Rok Vodního Tygra 2022 – rok pohybu, odvahy a vůle

Čínský rok 2022 je rokem Vodního Tygra a je již 4719. rokem datovaného čínského kalendáře. Tento rok začíná 1. února 2022 a skončí 21. ledna 2023 a můžeme se v něm dočkat všech druhů extrémů!

Povaha tohoto roku je dána specifickými vlastnostmi znamení Tygra a elementu Vody v jejich vzájemném spojení. Jedná se o propojení systémů 5 elementů: DŘEVO-OHEŇ-ZEMĚ-KOV-VODA a astrologického systému 12 mýtických zvířecích regentů (Krysa, Bůvol, Tygr, Zajíc, Drak, Had, Kůň, Ovce, Opice, Kohout, Pes, Vepř). Oba tyto cykly se po celé věky stále opakují, dávají energii a specifické vlastnosti jednotlivým rokům, měsícům, dnům i hodinám… Zvláštní význam má 60 letý cyklus, ve kterém se postupně vystřídá všech 5 elementů (střídavě v jinové a jangové podobě) a všech 12 zvířecích regentů. V posledních 60 letech se tedy vystřídaly po 12 letech postupně tito Tygři:

r. 1962 Vodní Tygr

r. 1974 Dřevěný Tygr

r. 1986 Ohnivý Tygr

r. 1998 Zemský Tygr

r. 2010 Kovový Tygr

r. 2022 Vodní Tygr

Obecná charakteristika Tygrů

Lidé ve znamení Tygra jsou extrémně soutěživí, známí svou odvahou a ambicemi. Bývají také mimořádně štědří s elánem pomáhat ostatním. Tygři chtějí vyhrávat, ale také vždy hledají spravedlnost.

Tygra nelze přehlédnout v žádném prostředí. Nerad se podřizuje, bývá vznětlivý a vzpurný; mívá přirozenou autoritu, prestiž, vůdcovské vlohy, ale nemá příliš rád odpor. Občas s Tygrem cloumají silné emoce, vnitřní neklid, bývá divoký a nezkrotný. Někdy se Tygr pouští do úkolů či výzev a obětuje se pro věc, i kdyby to mělo skončit jeho totálním vyčerpáním. Tygr nesnáší bezpráví, je skvělým ochráncem potřebných a slabých. Život lidí ve znamení Tygra je naplněný výjimečnými událostmi a nečekanými situacemi, o vzrušení si Tygr přímo říká. Tygr nepozná nudu a jeho život nebude nikdy klidný. Podobné je to i v partnerských vztazích, kde Tygři prožívají četná milostná dobrodružství. Tygr je schopný velké lásky, je citlivý a jemný. Málokdy ale v lásce najde své štěstí, protože vášnivý je až příliš. Ideálním partnerem Tygra je ten, který mu dokáže poradit a naslouchat mu.

Lidé ve znamení Tygra milují pohyb a odvahu. Proto se v životě nejlépe uplatní v situacích, které vyžadují mimořádnou bojovnost a nasazení. Generálové či vojáci z povolání, výzkumníci, odvážní podnikatelé, špičkoví závodníci, to vše je doménou Tygrů. Jsou to i skvělí organizátoři a vůdci projektů či nadací.

Nezapomínejme však, že Tygrům nelze velet ani poroučet. Jsou ale zranitelní ve své pýše. I malá výtka či posměšek může jejich pečlivě uhlazený a okázalý zevnějšek narušit. Domýšlivost či umíněnost jsou totiž také součástí charakteru znamení Tygra.

Rok Vodního Tygra 2022

Tento rok Tygra bude o velkých změnách. Bude to rok plný riskování a dobrodružství. Znovu nacházíme nadšení, jak pro sebe, tak pro ostatní. Všichni jsou nažhavení, štědrost je na nejvyšší úrovni a sociální pokrok se opět zdá možný. Tygr je spojen s Jangovou energií (muž, akce). Tygři dělají věci po svém a nesnáší, když jim někdo říká, co mají dělat. Očekávejte, že se letos budou věci měnit rychle. Je potřeba očekávat náhlé a prudké změny v oblasti práce, v kariéře, ve vztazích i v rodinném životě. Některým z nás se poštěstí udělat velký skok dopředu, zatímco jiní se mohou zřítit nebo vyhořet. Takže i když je důležité řídit se naší intuicí a jít si za našimi nejdivočejšími sny, neznamená to, že bychom neměli současně také udržet naše ego na uzdě.

Významně se v tomto roce projeví vliv elementu Voda. Nezapomínejme, že je to nejsilnější element, dokonce silnější než Oheň, protože dokáže obejít každou překážku, která mu stojí v cestě, a neztratí původní podobu. Vodní roky probouzejí naše emoce víc než kterýkoliv jiný prvek. Někdy však emocionální extrémy mohou znamenat chaos a některé z negativních atributů, které přicházejí s Vodním prvkem, mohou být strach a nerozhodnost. To vše jsou věci, se kterými se každé znamení zvěrokruhu bude muset v tomto roce vyrovnávat.

Vodní Tygři jsou orientovaní na rodinu a mají báječné mezilidské vztahy. I když jsou extrémně motivovaní a mohou být občas neomalení, jejich cílem je vždy udělat to, co je nejlepší pro každého, nejen pro sebe. Celkově je to rok pro změnu kariéry, budování týmů nebo návrat ke kreativním projektům.

Kariéra

Podle čínského horoskopu bude tento rok skvělý pro oživení odložených projektů a zhmotnění nových a originálních myšlenek. Dařit by se mohlo i těm nejméně pravděpodobným a nejutopičtějším projektům, které doposud vypadaly nereálně, i těm se podaří najít zdroj financování pro jejich realizaci.

Především lidé ve znamení, která jsou kompatibilní s Tygrem (Kůň, Pes, Vepř) mohou očekávat otevření nových příležitostí v oblasti publikování, psaní a psychologie. Jako výnosné by se mohly ukázat také investice do námořních i přístavních aktivit.

Další možnosti k rozvoji a investicím lze očekávat v roce 2022 v oblasti říčního a námořního obchodu, jakož i chov ryb si najde nové trhy, dlouhodobě udržitelnější a ziskovější. Stále většího významu nabývá oblast zachování kvality pitné vody, flóry a mořských druhů, inovativní řešením umožňující lepší využívání přírodních zdrojů.

Finance

V tomto roce se doporučuje být ve sféře financí obzvláště opatrný až šetrný, a to během celého roku. Finanční situace se může rychle změnit, doslova přes noc, a to v obou směrech; někdo rychle zbohatne, když jako nejchudší vydělá jmění na štěstí, jiný se zase může téměř okamžitě zřítit až na dno a opustit své místo na společenském žebříčku. Protože právě během roků Tygra může docházet k situacím, kdy se projeví bolestivé následky sloučení odvahy a lehkomyslnosti. Proto nás čínská moudrost vyzývá, abychom během těchto let mírnili svá pokušení jednat ukvapeně, abychom potom nemuseli nést následky neúspěchů, které se daly předvídat.

Společnost a politika

Většina důležitých událostí, které se odehrají v roce 2022 na mezinárodní scéně, nenechá nikoho lhostejným. Někteří političtí lídři neváhají uměle vyvolávat nejrůznější skandály, aby zabránili odhalení svých vlastních selhání. Během roku Vodního Tygra by měli být političtí a ekonomičtí lídři mnohem opatrnější a především spravedlivější ve svých rozhodnutích, protože chyby nedávné minulosti ani korupční jednání nyní nebudou tolerovány. Strádání v oblasti občanských svobod i životního stylu, které provázelo pandemii uplynulých let, vyvolá zvýšenou ostražitost lidí na celém světě. V důsledku toho bude jedním z témat tohoto roku otázka spravedlivějšího rozdělení zdrojů a bohatství, jako nástroj posílení oslabeného sociálního smíru.

Nezapomínejme, že odvážný Tygr je také synonymem napětí, bojů a povstání. Pokud vezmeme v úvahu jeho schopnosti v oblasti organizace a fungování společnosti, je nasnadě, že jeho vliv by mohl vyústit např. v iniciaci bojů a válek o kontrolu zdrojů (ropy a plynu, pitné vody, nedostatkových materiálů) a chronickou nestabilitu ve státech, které mají jak mladou populaci, tak křehké institucionální struktury. Naštěstí bude r. 2022 pod vládou Vodního Tygra, tzn. že bude posílena schopnost naslouchání a adaptace, což umožní předvídat a urovnat vážné krize dříve, než začnou eskalovat. Energie tohoto roku bude navíc silně stimulovat pozorovací a analytické schopnosti, což usnadní vedení diplomatických jednání a mírový dialog mezi zeměmi.

Vztahy

Spojení elementu Voda s Tygrem představuje zvýšenou podporu pro lidské vztahy, sociální integritu, jemnou sílu, ale také idealismus, dokonce i jistou formu naivity. V rodině by se tato energie mohla projevit jako ochrana domácího klidu, který podpoří rodinné vztahy. Sobecké myšlenky i chamtivost půjdou stranou, je načase stmelit rodinu kolem vážných témat, která vyžadují naslouchání a konkrétní řešení. Není ale vyloučeno, že by mohly být názorové rozdíly v rodině někdy přijímány chladně a bez zájmu.

Podle čínské astrologie se někdy romantická sblížení, k nimž došlo během roku Tygra, považují za dosti křehká a jen velmi zřídka vyústí v dlouhodobé vztahy. Proto bude tento rok příznivým spíše pro vzájemné poznávání. Nezadaní jedinci by měli být při navazování vztahů ostražitější než obvykle a neměli by si vytvářet přílišné iluze. Letos nepůjde nic polovičatě – schůzky skončí buď totálním okouzlením nebo absolutním odporem. U svobodných závisí svádění nebo znechucení spíše na uskutečněných schůzkách než na osobních dispozicích. Svodům a vášním budou vystavena všechna čínská znamení zvěrokruhu.

