Kritické sektory pro rok 2013

Velkovévoda … JV 3 ( = třetina JV sektoru na straně k J sektoru)

V tomto roce očekávejte střemhlaví let hvězdy Velkovévody do sektoru JV 3 vaší nemovitosti. Vrcholně důležité je vyhnout se v tomto sektoru aktivaci negativní energie Čchi – zejména renovacemi nebo výkopovými pracemi, toto by přineslo obyvatelům nemovitostí celou záplavu negativních událostí. Tato nepříznivá hvězda způsobuje při její aktivaci sérii nehod, nepříjemností nebo vážné zdravotní potíže. V práci se snažte vyhnout nebo přetrvávat v pozici čelem k tomuto sektoru, např. i během konferencí nebo jednání. Pokud je to možné, zvolte pozici zády k tomuto sektoru, pro nabytí převahy a získání potřebné výhody při vašich obchodních jednáních nebo zlepšení kariérních vyhlídek.

Tři Zabijáci … V

V r. 2013 bude sídlit nepříznivá hvězda Tří Zabijáků ve V sektoru. Tento sektor je velmi důležité ponechat prázdný, nekonat v něm žádné činnosti a rozhodně v něm nepodnikat žádné významné práce jako renovace nebo výkopové práce. Probouzet tuto hvězdu k činnosti znamená uvolnit některé vážné a nešťastné důsledky, jak pro celou nemovitost, tak pro její obyvatele. Hrozí řada potenciálních dopadů, očekávat je možné krádeže, loupeže, nepříjemnosti a nehody, ztráty bohatství a hmotných statků a vytrvalejší zdravotní potíže.

Žlutá Pětka … Střed

V tomto roce věnujte maximální pozornost centrálnímu sektoru nemovitosti, neboť se jedná o nebezpečnou zónu. Z tohoto důvodu je nanejvýše nutné udržovat toto místo volné, rozhodně se vyhnout zahajování větších modernizací, renovací nebo vrtacích prací, abychom se ubránili probuzení silné energie v tomto sektoru. Jestliže jsou v tomto sektoru koupelna nebo sklad, pokuste se je přemístit. V opačném případě se můžeme dočkat řady nepříjemných, někdy i skrytých problémů a událostí, a to po celý rok. Nicméně existuje z tohoto pravidla jedna výjimka. Jestliže je váš centrální sektor otevřený, tvoří rozlehlou a příjemnou plochu, jako je třeba dvůr nebo uzavřené atrium, můžete očekávat náhlý finanční příliv.

Drtič/Rozbíječ roku … SZ 3 (= třetina SZ sektoru na straně k S sektoru)

Tato hvězda Drtiče roku vstoupí v tomto roce do sektoru SZ 3. Je též známá jako “Hněv Velkovévody”. Tento sektor ponechávejte pokud možno volný a dvakrát si rozmyslete, zda zde zahajovat jakékoliv renovace nebo výkopové práce, proti aktivaci negativní energie, která s tímto sektorem souvisí. Pamatujte, že v případě probouzení této hvězdy byste se mohli dočkat větší série nepříjemných a skličujících dopadů, srovnatelných s těmi, které způsobuje hvězda Velkovévody.