Úspěch v životě

Hodně lidí by chtělo mít v životě úspěch, štěstí, peníze, lásku, zdraví i plno dalších hodnot a radostí života, neuvědomují si ale, že věci mají širší souvislosti, platí vyšší zákony než ty pozemské a sebelepší techniky včetně Feng-šuej nejsou automaticky zárukou štěstí a úspěchu.

V dávných dobách naši předkové věděli, že úspěch člověka je v jeho životě založen na kombinaci 5 faktorů:

1. Ming – Osud

Je člověku dán do vínku při jeho narození a souvisí s tím, jak člověk žil v minulých životech, proto na něj čekají různé zkoušky a lekce. Projevuje se zde Zákon příčiny a následku anebo srozumitelnější české přísloví „Jak zaseješ, tak sklidíš“. Hlubší náhled do svých predispozic, předpokladů a osobnostních vlastností, nám poskytuje rozbor „4 pilířů osudu“, který popisuje vliv roku, měsíce, dne a hodiny narození, s mnoha aplikacemi pro pochopení vztahů, kariéry, měnících se energií v toku života a mnohé další.

2. Yun – Štěstí

Štěstí je proměnlivé v různých fázích života. Samozřejmě i zde se vydatně projevuje Zákon příčiny a následku. Z pohledu čínské astrologie lze však poměrně dobře vnímat pozitivní vliv období kdy vládne některé z příznivých regentů roku (ale i měsíce, dne nebo hodiny), které je v harmonickém vztahu k našemu regentu roku nebo dni narození. Tak například příznivý rok mohli vnímat letos v roce Hada (r. 2013) osoby narozené v letech Buvola (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) nebo Kohouta (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005).

3. Feng-šuej

Umění vytvořit vzájemný soulad vnějšího prostředí (krajiny, domu, bytu) a člověka, harmonizace a kultivace člověka, vytvoření šťastného domova i prosperujícího pracoviště, s využitím mnoha prostředků a technik, které pocházejí ze starověké Číny. Celá řada postupů, založených na čínské astrologii, dlouhodobém sledování toku energie v prostoru, vlivu Slunce a světových stran, obohacená o novověké aplikace práce s energií, přináší do života klid a harmonii, soulad s okolním světem.

4. Daode – Ctnosti

Vážený člověk oplýval různými ctnostmi, jako jsou zejména síla charakteru, bezúhonnost, laskavost, velkorysost, přímost, čestnost, soucit.

5. Dushu – Vzdělání

Do této kategorie patří kromě kvalitního vzdělání také dobrá výchova, užitečné zkušenosti, přínosná propagace, dynamické řízení, strategie a dobré plánování.

Toto by měli mít na paměti všichni, kteří provedou podle učení FŠ několik drobných opatření ve svém bytě a očekávají od života/osudu velké změny k lepšímu. Takto to často nefunguje. Změny vnější souvisí se změnami vnitřními, významné je proto mít pod kontrolou své myšlenky, slova i činy, a v této jednotě pak lze s využitím prostředků FŠ dosáhnout vytčených cílů a změn kvality života.