A konečně, rok Tygra je vždy obdobím pohody a obnovy sil pro ty, kteří trpí zármutkem. Protože vnitřní síla Tygra, který symbolizuje jaro v plném proudu, umožňuje duším v nesnázích vidět život opět z té lepší stránky.

Čínský horoskop pro rok 2022 je velmi příznivý pro budoucí rodiče, kteří plánují narození dítěte. Narození dítěte by si však měli rozmyslet rodiče ve znamení Opice. Kompatibilita rodič-dítě (Opice-Tygr) je velmi slabá a jejich vztahy by se mohly ukázat jako konfrontační, zabarvené vzájemným nepochopením a manipulací. Všechna ostatní znamení zvěrokruhu se mohou těšit na narození jejich dítěte bez podobných obav. Nicméně, ideálnější a nejvíce upřednostňované vztahy rodič-dítě jsou samozřejmě ve znameních, kompatibilních s Tygrem, tj. Kůň, Pes a Vepř, kde dítě ve znamení Tygra příznivě doplnit a posílit rodinnou harmonii.

Životní styl a zdraví

Horoskop zdraví radí v tomto roce všem 12 znamením, aby sledovala zdraví zejména svých ledvin a předcházela riziku infekcí močových cest. Za tímto účelem radí upřednostňovat čerstvou vodu před všemi ostatními nápoji a pít hodně a pravidelně během dne. Kdo se chystá žít v tropické oblasti, měl by se přizpůsobit místním zdravotním předpisům a stravovacím návykům. Doporučuje se vyhnout se koupání v moři v místech nehlídaných pláží.

Šťastné barvy roku 2022: modrá, zelená, červená, žlutá

Tyto „šťastné“ barvy pomohou aktivovat v tomto roce různé oblasti života, které by potřebovaly zvýšit své šance na úspěch:

Modrá – pro vyjednávání, pracovní pohovory a komunikaci

Zelená – pro přizpůsobení se nové práci, novému místu k životu nebo novému začátku obecně

Červená – pro romantická setkání a v očekávání narození dítěte

Žlutá – pro získání nemovitosti nebo získání bohatství

Bílá a zlatá barva, reprezentující prvek Kovu, hrají v roce 2022 podpůrnou roli. Proto se doporučuje zejména jednotlivcům, kteří se necítě silně nebo mají nedostatek vodního prvku, aby používali bílou a zlatou, pro odvrácení smůly. Tyto barvy lze používat např. pro oblečení, doplňků (peněženka, kabelka), nebo ve formě talismanu (náramek, náhrdelník, ochranný kámen).

Známé osobnosti, narozené ve znamení Vodního Tygra r. 1962

Tom Cruise, Jon Bon Jovi, Demi Moore, Jodie Foster, Evander Holyfield, Michal Viewegh, Kateřina Cajthamlová, Ondřej Vetchý, Janek Ledecký, Heidi Janků, Pavol Habera, Lukáš Vaculík, Karel Roden, Taťána Kocembová

Krysa

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Krysy bývají chytří, laskaví a vynalézaví, mívají dobrou náladu a mimořádný důvtip. Ale stejně jako krysa jsou plaší a nemají dostatečné vůdcovské schopnosti, proto se pro vedoucí role příliš nehodí. Od ostatních je odlišuje jejich zvědavost, zvídavost a schopnost rychle uchopit věci a usměrnit je ve svůj prospěch.

Všeobecně

Podle čínského horoskopu bude tento rok pro osoby tohoto znamení rokem transformací. Šťastné zprávy si k vám cestu samy najdou. Manuálně pracujícím se v tomto roce doporučuje, aby se nestěhovali do nového místa nebo neměnili své zaměstnání. V srpnu nastane příznivá konstelace pro významné zisky, související se služebními cestami, avšak tytéž by mohly vést k určitým ztrátám v měsících září a říjen. Mějte své finance pod kontrolou a omezte své výdaje, abyste se letos vyhnuli nadměrným nákladům. Pro manželské páry to bude nádherný rok. Také nezadaní si užijí rozkvětu nových vztahů, které mohou vést k manželství. Nicméně, dávejte pozor na stresy v práci, mohly by způsobit zdravotní problémy, takže buďte opatrní!

Vztahy

Horoskop lásky přinese osobám ve znamení Krysy pozitivní změny v životě. Obvykle se stávalo, že když našli „toho pravého“, často přestali projevovat dosavadní zájem a nevěnovali své spřízněné duši již tolik pozornosti. Tento přístup mohl fungovat doposud, ale rok 2022 je rokem, kdy byste měli změnit svůj přístup k milostným záležitostem, jinak by to mohlo vést k vážným konfliktům. Měli byste se snažit více porozumět potřebám svého partnera a na svém milostném životě trochu více zapracovat, neboť hrozí, že budete muset čelit zatrpklosti ze strany partnera.Pokud na tom zapracujete, váš milostný život vám letos přinese nesmírnou lásku a radost. Nezadaným horoskop radí, aby se přestali spoléhat na osud a začali pracovat na nalezení toho pravého partnera pro sebe, protože je rok Vodního Tygra a pro něj je nečinnost nemyslitelná.

Kariéra

V oblasti práce a podnikání neslibuje horoskop roku 2022 Krysám žádné převratné změny. Významné bude období srpna, kdy by mohlo dojít k mimořádnému zisku při služebních cestách, ale v září a říjnu hrozí riziko ztráty, což by vedlo ke snížení příjmu. Doporučuje se, abyste byli energičtí a plní elánu, během roku se účastnili nových projektů. Pokud patříte k těm Krysám, které mají ve zvyku diskutovat o osobním životě svých kolegů a jejich chování za jejich zády, rok Tygra vás před tímto důrazně varuje. Nepouštějte se do žádných klepů a pomluv, jinak to může vést k vážným problémům v práci. Druhá polovina roku přinese ve vaší kariéře posun vpřed, stejně tak dojde k rozvoji vašeho dlouho očekávaného společenského života. Přestaňte pochybovat o svých schopnostech a podmaníte si vše, co jste kdy chtěli.

Finance

Finanční horoskop r. 2022 přinese osobám ve znamení Krysy klady i zápory. Na jedné straně váš příjem nepochybně poroste, na druhé straně hrozí zvýšení vašich výdajů. Budete realizovat dlouho plánované projekty, které vám přinesou velké úspěchy. Doporučuje se, abyste se sami zabývali jen těmi správnými úkoly a neplýtvali energií na zbytečné činnosti. V září je bezpečné investovat do podnikatelských projektů nebo nemovitostí. Dále existuje v tomto roce jisté riziko, že se objeví některé nepředvídané výdaje, např. velká oprava auta, nákup nové pračky apod. Zvýšenou obezřetnost bude potřeba mít při nákupu některých položek, které by se mohly ukázat jako vadné.

Zdraví

Podle předpovědí horoskopu bude rok Tygra pro osoby ve znamení Krysy v oblasti zdraví příznivým obdobím. Dobré zdraví se jich bude držet po celý rok. Nicméně, koncem jara by se mohlo projevit zhoršení stavu u chronických onemocnění. Doporučuje se nečekat na problém a zavčas přijmout nezbytná opatření, protože „Preventivní opatření je lepší než léčba“. Péče, kterou si v první polovině roku věnujete, vám pomůže vyhnout se mnoha zdravotním problémům. R. 2022 je obdobím, kdy byste se měli vzdát špatných návyků. Pokud plánujete dovolenou, vyberte si termín na konci léta nebo na začátku zimy. Tento čas věnujte svými blízkým, promluvte si s nimi, dejte svému tělu odpočinek v příjemném prostředí, a uvidíte pozitivní změny ve své mysli i na těle. V březnu a listopadu se však nedoporučuje cestovat na dlouhé vzdálenosti. Můžete se dočkat nepříjemných setkání s podvodníky, takže buďte opatrní.

Jednotlivé typy Krysy

Dřevěná Krysa (1924, 1984)… Vytváří magnetismus, který přitahuje ostatní. Buďte opatrní na tuto energii, pokud jste v partnerském vztahu, neboť přitažlivost bude letos silná, zvláště brzy na jaře. Sexuální energie, záhadná přitažlivost a tajné schůzky budou témata tohoto roku.

Ohnivá Krysa (1936, 1996)… Čeká ji zvýšená energie, přínos ve snaze dosáhnout jejích cílů. Doporučuje se zvýšená opatrnost při fyzických výkonech, jinak hrozí zranění z nepozornosti.

Zemská Krysa (1948, 2008)… Pokud hledáte nový vztah, nejlepším řešením bude se zviditelnit během prvních měsíců roku 2022, chodit ven s přáteli z práce, připojit se k humanitární skupině…

Kovová Krysa (1960, 2020)… Tématem roku bude finanční jistota a peníze, zajišťující pohodlný život. V případě problémů s finančními výdaji by se mohly projevit emocionální problémy.

Vodní Krysa (1972)… V centru pozornosti budou peníze. Pozor na využívání cizích peněz. Příjmy se objeví ve formě dědictví, daní nebo zhodnocení vlastního jmění. Nutné bude vlastní úsilí.

Příznivá znamení

Květiny: lilie, africké fialky

Čísla: 2, 3

Směry: JV, SV

Kameny: granáty

Barvy: zelená, modrá, zlatá

Nepříznivá znamení

Čísla: 5, 9

Směr: Z

Barvy: hnědá, žlutá

Roky Krysy: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buvol

Osobnostní rysy

Stejně jako Buvol, tak jsou lidé v tomto znamení věrní, sympatičtí, ochotní a vytrvalí. Svou věrnou osobností si snadno získávají důvěru svých přátel i nadřízených. Mají výjimečné vůdčí schopnosti a dobře se hodí k tomu, aby se stali manažery v různých vrstvách společnosti. Rádi věci plánují a dodržují správné postupy pro provádění i těch nejzákladnějších úkolů. Respektují tradiční myšlenky a jejich vytrvalost z nich dělá ty nejpracovitější a neúnavnější lidi, na jaké kdy narazíte. Pod heslem „Žij a nech žít“, Buvol povzbuzuje každého, aby dělal dobře svou práci a nekladl překážky v práci ostatních lidí. Ať už jde o život nebo práci, Buvol nikdy nikoho nezklame.

