Kritické sektory pro rok 2014

Velkovévoda … J 2 ( = třetina J sektoru uprostřed)

Po celý rok 2014 sídlí Velkovévoda v sektoru J 2 vaší nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepříznivou hvězdu, je nanejvýše nutné se vyhnout aktivování energie Čchi v tomto sektoru, neboť toto by přineslo obyvatelům nemovitostí vlnu negativních událostí. V praxi to znamená neprovádět zde po celý rok žádné renovace nebo zemní výkopové práce. V opačném případě se mohou obyvatelé dočkat neočekávaných nepříjemností, nehod nebo vážných zdravotních potíží. Bylo by nejlepší se také vyhnout tomuto sektoru v kanceláři a nevyužívat jej, dokonce ani pro porady a schůzky, neboť hrozí negativní výsledky ve vlastní práci.

Drtič/Rozbíječ roku … S 2 (= třetina S sektoru uprostřed)

Tato hvězda Drtiče roku je též známá jako „Hněv Velkovévody“. Jak název sám naznačuje, je dost významné se tomuto hněvu vyhnout, protože jeho negativní energie může věci ještě více zhoršit, až do extrémněji závažných důsledků než které přinesla hvězda Velkovévody. Tato hvězda vlétne letos ve vašem příbytku do sektoru S 2. Proto se vyhněte aktivaci tohoto sektoru za každou cenu. Myslí se tím, že vyloučeny jsou jakékoliv renovace nebo zemní výkopové práce, dokonce se zdržet i hlučných činností, jako jsou ohňostroje, hlučná hudba během večírků apod.

Žlutá Pětka … SZ

Nestálá energie Čchi se v podobě hvězdy Žluté pětky usadí v tomto roce v sektoru SZ. Tento sektor se stane v příbytku či v kanceláři nejvíce nebezpečným místem – vyhněte se mu, jestli je to možné. Pokud není možné z různých důvodů se tomuto sektoru vyhnout, pokuste se neutralizovat alespoň část jeho negativních energií umístěním několika předmětů vyrobených z mosazi, železa nebo mědi. Plány na jakékoliv renovační práce, i ty drobné, by se měly odložit až na další rok. Pokud by nebyla jiná možnost, než zahájit tyto práce v průběhu roku, potom se doporučuje velmi pečlivě vybrat pro ně vhodný termín.

Tři Zabijáci … S

V r. 2014 zřídí hvězda Tří Zabijáků svůj stan v S sektoru. Tato hvězda, když je provokována, způsobí vážné negativní důsledky pro příbytek i jeho obyvatele, jako jsou krádeže, loupeže, nepříjemnosti či nehody. To může přinést větší ztráty bohatství a materiálních statků, stejně jako úporné zdravotní problémy a komplikace. Proto je zásadní ponechat tento sektor v klidu, ničím nerušený, nepodnikat žádné renovace nebo zemní výkopové práce.