůže, ale lepší by bývalo bylo mít v pořádku písemné dokumenty a jasnou vlastní strategii. Pokud vyřešíte vaše záležitosti dobře, nebudete se již muset jimi dál zabývat.

Láska Hvězda „Růžového Fénixe“ požehná sňatkům, které jsou na tento rok naplánované, obecně pak přinese štěstí všemu, co je spojeno s láskou. Je to také dobrý rok pro narození dětí.

Kariéra Zrozenci Opice by mohli být povýšeni v práci nebo dosáhnout nějakého podobného úspěchu. Budou středem pozornosti. Největší výzvou tohoto roku, víc než dosažený spěch, bude schopnost udržet tento stav a co nejlépe jej využít. Obzvláště druhá polovina rok bude příznivá ke spuštění nového projektu, začátek nových aktivit. Pozor na falešné přátele a lichotníky, kterých bude letos spousta kolem, kteří vždy jen čekající, aby něco získali z případné chybičky.

Peníze V osudu Opic se objeví hvězda „Hrozba loupeže“, která je varuje, aby si chránili svůj majetek s dvojnásobnou obezřelostí. Všeobecně však bude v oblasti financí vývoj příznivý, obzvláště během druhé poloviny roku.

Zdraví Příznivé období, přesto by si měly Opice svůj zdravotní stav hlídat.

Nejlepší měsíce pro Opice: leden, únor, březen a listopad

Roky Opice: 908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kohout

Kohouti by si měli stanovit pro sebe velmi přesné cíle a snažit se dělat kroky, každý den (třeba i jen velmi malé), směrem k jejich realizaci. To je jediný způsob, jak si zajistit pokrok. Naopak, pokud opustí tuto cestu a budou riskovat, dostanou sami sebe do zranitelné pozice. Až se problémy začnou rozrůstat, budou trávit veškerý svůj čas jejich řešením, na konci roku pak nezaznamenají žádný pokrok, který by stál za toto úsilí. Mohli by začít zažívat pocit neklidu, který bude pokračovat i v dalších letech. Změna je na obzoru, ale je důležité přemýšlet o své budoucnosti, předpokladech pro lepší budoucnost. Nečekejte, až budete k rozhodnutí donuceni, převezměte iniciativu a zvolte si svou cestu. V tomto roce se můžete opět vrátit na scénu, pokud víte, co chcete a jste připraveni tomu i něco obětovat.

LáskaMohlo by se říci, že budou mít štěstí ve všem, co se lásky týká. Najdou vždy někoho, který jim bude rozumět a podpoří je psychicky, povzbudí je na cestě k jejich cílům. Bude to dobrý rok pro začátek nového vztahu nebo pro manželství.

Kariéra Zrozenci Kohouta se budou muset naučit jak řešit obtíže. Navíc budou muset jednat inteligentně, vždy se snažit nemíchat věci hlavní s podružnými. Na druhé straně, měli by jednat kompetentně a přímočaře, tak aby nikdo nepoznal jejich slabá místa nebo eventuální chyby, kterých se dopouštějí. Nastanou měsíce uvolnění, ve kterých bude pokrok snazší a jeho výsledky zřetelnější.

Peníze Peníze se dostaví, ale ne jako důsledek nějakého geniálního nápadu. Je velmi důležité, že mají Kohouti moudré a konzervativní strategie, a to zejména se zaměřením na kontrolu svých nákladů. Pokud by se od nich odchýlili, mohly by vzniknout problémy, které by se mohly nakonec ukázat jako vážné.

Zdraví Zdraví bude všeobecně v pořádku, to znamená, že obranyschopnost organismu bude reagovat energicky na cokoliv, co by mohlo představovat hrozbu pro zdraví.

Nejlepší měsíce pro Kohouty: duben, červenec, srpen, říjen a prosinec

Roky Kohouta: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Pes

Tento rok bude pravděpodobně více o štěstí než o úspěchu. Láska, rodinný život i peníze se budou těšit větší přízni než profesní život. Případné obtíže roku Ovce budou souviset s hvězdou zvanou „Hrozba roku“, která přináší tendence ke konfliktům s lidmi a institucemi. Významnější však bude vliv hvězdy „Měsíc“ – tato má jinovou energii, a tak jako Měsíc svítí v noci, tak bude tato hvězda projasňovat lidské životy a osudy. Objeví se mnoho příležitosti, ale nepouštějte ze zřetele skutečnost, že se to neobejde bez tvrdé práce. Pokud zvítězí vaše lenivější část osobnosti, můžete zapomenout na nějaký zisk. Byli jste zvyklí brát s využitím vašeho přesvědčivého šarmu, tento rok to ale bude stát více úsilí. Vaše kreativní schopnosti budou letos podrobeny testu pravdy, jestli jste vydali ze sebe to nejlepší.