Všeobecně

Podle horoskopu by mohli zrozenci znamení Buvola letos očekávat pozitivní změny v podnikatelské sféře. Budou se sice muset tvrdě snažit, aby vydělali každou korunu, ale nebude to pro ně žádný velký problém, protože jsou pro všechny kolem sebe ztělesněním tvrdé práce. Jejich milostný život bude plynout hladce, ve vztazích by je neměly postihnout žádné velké nárazy. Pro svobodné osoby má Vodní Tygr překvapení – nejspíš se dočkají do začátku letní sezóny, že k sobě najdou někoho vhodného. Letošní rok bude příznivý i po finanční stránce. Díky své pracovitosti, slušnosti, důslednosti a nadhledu se vám bude dařit v obchodních i osobních vztazích. Doporučuje se nepřetěžovat se, protože tento návyk by vám mohl způsobit vážné zdravotní problémy.

Vztahy

Horoskop lásky Buvolům v r. 2022 zdá se přeje. Zamilované čeká hladká jízda, žádné bouřlivé románky ani srdeční zklamání. Ve svazcích manželských by měla po celý rok vládnout naprostá harmonie. Jen rada – neutápějte se úplně v práci a nezapomeňte, že váš partner potřebuje vaši lásku, podporu a náklonnost. Zkuste strávit víkend s rodinou a odpočinout si od práce. Nezadaní mohou letos očekávat, že potkají lásku svého života. Aby k tomu ale došlo, budete muset v práci občas vzhlédnout od stolu a vnímat, co se kolem vás děje. Prožijte konec jara se svým partnerem, daleko od pracovní rutiny a relaxujte, tak doporučuje váš horoskop. Můžete se těšit, že na svou lásku narazíte v tělocvičně, hotelu nebo muzeu. Neignorujte znamení, která k vám přicházejí, jinak budete muset strávit další rok o samotě.

Kariéra

Rok Vodního Tygra se pro Buvoly projeví v podnikatelské sféře jako dosti rušný. Pozornost by měli lidé v tomto znamení věnovat jakýmkoliv nabídkám v únoru a březnu, tyto by se mohly ukázat jako ziskové. V tomto roce dojdou uznání a ocenění vaše profesionalita a svědomitost. Doporučuje se však více trénovat sebeovládání a hlídat si dodržování termínů, abyste si zajistili plody své práce. Pomůže vám to při budování důvěry s partnery a budování dlouhodobých obchodních vztahů. Podnikatelé se mohou v druhé polovině roku těšit na oživení svého byznysu. Překonají vzniklé ztráty a budou se těšit ze stabilní finanční situace. Podnikatelům se doporučuje, aby důkladně prostudovali obchodní plány svých konkurentů a nechali si poradit od starších, zkušenějších partnerů.

Finance

Letos na Buvoly nečekají žádná velká překvapení, žádné velké výkyvy v materiální oblasti. Podle horoskopu budou jejich finance letos dosti dobré. Energie Tygra jim pomůže výhodně investovat své úspory. Rok 2022 je příznivým rokem pro investice do nemovitostí. Pokud jste plánovali koupi auta, tak příznivá bude druhá polovina roku. Ve třetí dekádě roku se možná objeví některé nepředvídané výdaje, takže buďte připravení. Může se jednat o příbuzného, který žádá o materiální pomoc, nebo o platbu za léčebné úkony, které možná budete muset uhradit. Doporučuje se již od začátku roku myslet na finanční rezervu, aby případné náhlé výdaje nenarušily váš obvyklý životní styl.

Zdraví

Rok Tygra 2022 připomene Buvolům, že zdraví si nelze koupit. Kromě práce byste měli věnovat patřičnou péči zdravému spánku a způsobu stravování. Doporučuje se neignorovat žádné signály, které vaše tělo vysílá, a ihned na ně patřičně reagovat. Pro zachování pevného zdraví bude potřeba častěji odpočívat a vzdát se špatných návyků. Horoskop Tygra dále doporučuje vzít si na podzim dva až tři týdny dovolenou nebo navštívit vzdálené příbuzné. Pomůže vám to uvolnit se, zklidnit mysl a obnovit energii pro budoucí konání. Rok 2022 bude příznivým obdobím pro preventivní kúry osob s chronickými nemocemi.

Jednotlivé typy Buvola

Dřevěný buvol (1925, 1985)… Ať se vám to líbí nebo ne, ve vašem životě nejspíš dojde k transformaci, a to bez možnosti, jak se jí vyhnout.

Ohnivý buvol (1937, 1997) V centru pozornosti bude oblast kariéry, lze očekávat pozitivní změny.

Zemský buvol (1949, 2009) Příležitosti se nezdrží dlouho, brzy se rozplynou. Chopte se těch nejlepších, protože později se k nim možná již nedostanete.

Kovový buvol (1961) Zvláštní péči si vyžádá vaše zdraví. Držte se pravidelného tréninku a domácího jídla, abyste zůstali v kondici.

Vodní buvol (1913, 1973)… Štěstí a spokojenost budou záviset na rodině a vztazích. 1913, 1973

Příznivá znamení

Květiny: květy broskvoně, tulipány

Čísla: 1, 9

Směry: V, JV, J

Kameny: akvamarín

Barvy: žlutá, purpurová, modrá

Nepříznivá znamení

Čísla: 3, 4

Směr: JZ

Barvy: zelená, bílá

Roky Buvola: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tygr

Osobnostní rysy

Podle horoskopu bývají osoby ve znamení Tygra dobrodružní, sebevědomí a odvážní. Bývají přirozenými vůdci a dokážou bez problémů zvládnout jakýkoliv úkol a realizovat jakékoli nápady. Lidé kolem nich znají jejich štědrost a vášeň. Vědí, jak se postavit za slabší a pomáhat nemohoucím. Nedokážou tolerovat nespravedlnost. Bývají přímočaří a nevěří na pozlátka, dokonce ani vůči svým blízkým. Jsou odvážní a odbojní, a natolik samostatní, že je pro ně někdy těžké vyhledat pomoc nebo si nechat poradit od ostatních.

Všeobecně

Ve svém roce mají Tygři stanovené priority, a těmi jsou stanovit si cíl, tvrdě se ho snažit dosáhnout, vidět výsledky a pak si odpočinout a relaxovat. Rok 2022 bude osoby ve znamení Tygra rokem velkých proměn, které zlepší jejich osobní i finanční záležitosti. Tato transformace vás zachrání od život ničících problémů a poskytne vám řešení vašich dlouhodobých problémů. Tento rok bude velmi příznivým obdobím pro ty, kteří by chtěli ve své profesi objevovat nové věci a experimentovat. Někteří z vás si možná uvědomí, že váš koníček vám může vydělat peníze, zatímco jiní změní zaměstnání k větší spokojenosti. Uvolněte cestu inovacím, ty vám poskytnou morální satisfakci i materiální výhody.

Vztahy

Osoby ve znamení Tygra by se měly připravit na bouřlivý milostný život, protože období stagnace konečně skončí. Ti, kteří hledají vášnivý, intimní a romantický milostný život se svým partnerem, se podle horoskopu v tomto roce dočkají. Také svobodní Tygři mohou očekávat zvýšenou pozornost od někoho opačného pohlaví. Ale příliš náhlá pozornost vás přiměje zapochybovat o upřímnosti těchto lidí. Počkejte do léta, protože toto období vám přinese nesmírnou lásku, vášeň a vzrušení, po kterých už dlouho toužíte. Toto období má dokonce šanci znamenat počátek dlouhodobého vztahu. Manželské páry by mohly zažít vzájemné porozumění a hlubokou vlnu emocí.

Kariéra

Tygrům se bude v oblasti podnikání dařit. V únoru a březnu by se mohly objevit nabídky dokonce v nových oblastech práce. Pečlivě se rozhodujte, co by vám mohlo v budoucnu nejvíce prospět. Vaši věrní pomocníci v roce 2022 plánují, analyzují i využívají intuici. Pokuste se maximálně využít tohoto potenciálu. V zaměstnání se vám letos dostane uznání a ocenění od vašich kolegů a nadřízených. Nicméně horoskop tohoto roku varuje před přílišnou sebedůvěrou a arogancí při prezentaci svých úspěchů, tato marnivost by vás mohla srazit k zemi.

Finance

Horoskop pro r. 2022 slibuje Tygrům období výrazného růstu příjmů, dokonce takový, že vzbudí u lidí kolem nich závist z jejich úspěchu. Dostanete vše, co byste chtěli, aniž byste museli pracovat až do úmoru. Tento rok je příznivý pro kapitálové investice, ale i pro investice do dalších spolehlivých produktů. Doporučuje se však, abyste nedávali důvěru nikomu, pokud jde o finance, investice do nemovitostí, které slibují výnos apod. Čínští tygři milují, když jim ostatní závidí, ale astrologové vás letos před vychloubáním varují.

Zdraví

Čínský horoskop pro r. 2022 předpovídá Tygrům rok příznivý pro zdraví. Po celý rok budete mít pevné zdraví i veselou náladu. Letos budete mít všechno: prosperitu v práci, spokojený milostný život, profesní úspěch i finanční stabilitu, která vám poskytne dostatek volného času. Dobře využijte tento čas! Vstaňte z gauče, protože vaše tělo si žádá nějakou fyzickou aktivitu. Běžte se projít, zaběhat si, nebo pro změnu zamiřte do posilovny. Pokud jste ještě neplánovali dovolenou, naplánujte si ji na srpen a září, toto období vám pomůže vyčistit si hlavu a myslet realističtěji. Astrologové vám radí, abyste si nezapomněli naplánovat pravidelné lékařské prohlídky, zejména ke konci jara.

