Kritické sektory pro rok 2016

Velkovévoda … JZ 3 ( = poslední třetina JZ sektoru)

V roce 2016 bude Velkovévoda sídlit v sektoru JZ 3, což by mohlo přinést domu i jeho obyvatelům různé negativní události, jako jsou neštěstí či nehody, pokud by aktivovali energii Čchi v tomto sektoru. Velmi se doporučuje se zde vyhnout jakýmkoliv renovacím nebo zemním výkopovým pracím. Kromě toho se zde nedoporučuje trávit příliš mnoho času, zejména ne při významnějších aktivitách. Stejné pravidlo zkuste dodržovat i na pracovišti – jak sedět v tomto sektoru, tak i směřovat do něj pohledem ze své židle. Tuto můžete umístit zády k sektoru JZ 3, což v práci posílí vaši autoritu i zlepší pocit, že jsou věci pod kontrolou.

Drtič/Rozbíječ roku … SV 3 ( = poslední třetina SV sekt.)

Tato hvězda Drtiče roku je též známá jako “Hněv Velkovévody”. Pokud by došlo k aktivaci tohoto sektoru, mohlo by to vést až k extrémně závažným následkům. Proto se velmi doporučuje zde neprovádět žádné renovace nebo rekonstrukční práce, raději je odložit a ponechat tento sektor v klidu, ničím jej neaktivovat. Případné negativní následky by mohly být ještě horší, než které přináší hvězda Velkovévody.

Žlutá Pětka … SV

Sektor SV představuje v r. 2016 velké nebezpečí, doslova „nebezpečnou zónu“. Důrazně se doporučuje vyhnout se zde za jakoukoliv cenu všem rekonstrukcím, renovacím, vrtacím pracím nebo jiným pracím, spojených se zeminou na pozemku. Pokud jsou v domě v tomto sektoru situovány šatna nebo koupelna, měli byste zvažovat jejich přemístění do jiného místa, abyste se vyhnuli řadě problémů během celého roku. Nicméně, existuje jedna výjimka, a to u otevřených prostor, jako je např. dvůr, v tomto případě můžete očekávat s vysokou pravděpodobností náhlý finanční přínos.

Tři Zabijáci … J

Tato negativní hvězda se v r. 2016 usídlí v J sektoru. Proto je velmi významné ponechat tento sektor v klidu, ničím nerušený, nepodnikat zde žádné významnější zemní výkopové práce nebo renovace. Tato hvězda, pokud je provokována, by mohla způsobit vážné negativní důsledky domu i jeho obyvatelům, jako jsou krádeže, loupeže, nepříjemnosti či nehody. To by mohlo přinést větší ztráty peněz a materiálních statků, stejně jako úporné zdravotní problémy a komplikace.