Láska Nejen v lásce budou mít Psi štěstí. Obecně všechny osobní vztahy se budou vyvíjet velmi zajímavým a konstruktivním způsobem. Citový život bude pod ochranou. Může to být začátek nového vztahu, manželství, nebo prostě šťastný život, neboť pozitivní konstelace může mít různé druhy projevu.

Kariéra V této oblasti věci nemusejí být příliš snadné nebo jednoduché. Eventuální překážky nepřekonávejte použitím síly. Především bude rozhodující jednat s důvtipem a neztratit přehled o celkové situaci. Měli byste dělat věci popořadě, nejdříve to co je nejdůležitější a nereagovat pod vlivem emocí.

Peníze Nejlepší způsobem jak získat peníze bude (jakkoliv zvláštně se to může jevit) nečinění ničeho zvláštního pro jejich získání. Postačí mít zdravý smysl pro vyrovnaný rozpočet a mít své náklady pod kontrolou. Tímto způsobem se příležitosti objeví samy a bude jen otázka jak s nimi moudře zacházet.

Zdraví Tato oblast života bude dalším pozitivním aspektem roku. Pouze pokud by vznikaly nějaké stresy, pak by to mohlo mít určité negativní účinky na zdravotní stav.

Nejlepší měsíce pro Psy: leden, únor, květen a červenec

Roky Psa: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vepř

TVšeobecně jsou roky Ovce pro zrozence Vepře pozitivní, a to vzhledem k harmonickým vztahům mezi oběma těmito znamení. Pro aktuální případ roku 2015 má však slavný astrolog Rocky Sung z Hong Kongu méně optimistické prognózy. V tomto období se v osudu Vepřů objeví několik “zhoubných“ hvězd, a ty by mohly stát za vznikem problémů. Nicméně přítomnost příznivé hvězdy „Tři pilíře“ naznačuje, že existuje dosti velká vnitřní síla pro zdolání překážek a případných protivenství, což nakonec umožní dosáhnout svých cílů. Nastávající rok vás dovede k novému směru, který bude příslibem lepší budoucnosti a šťastnějšího života. Zaměříte se na vědomosti, vedoucí k velkým změnám v profesním životě. Budete chtít načerpat nové technologie, vhodné pro využití v plánované budoucnosti, a využít příležitosti, které jste v minulosti museli opustit. Rozhodně to nebude špatný rok a určitě jeden s vysokou tvořivostí a očekáváním.

Láska Pro tento rok mají Vepři v osudu velkou náchylnost ke konfliktům, a jestliže se nepokusí tuto tendenci zvrátit, tak by mohly vzniknout i vážné problémy. Pro nesezdané by mohla přirozená harmonie mezi energií Ovce a Vepře přinést pozitivní efekt. Ten by se mohl změnit na citový vztah, který změní všechno ostatní.

Kariéra Navzdory potížím, které pravděpodobně nastanou, zní předpověď tak, že zrozenci Vepře nakonec zvítězí, pokud k tomu budou odhodláni. Bude důležité nespěchat příliš dopředu, ale analyzovat situaci s chladnou hlavou před tím než budou konat, přitom se snažit porozumět tomu co se skutečně děje. Kromě toho se doporučuje bdělost vůči nepřátelům, kteří neukazují svou tvář, neboť s těmi je o hodně těžší bojovat.

Peníze Případné finanční problémy by mohly nastat jako odraz potíží v jiné oblasti života. Pro dosažení pozitivní bilance ve financích na konci roku se doporučuje moudřejší řízení financí.

Zdraví Eventuální ohrožení jejich zdraví by mohlo mít souvislost s intenzivním citovým rozrušením a následným vnitřním napětím. Pro udržení těla i ducha ve zdravém stavu bude vyžadovat zvítězit nad stresem a vedení zdravého životního stylu.

Nejlepší měsíce pro Vepře: červenec, září a říjen

Roky Vepře:1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019