Jednotlivé typy Tygra

Dřevěný Tygr (1974)… Vyhněte se investování peněz do spekulací založených na fámách.

Ohnivý Tygr (1926, 1986) Rok, ve kterém budete mít všechno snadné a budete si užívat se svou rodinou.

Zemský Tygr (1938, 1998) Bude vás přitahovat někdo výjimečný. Poznání od požehnané osoby vám poskytne útěchu i vzpruhu.

Kovový Tygr (1950, 2010) Rok projevení nebo posílení konzervativních postojů nebo schopností.

Vodní Tygr (1962)… Tvrdá práce předchozích let přinese štěstí, které vám umožní splnit si svá finanční přání.

Příznivá znamení

Květiny: anturie, cineraria

Čísla: 1, 3, 4

Směry: V, JV, J

Kameny: perly

Barvy: oranžová, bílá, šedá, modrá

Nepříznivá znamení

Čísla: 6, 7, 9 Směr: SZ

Barvy: zlatá, hnědá, stříbrná, černá

Roky Tygra: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Zajíc

Osobnostní rysy

Lidé patřící do znamení Zajíce bývají jemní, ukáznění, elegantní a od přírody ostražití. Usilují o svobodu a emancipaci, ale jakmile padne jejich zrak na nějaký cíl, nenechají kámen na kameni, než jej s plným soustředěním dosáhnou. Jsou to lidé, kteří jsou tolerantní ke druhým, ale přísní sami na sebe. Mají velké problémy s důvěrou, takže oklamat je by potřebovalo hodně štěstí a pokusů! Pokud jde o zdvořilost, disciplínu a společenské způsoby, tak v tom jsou Zajíci šampióni.

Všeobecně

Rok Vodního Tygra 2022 přinese Zajícům spoustu překvapení a změn, avšak kromě štěstí by se mohla občas objevit i smůla. Přestože je jejich hvězdné znamení letos obecně na vzestupu, jejich štěstí v některých aspektech také upadá. Více než v jiných letech bude důležité se zabývat podstatou věcí a nenechat se zmást tím, jak věci vypadají na povrchu. Dojde ke stabilizaci v pracovní i finanční situaci. Nějaké změny přijdou nejspíš i v osobním životě. Pár vyvolených nalezne v těchto změnách pro sebe až výjimečné štěstí. Někteří z vás možná zjistí, že nejlepší vztah je ten, který máte sami se sebou. V každém případě však budou Zajíci spokojení s tím, co se kolem nich děje.

Vztahy

Čínský horoskop r. 2022 slibuje lidem ve znamení Zajíce vášnivou lásku, bouřlivé vztahy a romantické schůzky. Tento rok vám poskytne nesmírné potěšení, bude vás motivovat a pomůže vám vyrovnat se s nesnázemi předchozích let. Někteří Zajíci by v sobě dokonce mohli objevit i různá skrytá nadání a schopnosti. Léto by mohlo přinést vášnivé zpovědi a srdceryvné emoce. Avšak podzim bude ve znamení rozhodování, zda se usadit s tou správnou osobou, anebo zmizet tak rychle, jak se ve vašem životě objevila. Manželské páry budou chtít své vztahy okořenit romantikou a vášní. Ale buďte opatrní, protože ukvapený krok by se mohl obrátit proti vašemu partnerovi a ten by mohl zapochybovat o vaší věrnosti. Doporučuje se nedělat žádná lehkomyslná rozhodnutí, jinak by to mohlo zničit váš kvetoucí vztah.

Kariéra

Zajíci budou mít v roce 2022 štěstí v kariéře. Nejenže budou mít vášeň a nadšení pro práci a velmi pozitivní pracovní přístup, ale jejich pracovní úsilí budou uznávat jejich kolegové nebo šéfové. Mohou dobře spolupracovat se svými kolegy a pracovat velmi efektivně. Letos je velmi pravděpodobné, že jim bude v kritickém nebo obtížném období svěřeno významnější pracovní pověření. A proto, když nastane vhodná doba, aby prokázali své schopnosti a talent, měli by se rozhodně chopit příležitosti a připravit si tak cestu pro další povýšení. Pro osoby, hledající práci na částečný úvazek bude příznivým obdobím konec léta, který jim může přinést prospěch.

Finance

V oblasti financí letos Zajíce mnoho překvapení nečeká. Po celý rok se dá očekávat víceméně plynulý tok příjmů. Do konce léta by se mohl objevit zajímavý částečný úvazek. Tuto práci vám nabídne známá osoba. Může jít o pomoc s rekonstrukcí jeho domu, nebo vás může požádat někdo z příbuzenstva, abyste mu třeba ušili hezké šaty. Velmi se však doporučuje, abyste v tomto roce ušetřili co nejvíce peněz. Peníze, které nyní odložíte stranou, vás v budoucnu ochrání před problémy. Vyhněte se velkým nákupům.

Zdraví

Zdraví Zajíců bude v tomto roce záviset plně na nich. Ti, kteří se o sebe starají, chodí na pravidelné lékařské prohlídky, oddávají se fyzickým aktivitám a mají vyváženou stravu, se nemají čeho obávat. Avšak ti, kteří ignorují své zdraví a signály svého těla, budou možná muset čelit těžkým následkům. Zajíci, kteří s prací právě začali, by se mohli setkat s častějším pociťováním úzkosti kvůli pracovnímu tlaku a jejich nálada se může měnit. Pozor na stresy, nutné bude čelit všem tlakům a stresům prostřednictvím kvalitní relaxace a odpočinku. Starší osoby by měly v letošním roce věnovat více pozornost oblasti zdravého stravování a zažívání.

Jednotlivé typy Zajíce

Dřevěný Zajíc (1975)… Bude potřeba zvláštní opatrnost a péče, zejména ve finančních záležitostech, pozor na ukvapené výdaje.

Ohnivý Zajíc (1927, 1987) Doporučuje se užít si dovolené plné zábavy. Než cokoliv uděláte, mějte na paměti své budoucí zájmy.

Zemský Zajíc (1939, 1999) Mohou se vyskytnout jisté pracovní potíže i některé citové problémy.

Kovový Zajíc (1951, 2011) Velmi úspěšný rok, pokud jde o finanční situaci.

Vodní Zajíc (1963, 2023)… Očekávají se šťastné chvíle, i když doma budete mít možná různé spory.

Příznivá znamení

Květiny: leknín, brambořík

Čísla: 3, 4, 9

Směry: V, JV, J

Barvy: modrá, růžová, purpurová, červená

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 7, 8

Směry: S, Z

Barvy: tmavě žlutá, bílá, tmavě

Roky Zajíce: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Drak

Osobnostní rysy

Lidé narození v roce Draka jsou silní, sebevědomí, hrdí a rozhodní. Mají bojovného ducha a jsou nesmírně okouzlující a charismatičtí. Svým vystupováním si vytvářejí pověst spolehlivosti, ať se pohybují kdekoliv. Svými vrozenými vůdcovskými schopnostmi dělají silný dojem na lidi kolem sebe. Zpočátku mohou pro někoho působit lhostejným dojmem, ale jakmile je poznáte, uvědomíte si, že jsou zdvořilí a rytířští. Draci jsou plni hrdosti. Někdy pro ně bývá těžké dotáhnout věci do konce. Mohou dosáhnout čehokoliv chtějí, ale jen pokud ovládnou sílu své vůle.

Všeobecně

Podle čínského horoskopu se budou vaše osobní vztahy pohybovat v oblasti nejistoty. Nicméně tento rok slibuje Drakům pozitivní změny. Váš milostný život okoření nečekané cestování a váš profesní život bude požehnán stabilitou. Zlepší se finanční situace, což vás bude motivovat k životu, který jste vždy chtěli. Doporučuje se však, abyste dbali o své zdraví, zejména v měsíci únoru. Proto se pokuste neignorovat žádné signály, které vám poskytne vaše tělo, jinak by to mohlo v dlouhodobém horizontu způsobit i vážnější potíže.

Vztahy

Rok Vodního Tygra bude plný radostných zážitků a oslnivých emocí. Čekají vás romantické známosti a prožívání romantických příběhů. Týká se to i svobodných Draků, kteří budou v této oblasti aktivnější, i když jen z přílišné nudy. Očekávat můžete různé nepředvídané cestování, které váš milostný život pořádně roztočí. Nicméně v červenci nastane období rozhodování, budete se muset rozhodnout mezi svými ctiteli/ctitelkami. Ale nebude vám to činit větší problémy, neboť Draci ovládají umění důstojnosti a trpělivosti. Na konci léta se doporučuje konečně si odpočinout od milostných hrátek a více se soustředit na vlastní posílení. Listopad bude obdobím osudového setkání, které může skončit i změnou vašeho rodinného stavu.

Kariéra

Rok Vodního Tygra nepřináší v oblasti práce žádné dramatické změny. Práce i příjem budou plynulé, obvyklé. Vaše milostné vztahy vám v profesním životě nebudou na překážku. Nicméně buďte mimořádně opatrní během léta při podepisování obchodních dokumentů, jakákoli neopatrnost vám může způsobit materiální ztráty. Začátkem podzimu byste mohli obdržet zajímavou nabídku na změnu oboru své práce. Horoskop varuje před spontánním rozhodováním. Dejte si na čas, důkladně promyslete všechny návrhy a udělejte konečné rozhodnutí až začátkem příštího roku. Pro některé lidi by se jejich koníček mohl stát zdrojem nových příjmů.

