Kritické sektory pro rok 2015

Pokud se chystáte provádět nějaké větší práce v sektorech JZ, Z nebo SV, pak byste měli být v r. 2015 obzvláště opatrní…

Velkovévoda … JZ 1 ( = 202.6°-217.5°)

Právě v tomto sektoru se v r. 2015 Velkovévoda usídlí. Rozhodně tuto hrozbu neberte na lehkou váhu. Za žádnou cenu zde neprovádějte žádné zemní nebo výkopové práce. Pokud máte dům se vstupem orientovaným k JZ, dávejte pozor i na bouchání vstupních dveří do domu, vyhněte se renovacím domu. V případě nevyhnutelnosti provádění nějakých renovací nebo výkopů, začínejte s nimi ze strany jihu nebo západu a dále pomalu postupujte směrem k sektoru JZ 1.

Drtič/Rozbíječ roku … SV 1 (=22.6°-37.5°)

Tato hvězda Drtiče roku zaujme sektor SV 1 přímo naproti Velkovévodovi. Také zde byste se měli vyvarovat zemních nebo výkopových prací, rekonstrukcí nebo jakýchkoliv hlučných činností. Pokud by došlo k narušování této oblasti, mohlo by dojít ke vzniku zdravotních problémů, zejména u starších osob, proto by tito měli být obzvláště opatrní. Je-li rekonstrukce nevyhnutelná, doporučuje se začít s pracemi od severu nebo východu a dále pomalu postupovat směrem k sektoru SV 1. Současně umístěte mezi dům a místo, kde se práce provádí, zvonkohru se šesti kovovými trubkami; ideálně kontaktujte odborníka na Feng-šuej pro výběr příznivého dne pro zahájení prací.

Tři Zabijáci … Z (= 232.5° – 307.5°)

Tři Zabijáci budou mít své sídlo v Z sektoru. Je nanejvýše důležité neprovádět žádné hlučné renovace nebo přestavby dekorací v západní části vašeho domu nebo kanceláře během celého roku. Také byste neměli narušovat zemi kopáním, provádět renovaci nebo údržbu hlučnými nástroji v této oblasti uvnitř nebo vně svého domu nebo zahrady. Nemáte-li jinou možnost, než tyto práce provádět na západě, začněte opět od JZ nebo SZ a pomalu postupuje směrem na západ, umístěte zvonkohru se šesti kovovými trubkami. Při narušení tohoto sektoru by mohlo dojít k trojímu neštěstí – finančním ztrátám, nemocem nebo sporům. Tři Zabijáci představují nejhorší hrozbu ze všech a jsou známé případy dosti ošklivých událostí při porušení klidu v dané oblasti. Kromě ponechání země v klidu existují ještě dvě další pravidla, která by se měla dodržovat, pokud jde o Tři Zabijáky. Za prvé, během tohoto roku rozhodně neusedejte zády k tomuto směru (západ). Za druhé, zkuste se posadit čelem k západu, a to zejména v případě, že je to pro vás osobně příznivý směr.

Žlutá Pětka … Z (247.6°-292.5°)

Tato hvězda vletí v roce 2015 do Z sektoru. Vřele se doporučuje, aby zde nic nenarušilo klid vašeho domova nebo firmy – hlučnými činnostmi, rekonstrukcemi nebo prováděním údržby. Pokud dojde k narušení klidu, může Žlutá Pětka přinést katastrofu, nemoc, soudní řízení nebo značné ztráty na majetku, takže buďte v tomto sektoru během celého roku velmi opatrní.

1. Žlutá Pětka ve vstupu do domu.
Položte zde šedý koberec a pod něj dejte kus mědi.

2. Žlutá Pětka ve vaší kuchyni.
To je dosti závažné. Někde poblíž sporáku umístěte mechanickou hrací skříňku nebo svazek starých klíčů. U dveří do kuchyně položte šedý koberec a pod něj dejte kus mědi.

3. Žlutá Pětka v pokoji.
Někde poblíž postele umístěte mechanickou hrací skříňku nebo svazek starých klíčů.