Finance

Finanční horoskop předpovídá Drakům v tomto roce plynulý tok příjmů. To vás vybídne, abyste si užívali života a žili své sny. Astrologové vás však varují před nadměrným plýtváním penězi. Aby nedocházelo k překračování výdajů, doporučuje se investovat do zabezpečených projektů. Také se vyplatí investovat do svého vzdělání, protože to vám přinese největší výnosy.

Zdraví

Na jedné straně se budou v tomto roce lidé ve znamení Draka těšit silnému zdraví a optimistické náladě, ale na druhé straně by mohli čelit duševnímu zhroucení nebo neklidu. Pro oba tyto scénáře se doporučuje, abyste rozhodně věnovali zvýšenou pozornost svému zdraví. Zvláště vaše klouby a páteř budou potřebovat zvláštní péči. Naplánujte si pravidelné lékařské prohlídky, zejména v únoru, abyste se vyhnuli zdravotním problémům. Draci, kteří trpí chronickými neduhy, by měli během jara podstoupit preventivní léčebnou kúru, aby znovu získali svůj dřívější temperament.

Jednotlivé typy Draka

Dřevěný Drak (1964)… Po událostech posledního roku to bude rok obnovy; minulost končí a objevuje se jasný výhled na obzor.

Ohnivý Drak (1976)… Rok chystá řadu příležitostí. Šance jsou kolem vás, tak ať nelitujete, že jste je nevyužili. Využijte změn v posledních měsících a můžete i trochu riskovat.

Zemský Drak (1928, 1988)… Nadcházející rok nepředstavuje žádné velké výzvy; největším nebezpečím bude pro vás udržet vlastní trpělivost, život bude čím dál rychlejší, ale zkuste vybíhat až po výstřelu.

Kovový Drak (1940, 2000)… Je čas se vrátit na zem a činit kroky a rozhodnutí ve svém životě způsoby, které ovlivní vaši budoucnost, nedělejte zásadní rozhodnutí ve spěchu.

Vodní Drak (1952, 2012)… Rok nebude tak rušný, takže nebude potřeba se tolik zabývat obranou, namísto toho je čas stát se produktivnějším. Nejsou vidět žádné problémy s lidmi kolem vás.

Příznivá znamení

Květiny: stračka, červená vinná réva, hyacint

Čísla: 1, 6, 7

Směry: SZ, Z, S

Barvy: stříbrná, zlatá, šedivá

Nepříznivá znamení

Čísla: 3, 8, 9

Směr: JV

Barvy: černá, zelená, purpurová, červená

Roky Draka: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Had

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Hada bývají klidní, pozorní, moudří a tajemní. Jejich úvahy mají hloubku, dokonce i o těch nejmenších věcech. Svou tajemnou a šarmantní osobností upoutají hodně pozornosti, kdekoliv se ocitnou. Vědí, co chtějí, a při dosahování svého cíle neponechají kámen na kameni. Jsou velmi zodpovědní, v osobním i profesním životě, a to jim pomáhá dosáhnout vrcholu a také dosahovat mnoha milníků ve své kariéře. Hadi jsou skeptičtí ke všem a ke všemu. Ale když přijde na lásku, neuvidíte nikoho tak oddaného svým milencům jako Hada.

Všeobecně

Rok Vodního Tygra slibuje Hadům rozsáhlé plány, zlepšení finanční kondice i vášnivé milostné vztahy. Letošní rok bude plný nepředvídatelných změn a složitých zkoušek. Plodné výsledky by mohlo přinést úsilí, které letos vynaložíte na pomoc druhým, podporu slabých. Naopak zle se povede těm, kteří by se snažili jen o dosažení osobního blahobytu, nebo kteří by konali věci, které nejsou v zájmu ostatních. Doporučuje se v tomto roce zapomenout na hadí lstivost, jednat přímo, jinak by vás mohla čekat nepřízeň osudu. Pečlivě sledujte strategie svých konkurentů, pomůže to se v budoucnu vyhnout případných zklamáním.

Vztahy

Během tohoto roku jsou možná nečekaná setkání a romantické známosti. Zatímco někteří Hadi by mohli chtít oživit svůj dávno ztracený milostný vztah, na jiné čekají dobrodružství nebo rozvíjení komunikace s blízkou osobou. Lidé, kteří se budou snažit dosáhnout svých osobních cílů přemlouváním bývalého partnera, se však ocitnou v nepříjemné situaci. Obecně lze Hadům doporučit, aby si nehráli s city blízkých lidí. Manželské páry mohou během jara projít fází nedorozumění. S větší trpělivostí však tyto těžké časy překonáte. V červenci se situace určitě zlepší a nastane opět partnerská pohoda.

Kariéra

Horoskop r. 2022 slibuje Hadům jisté změny v pracovní oblasti. Zatímco někteří Hadi budou odměněni povýšením v práci, jiní si možná budou muset hledat nové pracovní příležitosti. To by však Hady nemělo příliš překvapovat, neboť změny již delší dobu plánovali. Nepropásněte výhodnou obchodní nabídku, která by se mohla objevit na podzim. Pokud jste hledali vhodnou pracovní pozici, najdete ji nejspíš po konci září. Podle astrologů by bylo přínosné v letošním roce přijmout pro zvýšení příjmů dočasnou pracovní nabídku.

Finance

V tomto roce se Hadům předpovídá v oblasti financí hladký průběh roku. Dokonce ani lidé, kteří se ocitli bez práce, v této době nebudou žít v chudobě. Hadi jsou moudří a chytří a vědí nejen jak vydělat peníze, ale také jak ušetřit. Buďte připraveni na nečekané zisky v podnikání, protože i projekt, o kterém jste si mysleli, že nebude perspektivní, by se mohl stát vysoce žádaným. Investice, které jste provedli dříve, přinesou letos dobré dividendy. Letošní rok je také dobrý pro zásadní obchod. Např. koupě nového domu vám pomůže ušetřit nahromaděný kapitál, spolu s tím, že vám způsobí radost z vlastnictví majetku. Doporučuje se však nepůjčovat žádné peníze bez opravdu dobrého důvodu, protože šance na získání těchto peněz zpět je málo pravděpodobná.

Zdraví

Podle čínského horoskopu by si měli Hadi naplánovat na začátku roku lékařskou prohlídku. Pomůže to identifikovat případné problémy, které by mohly v budoucnu způsobit závažnější zdravotní problémy. Letos bude významný srdeční a dýchací systém. V roce Vodního Tygra se dále doporučuje věnovat pozornost způsobu stravování. Nepravidelná strava a rychlé občerstvení by mohly mít za následek zažívací problémy. Vyhněte se cestování na dlouhé vzdálenosti. Pozor na virové nemoci nebo otravy jídlem, které jsou právě letos pravděpodobné. Více se věnujte fyzickým aktivitám, jako je chůze, běh a tělocvik, potom se nemusíte příliš obávat o své zdraví.

Jednotlivé typy Hada

Dřevěný Had (1965)… Peníze budou kolísat, což by mohlo vést ke sklíčenosti. Větší výdaje na vás čekají v podobě stěhování domu nebo kanceláře. Držte se dál od spekulativních investic.

Ohnivý Had (1977)… Možné získání odměny, pokud podstoupíte určitá rizika. Skvěle budete schopni ovládat svůj stres a hněv.

Zemský Had (1929, 1989)… Pokud uvažujete o investici, buďte opatrní při sjednávání smluv, hrozí že vás někdo ošidí. Rok je dobrý pro návrhy sňatku, manželství a plodnost. Pozor na manželský trojúhelník.

Kovový Had (1941, 2001)… Rok začne s dobrým zdravím, ale v prvním čtvrtletí se mohou objevit problémy spojené se zády nebo žaludkem. Dobré příležitosti budou pro zahraniční cesty i pro studium v zahraničí.

Vodní Had (1953, 2013)… Bude potřeba převzít iniciativu, uplatnit své analytické myšlení a plnit své povinnosti ochotně. Existuje velké riziko zpronevěry nebo zrady. Doba je příznivá pro změnu zaměstnání.

Příznivá znamení

Květiny: orchidej, kaktus

Čísla: 2, 8, 9

Směry: JZ, Z, V

Barvy: černá, červená, světle žlutá

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 6, 7

Směr: SZ

Barvy: hnědá, bílá, zlatá

Roky Hada: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Kůň

Osobnostní rysy

Lidé ve narození Koně bývají obvykle veselí, plní života, ohleduplní a také prozíraví. Ve srovnání s ostatními znameními zvěrokruhu jsou Koně nadšenější, odvážnější a živější a svým bujným vystupováním vždy prozáří každý prostor, kde se objeví. Nebývají však tak dobří ve skrývání svých pocitů a emocí a člověk se jim může jednoduše podívat do tváře a říct, co se děje v jejich hlavě. Milují příjemné společenské akce a poznávání nových lidí. Díky své charismatické osobnosti si rychle získávají popularitu mezi svými přáteli a vrstevníky. Mají bystré oko a jsou ohleduplní k citům jiných lidí. Jejich inteligence a odvaha jim pomáhají urazit dlouhou cestu v osobním i pracovním životě.

Všeobecně

Čínský horoskop předpovídá rok tvůrčích úspěchů a nových milostných zážitků. Kůň by nemusel v tomto roce dřít až do úmoru, aby splnil všechny své velké úkoly. Dokonce i mnohem menší úsilí jim přinese uspokojivé výsledky. Lidem ve znamení Koně se doporučuje, aby si tu a tam od práce odpočinuli. Letos neignorujte své touhy. Je to čas, kdy můžete porušit své staré zvyky a hltat nové, zábavné a vzrušující věci. Podle horoskopu bude váš život v roce Vodního Tygra plný radostí.

Vztahy

Rok Vodního Tygra bude pro Koně obdobím ukončení milostného utrpení a trpkých zážitků. Toto období bude příznivé pro romantická dobrodružství a smyslnou svobodu vašeho milostného života. Pokud jde o zadané jedince anebo manželské páry, tak ti konečně uvidí, kolik úsilí vkládá partner do vašeho vztahu a jak si cení vaší lásky. Budete opětovat stejnou lásku a péči svému partnerovi. Nezadaní se mohou těšit na romantickou známost v dubnu, červenci a září. Ale pamatujte, věci lásky řeší srdce a ne mozek. Nechte své srdce, aby správně zvolilo.

Kariéra

V pracovní oblasti budou lidé ve znamení Koně sklízet plody své tvrdé práce. Žádná tvrdá práce a bezesné noci v minulosti nebyly zbytečné. Můžete očekávat stabilitu v zaměstnání i neočekávané nabídky, které vám pomohou vytvářet další příjem. Odhalte svou kreativní stránku, protože tohle je období, kdy z toho budete mít prospěch. Pro ty, kteří malují, píší poezii, nebo se věnují řemeslné výrobě, bude rok 2022 příznivým rokem k předvedení svého talentu. Hvězdy vám radí, abyste upustili od předstírané skromnosti a projevili své skutečné já, zejména na svých sociálních sítích.

Finance

Čínský horoskop slibuje pro tento rok ve finanční oblasti příjemná překvapení. Vášniví a kreativní Koně budou mít uplatněním svého talentu dobrý příjem, protože lidé konečně poznají vaše výjimečné schopnosti. Můžete očekávat lukrativní objednávky, které dodají vašemu podnikání tolik potřebnou podporu. Zaměstnanci se budou těšit z toho, že vedení a nadřízení uznají vaši tvrdou práci a odmění vás bonusem nebo zvýšením platu. Rok 2022 bude příznivý pro vylepšení vlastního příbytku a jeho uvedení do pořádku. Zrozence Koně čekají renovace bytu/domu, modernizace, změna domácího designu, které jste již nějakou dobu plánovali.

Zdraví

Podle tohoto horoskopu se lidem ve znamení Koně doporučuje, aby se nevyhýbali pravidelným lékařským prohlídkám. Jejich zanedbávání by mohlo vést až k velmi nepříjemným následkům. Nedovolte, aby se ve vás nahromadila nějaká negativita, vypusťte ji hned ven. Pěstujte si své duševní zdraví, podle možností relaxujte. V roce Vodního Tygra se vám doporučuje, abyste se zabývali problémy postupně, jeden za druhým. Nepřetěžujte se tím, že se budete snažit vyřešit všechny problémy najednou. Začátek podzimu bude vhodným časem pro pobyt v lázních, kde byste mohli zase vylepšit své zdraví. Nikdy nevíte, možná tam najdete i svou spřízněnou duši!

Jednotlivé typy Koně

Dřevěný Kůň (1954, 2014)… Zdravotní problémy se vám nejspíš vyhnou, ale finanční situace bude pravděpodobně trochu stagnovat.

Ohnivý Kůň (1966)… Horoskop slibuje lepší a úspěšnější rok než 2021. Existují velké šance na postup ve vaší kariéře.

Zemský Kůň (1978)… Rok, ve kterém budete muset hodně využívat svůj intelekt.

Kovový Kůň (1930, 1990) Tento rok slibuje, že bude prosperujícím a bohatým rokem pro vaši rodinu i osobní kariéru.

Vodní Kůň (1942, 2002)… Bude to prosperující rok. Skvělá vlastní propagace vám přinese uspokojení, ale také osobní štěstí.

Příznivá znamení

Květiny: aksamitník, calla lily

Čísla: 3, 4, 9

Směry: JV, SV, SZ

Barvy: červená, purpurová, zelená

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 5, 6

Směr: S

Barvy: zlatá, bílá, modrá

Roky Koně: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Ovce

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Ovce bývají klidní, jemní, sympatičtí a přímí. Mezi všemi ostatními znameními zvěrokruhu jsou Ovce nejmírnější a nejlaskavější. Ale buďte opatrní, protože i tato jemná Ovce může ztratit nervy nebo se stát agresivní, nicméně šance, že se to stane, je velmi malá. Rádi se starají o druhé lidi a rozhodně nikdy nebylo jejich záměrem někomu ubližovat. Vždy se snaží pochopit problémy lidí z různých úhlů pohledu a přijít s vhodným řešením. Mají však tendenci být pesimističtí a vidět ve všem tu nejhorší stránku. Aby se s tím vyrovnali, potřebují nápomocné a chápavé přátele. Cizím lidem nedůvěřují snadno.

Všeobecně

Horoskop roku Vodního Tygra předpovídá období změn v osobní i profesní sféře. Ale povaha změn bude do značné míry záviset na vašem vnitřním nastavení. Pokud budete chtít pozitivní změny a hodně štěstí v životě, tak zůstaňte optimističtí, potom se k vám budou vracet jen pozitivní vibrace. Ale ti, kteří budou stále pochybovat o přirozenosti úspěchu, mohou se dočkat jen negativní odezvy. Proto se lidem ve znamení Ovce velmi doporučuje, aby letos odložili svůj obvyklý pesimistický postoj a mohli si užít plodných výsledků. Nebojte se změn; prostě věřte své intuici, nechte věci jít přirozenou cestou a vše bude v souladu s vyšších řádem světa.

Vztahy

Rok Vodního Tygra slibuje příznivé období pro osobní vztahy. Lidé ve znamení Ovce však budou možná muset napřed projít v kruhu své rodiny obdobím neshod, hádek či žárlivosti. Ve vztahu s partnerem se doporučuje zachovat se co nejlépe, pokud chcete od svého partnera, aby činil totéž. Protože je milostný vztah oboustranný, oba partneři se do něj musí vložit na 100 %. Naslouchejte, co říkají vaši blízcí. Pokud se vám podaří rozluštit potřeby vašeho partnera, nadcházející období vašeho milostného života bude plné lásky a radosti. Ale pokud tak neučiníte, budete možná muset čelit období neshod a nespokojenosti. Svobodné Ovce se mohou těšit v létě na romantická setkání. Může dojít k nečekanému, ale povznášejícímu setkání. Takže buďte v toto období připraveni, pěkně se oblékejte, i když půjdete třeba jen nakoupit potraviny do obchodu, nebo na procházku do parku, protože nikdy nevíte, co na vás kdy a kde čeká!

Kariéra

V podnikatelské sféře nečekejte, že by došlo k nějakým převratným změnám. Jistotou pro vás bude opět tvrdá práce, množství práce i příjmy budou jako obdobné jako doposud. Pro ty, kteří by chtěli změnu, horoskop roku Tygra naznačuje, že by se mohli dostat k té správné příležitosti právě v letošním roce. Doporučuje se dále se zdokonalovat ve svém řemesle, neboť váš koníček nebo skrytý talent by se mohl přeměnit ve zdroj příjmů. Neskrývejte své schopnosti a ukažte světu, co umíte.

Finance

Podle čínského horoskopu nebude tento rok příznivý pro zvětšování bohatství. Lidé ve znamení Ovce však rozhodně nebudou žít v chudobě. Pozitivního výsledku by se mohli dočkat během podzimu ti, kteří se snaží postoupit v organizační hierarchii firmy na vyšší stupeň a rádi by zahájili další etapu své kariéry. Výsledkem bude zvýšení mzdy. Pro obchodní zástupce, kteří se těší, že si svým koníčkem přivydělají nějaké peníze, bude příznivým obdobím konec prosince. Rozhodně se ale všem Ovcím doporučuje vyhnout se dlouhodobým finančním investicím a velkým nákupům!

Zdraví

Lidem ve znamení Ovce se vřele doporučuje, aby se nevyhýbali běžným lékařským prohlídkám, zejména na začátku roku. Zvláště pečujte o svůj nervový systém, jakož i o celé pohybové ústrojí, svalstvo. Stále mějte na paměti, že prevence je vždy lepší než léčba, proto pozorně sledujte signály, které vám vaše tělo poskytuje. Osobám s chronickými onemocněními se doporučuje, aby během jara podstoupily preventivní procedury. Celkově je ale horoskop zdraví v tomto roce pro Ovce příznivý. Pravidelně posilujte a dopřejte si výživnou stravu, ať tento rok dobře zvládnete!

Jednotlivé typy Ovce

Dřevěná Ovce (1955, 2015)… Šťastný a úspěšný rok, ve kterém budete obklopeni nebo vyhledáváni významnými lidmi. 

Ohnivá Ovce (1967)… V tomto roce obdržíte dobré zprávy týkající se rodiny. Pravděpodobné je také povýšení v práci.

Zemská Ovce (1979)… Vaše plány se uskuteční bez velkého úsilí, budete mít štěstí ve všem, co podniknete.

Kovová Ovce (1931, 1991) Některé problémy, které vás v minulosti trápily, se promění v požehnání.

Vodní Ovce (1943, 2003)… Mohly by se objevit menší zdravotní problémy, ale nemělo by to být překážkou pro významné úspěchy nebo nečekané finanční zisky!

Příznivá znamení

Květiny: petrklíč, karafiát

Čísla: 2, 7

Směry: V, J, JV

Barvy: purpurová, zelená, červená

Nepříznivá znamení

Čísla: 3, 8

Směr: JZ

Barvy: kávová, zlatá

Roky Ovce: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Opice

Osobnostní rysy

Podle čínského horoskopu jsou lidé ve znamení Opice chytří, čilí, soutěživí, hbití a společenští. Narodili se obdaření zdravým rozumem a brilantní myslí. Jejich inteligence a chytrost jim pomáhá nejen získávat dobré hodnocení ve škole, ale i v pozdějších letech života si získávají sympatie většiny lidí v kolektivu, ve firmě, kde osvědčují své výjimečné vůdčí schopnosti a sebevědomou osobnost. V pracovní oblasti jsou připraveni čelit jakékoliv výzvě s maximální kuráží. V osobním životě je přitažlivý pro mnoho lidí jejich smysl pro humor a nápomocná povaha. Bývají však netrpěliví a někdy rychle činí impulzivní rozhodnutí. Pokud na tomto zapracují, mohou to dotáhnout daleko.

Všeobecně

V roce Vodního Tygra by měly Opice více věřit svým přirozeným instinktům. Letošní rok bude příznivý pro tvůrčí úspěchy i změny profese. Jejich touha učit se a ovládnout nové dovednosti se letos konečně naplní. Ve druhé polovině roku slibuje čínský horoskop získání mnoha nových obchodních kontaktů a příležitostí. Vypadá to na počátek nadcházejících velmi slibných projektů. V osobní sféře však neočekávejte žádné převratné změny. Nicméně na nezadané Opice čeká jisté překvapení, takže mějte oči otevřené! Příznivými měsíci budou pro tento rok červenec a říjen, tyto přinesou Opicím příznivé výsledky. Naopak nepříznivými měsíci budou březen a prosinec.

Vztahy

Milostný život lidí ve znamení Opice bude v roce Vodního Tygra dvojího druhu. Zatímco někteří budou vyhledávat samotu, jiní se budou chtít pustit do nezávazných, ale vášnivých vztahů. S objevováním a experimentováním nebude žádný problém, ale vyberte si partnera se společnými zájmy. Jinak by se mohla pohodová a nezávazná romance proměnit v následné nepřátelství. Pokud jde o manželské páry, doporučuje se, abyste nezklamali důvěru svého partnera, protože by to mohlo způsobit hádky a neshody, které by narušily klid a pohodu v rodině.

Kariéra

Horoskop kariéry slibuje příznivé období pro růst a profesní rozvoj pro podnikatele. Někteří studenti posledního ročníku dokončí svá studia a hned poté získají skvělou pracovní nabídku. Jiní objeví nové způsoby, jak vydělat peníze skrze své koníčky a dovednosti. Někteří jedinci by se konečně mohli rozhodnout podniknout patřičné kroky, aby zahájili podnikatelskou činnost, kterou tak dlouho plánovali. Pohlídejte si však, jestli máte v pořádku všechny právní formality. Letošní rok je vhodný i pro experimentování a objevování možností v oblasti práce. Nebojte se nových dobrodružství, protože by z nich mohlo vzejít něco velkého!

Finance

Finanční horoskop nepředpovídá Opicím nic mimořádného, ale ani ne vysloveně špatného. Vaše finanční příjmy budou v roce Vodního Tygra poměrně stabilní. Udržujte si kontrolu nad svou impulzivní touhou utrácet peníze, vyvarujte se všem větším spontánním nákupům. Zvláště buďte opatrní, pokud byste měli někomu půjčovat peníze. V takovém případě se nejprve ujistěte, zda na to vůbec máte dostatek peněz, abyste mohli půjčovat druhým. Letošní rok nejspíš nebude příznivý pro velké výnosy. Nicméně druhá polovina roku vám přinese dobré zprávy. V tom čase budou reálné šance na nečekané obohacení.

Zdraví

Tento rok bude z hlediska zdraví pro lidi ve znamení Opice příznivý. Hvězdy slibují dobré zdraví a pozitivní naladění po celý rok. Hrozí jen lehká chřipka nebo nachlazení. Dále bude potřeba šetřit s vlastní energií, dopřát si častějšího odpočinku. Dobré zdraví podpoří také zdravá strava. Během podzimu si vezměte nějaký čas na odpočinek, který strávíte se svými blízkými. Toto období vám dobije energii a pomůže vyčistit si hlavu pro vaše budoucí snažení v nadcházejícím docela náročném období.

Jednotlivé typy Opice

Dřevěná Opice (1944, 2004)… Přemýšlejte, co je ve vašem nejlepším zájmu, jaké aktivity vás přibližují vašim 1944, 2004 cílům, které vztahy jsou pro vás vhodné. Stanovte si své priority.

Ohnivá Opice (1956, 2016)… Byli jste zvyklí podporovat ostatní, dokonce za ně přebírat zodpovědnost; v tomto roce začnete tato opatření přezkoumávat, některé budete chtít posílit, s některými bude čas se rozloučit.

Zemská Opice (1968)… S novým rokem začnete uvažovat, jaké jsou vaše silné stránky, hodnotit plány do budoucna a zaměřovat se na zajímavé příležitosti a jejich možnosti.

Kovová Opice (1980) Budete se zajímat o nové nápady, objevovat nová místa – a to ve fyzickém světě, ale i ve vlastní mysli, z hlediska toho, co je možné do budoucna, z hlediska vaší práce, aktivit i povinností.

Vodní Opice (1932, 1992)… Výzvy tohoto roku vás budou stimulovat k tvůrčímu myšlení. Objevíte novou osobní vizi, novou škálu vnitřních zdrojů i nezdolnost, o které jste nevěděli, že existuje.

Příznivá znamení

Květiny: chryzantémy

Čísla: 1, 7, 8

Směry: S, Z, SZ

Barvy: bílá, modrá, zlatá

Nepříznivá znamení

Čísla: 2, 5, 9

Směry: J, JV

Barvy: šedá, černá

Roky Opice: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Kohout

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Kohouta jsou rozenými vůdci. Jsou sebejistí a optimističtí a každou situaci zvládají inteligentně. Rádi se druží, získávají nové přátele, a tento extrovertní přístup je činí velmi populárními mezi jejich přáteli a vrstevníky. Před svými problémy se neschovávají, bez ohledu na to, jak složité nebo ošemetné jsou. Věří v sebe, ve vlastní zdokonalování, osobní růst skrze obtížné části svého života. Mají tendenci dívat se na všechno z té světlejší stránky. Stejně jako skutečný Kohout z říše zvířat, mohou lidé tohoto znamení zvěrokruhu působit někdy jako nafoukaní a arogantní. Stále touží po pozornosti svého okolí a díky tomuto postoji by mohli všechno pokazit. Jsou také velmi netrpěliví, což je další negativní vlastnost tohoto znamení.

Všeobecně

Rok Vodního Tygra předpovídá Kohoutům rok potěšení i zklamání, a to v profesionální i osobní sféře. Ale ať se stane cokoliv, stane se to pro dobro věci, to si uvědomíte do konce roku. Některé neúspěchy vám otevřou nové dveře a pomohou vám dosáhnout nových úspěchů. Někteří lidé ve znamení Kohouta si uvědomí, jak marné byly jejich touhy v minulosti a budou pracovat na tom, aby se zaměřili na větší cíle v životě. Horoskop však doporučuje, abyste letos nebojovali o místa v popředí, toto by se v roce Vodního Tygra nemuselo vyplatit. Letošní rok bude o přemýšlení nad plány, stanovování priorit a řešení současných problémů.

Vztahy

Tento rok neslibuje žádné dramatické změny v milostném, ani rodinném životě Kohoutů. Nejste pro experimentování ve vašem vztahu, proto budou výsledky takové, jaké byly doposud. Nicméně, na konci léta lze očekávat, že se objeví dávno ztracená láska a bude si nárokovat vaši lásku. Lze očekávat boj za váš současný vztah, možná i poněkud násilný konflikt, který skončí ve vášnivé usmíření s partnerem. Ani zadaní Kohouti by neměli v tomto roce očekávat žádnou změnu ve svém současném stavu. Je to proto, že se právě teď cítíte tak pohodlně, že byste na tom nic nezměnili. Doporučuje se však, abyste věnovali pozornost svému partnerovi, který je tu pro vás už od začátku.

Kariéra

Rok Vodního Tygra předpovídá v tomto roce podnikatelům Kohoutům vzestupy i pády. Rok započne očekávanou novinkou. Povaha zpráv, ať už dobrých nebo špatných, bude přímo záviset na vašem úsilí z minulého období. Zaměstnanci, kteří se snažili, tvrdě pracovali a připravili si cestu, budou odměněni vyšší pozicí nebo výhodami na pracovišti. Naopak lidé, kteří se rozhodli plavat s proudem a nepracovali dost tvrdě, sklidí, co zaseli. Toto období je příznivým obdobím pro Kohouty, kteří se snaží vydělávat peníze na svém koníčku.

Finance

Podle horoskopu by se mohly v první části roku objevit jisté finanční potíže. Může dojít k nepředvídané nutnosti vydat velkou částku peněz nebo ke zpoždění plateb. Nepřipouštějte však, aby vám tento problém přerostl přes hlavu, protože se jedná o dočasnou záležitost. Věci se urovnají. Vaše schopnost zůstat stát a bojovat se situací, neutíkat před ní, vám pomůže se s tímto obdobím slabých financí dobře vypořádat Druhá polovina roku přinese Kohoutům dobré zprávy. Můžete očekávat nárůst osobního bohatství. Doporučuje se však zdržet se zbytečných nákupů. Nenechte se zlákat obrovskými slevami a nabídkami, protože v roce Vodního Tygra by se vám to mohlo vymstít.

Zdraví

Pokud dodržujete zdravý životní styl a věnujete se cvičení, nemáte se v tomto roce ohledně své zdraví čeho bát. Hlídejte si, abyste měli dostatečný příjem potřebných živin, věnujte se pravidelnému cvičení, a měli byste se celý rok těšit skvělému zdraví. Nezáleží na tom, zda se oddáváte vysilujícím sportovním aktivitám nebo budete pěstovat raní procházky, vše bude pro vás prospěšné. Doporučuje se však, abyste nezanedbávali své tělo, nepodléhali špatným návykům, jako je přejídání nebo konzumace alkoholu, to by to mohlo vést k neblahým následkům.

Jednotlivé typy Kohouta

Dřevěný Kohout (1945, 2005)… Partnerské vazby budou pevnější než kdy jindy. Nezapomeňte na charitu. Pozor na přepracování, snažte se o větší uvolnění a klid.

Ohnivý Kohout (1957, 2017)… Letos se vám bude dařit, nadšení a nepředvídatelnost vás spojuje s energií TygraJe načase sebejistě pokročit s plány a celoživotními sny.

Zemský Kohout (1969)… Příznivý rok získání nové úrovně harmonie i uzdravení v životě. Vaše soustředění a odhodlání uspět budou silné. Letos otevřete oči a učiníte objev, který pro vás bude mít zásadní význam.

Kovový Kohout (1981) Zlepší se finanční situace, možné je použití nových metod v práci. Do popředí se dostanou láska a tvořivost, vztahy budou vzkvétat.

Vodní Kohout (1933, 1993)… Rok smíšených kvalit. Nenechte si ujít nové příležitosti. Energie roku vás nejspíš přinutí přehodnotit všechny vaše vztahy. Nejdřív se postarejte o sebe a ten správný vztah se pak objeví sám.

Příznivá znamení

Květiny: gladiola, netykavka

Čísla: 5, 7, 8

Směry: SZ, JZ, Z

Barvy: žlutá, hnědá, zlatá

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 3, 9

Směr: V

Barvy: zelená, bílá

Roky Kohouta: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Pes

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Psa bývají loajální, poctiví, spolehliví a pohotoví. Stejně jako psi, jsou tito lidé od přírody opatrní, takže je trochu těžší se s nimi spřátelit. Ale jakmile získáte jejich důvěru, budou to ti nejpřátelštější lidé, na jaké jste kdy narazili. Umějí si získat vlivné přátele. Na Psy je spoleh, v časech dobrých i zlých. Psi jsou čestní a jemní milenci, ale i spolehliví členové rodiny. Jejich upřímnost však nemusí mnoho lidí vnímat pozitivně. Se svými upřímnými recenzemi mohou někdy působit jako neomalení a kritičtí. Jsou soustředění více na detaily, proto jim někdy uniká význam celého obrazu. Ztěžuje jim to pohled na druhou stranu věcí a může to vést ke zbytečným nedorozuměním a konfliktům.

Všeobecně

Rok Vodního Tygra slibuje rok plný milostných dobrodružství i tvůrčích realizací. Dosavadní jednotvárnost života by měla letos skončit. Čínský horoskop předpovídá vzrušení a změny. Jarní období přinese do života svěží vítr. Zatímco někteří Psi si užijí předvádění své tvořivosti světu a sklízení zaslouženého ocenění, jiní budou slavit úspěchy na poli své práce. Váš milostný život bude plný vášně, intenzity a bouřlivé romantiky. Tento rok přinese do života Psů radost a zpestření.

Vztahy

Podle horoskopu to bude rok pozitivních emocí, plodných setkání a nových známostí. Psi sice děsí osamělost, ale současně se bojí i dramatických změn ve svém životě. Hvězdy jsou jim však letos příznivě nakloněny. Vykročte do nového roku bez obav a nechte se překvapit tím, co vám život přinese. Začátkem léta by mohlo dojít k nepředvídanému setkání s dávno ztracenou známostí. Vzpomínky na staré časy vám připomenou blízkost, kterou s tímto člověkem sdílíte. Romantika a vášeň, které oba sdílíte, vás přiměje zapomenout na trápení v minulosti. Také zadaní Psi zažijí se svými partnery oživení citů a vášní.

Kariéra

Tento rok představuje pro osoby ve znamení Psa v podnikatelské sféře období stability. Ti, kteří se vydávají na svou profesionální dráhu, mohou očekávat úspěšný start. Psi věří v pořekadlo: Tvrdá práce je klíčem k úspěchu. Proto vyvinou maximální úsilí, aby předvedli svou oddanost svěřenému úkolu. Dobře vědí, co to obnáší dostat se na vrchol, a obvykle jim neunikne žádný krok na cestě k vítězství. Pro Psy podnikatele možná přinese tento rok přechodné finanční potíže. Doporučuje se, abyste byli trpěliví v čase těchto útrap, nebudou trvat věčně. Podzim sebou přinese pozitivní změnu.

Finance

Rok 2022 bude rokem hospodářského růstu. Stagnace nebo obtíže, se kterými jste se setkali v minulosti, vám pouze ukázaly cestu, kterou byste se měli vydat nyní. Někteří z vás možná hledají štěstí v zahraničí, což je v roce Vodního Tygra skvělá volba. Stejně tak bude výnosnější než kdy jindy začít s dlouhodobějším vzděláváním. V následujících letech budete dost investovat do svého vzdělání. Proto je již nyní nejlepší čas na změnu profesní orientace, získat další vzdělání, a udělat vše pro zlepšení nejen svého podnikatelské postavení, ale také vaše budoucí příjmy. Oproti předchozímu roku se finanční situace zlepší, a to již od jara. Významným období pro vaše podnikání bude po skončení léta, objeví se cesty pro lepší podnikatelskou budoucnost. Příznivé finanční příležitosti přijdou ke konci roku.

Zdraví

Horoskop r. 2022 vás varuje před extrémním duševním i fyzickým stresem. Zatímco fyzická zátěž může vést k problémům spojeným s páteří a klouby, duševní stres může způsobit psychické potíže a nervové vyčerpání. Vyhraďte si čas, abyste se mohli oddávat fyzickým aktivitám, jako je plavání, běh nebo jóga, bude to letos potřeba pro udržení dobrého zdraví. Vaše fyzické zdraví bude mít přímý dopad na vaše duševní zdraví a naopak, takže pečujte o obojí.

Jednotlivé typy Psa

Dřevěný Pes (1934, 1994)… Pamatujte, že co vás nezabije, to vás posílí. Uvědomte si, co je v životě opravdu cenné a hledejte klid a bezpečí uvnitř sebe, pak dokážete přetvořit i svůj život.

Ohnivý Pes (1946, 2006)… Rok změn a hluboké transformace. Těšte se na svou zářnou budoucnost a užívejte darů ze své minulosti. Zčistajasna se objeví nové příležitosti k finančním výnosům.

Zemský Pes (1958, 2018)… Vaše nejšťastnější dny budou v září a říjnu, šance pro získání většího bohatství budou během druhé poloviny roku. Ti co vás budou napodobovat, budou mít brzy stejné ště- stí jako vy.

Kovový Pes (1970) Váš dlouho očekávaný rok, kdy budete moci zcela změnit své aktivity v životě a být konečně úspěšní. Vyžaduje to však, abyste jednali a nečekali, až to za vás udělají druzí.

Vodní Pes (1922, 1982)… Investujte do své morálky a do toho, co vám připadá přirozené a správné. V dubnu lze očekávat projekty, partnerství a plány na rychlou změnu, výsledky by se mohly projevit v listopadu.

Příznivá znamení

Květiny: růže, orchidej

Čísla: 3, 4, 9

Směry: V, S

Barvy: červená, zelená, purpurová

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 6, 7

Směr: JV

Barvy: zlatá, bílá, modrá

Roky Psa: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Vepř

Osobnostní rysy

Lidé ve znamení Vepře bývají soucitní, přímí. Obvykle nejsou domýšliví a řeknou přesně to, co chtějí, aniž by cokoliv mazali medem. Jsou pilní a mají silný smysl pro odpovědnost. Jejich optimistické vyzařování jim usnadňuje získávat důvěru lidí. Mají upřímnou a soucitnou osobnost a nikdy se nevyhýbají pomoci lidem v nouzi. Tato povaha jim získává spoustu přátel v práci i v osobním životě. Nicméně, jak vyplývá z čínského horoskopu r. 2022, jejich citlivá povaha jim ztěžuje odhalování lží a často se nechají oklamat špatnými lidmi.

Všeobecně

Horoskop roku Vodního Tygra předpovídá Vepřům období pozitivních změn. Tento rok bude obdobím úspěšného uskutečňování dlouhodobých plánů a naplnění silných tužeb. Zvláště příznivým obdobím bude únor, a to pro lidi, kteří usilovně pracují na dosažení svých cílů. Letos najdete řešení mnoha svých problémů, zlepší se vztahy s kolegy i příbuznými. Letos si plně uvědomíte svůj potenciál a tvůrčí schopnosti. Možná, že na vás čeká i nový vztah. Nezadaní Vepři, kteří hledali spřízněnou duši, budou mít největší šanci do konce března. Doporučuje se však nepromeškat žádnou příležitost, která se vám naskytne, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

Vztahy

Rok Vodního Tygra slibuje romantické setkání s někým výjimečným. Během celého roku se v oblasti citů rozhodně nebudete nudit, ale budete mít možná větší potíže se stabilitou. Možná, že ve skutečnosti ani nevíte, co chcete, a zjistíte, že jste rozpolceni mezi své různé touhy a potřeby: nezávislost, oddanost, vášeň. Vaše duševní nezávislost by vás dokonce mohla stát vztah, ale osud vám bude příznivě nakloněn, zotavíte se i poučíte. Období jara bude příznivé pro opuštění své komfortní zóny a hledání nových horizontů. Cesta na velkou vzdálenost by se mohla ukázat jako velmi romantická. Především je ale čas se spojit s ostatními, kteří mají stejné touhy a cíle.

Kariéra

R. 2022 bude pro Vepře velmi příznivým rokem pro změny v kariéře. Někteří z vás by mohli být poctěni novou, významnou pracovní pozicí. Jiní, kteří hledají změnu ve svém oboru práce, by během léta mohli dostat zajímavou nabídku. Ale nespěchejte s rozhodováním. Dejte si načas a rozmyslete si, jestli vám nabídka bude dlouhodobě ku prospěchu. Možná si budete muset vybrat mezi materiálními výhodami a klidným rodinným životem. Lidé, kteří zápasí s finančními problémy, udělají dobře, když po takové nabídce sáhnou, budou z ní mít prospěch. Podnikatelé uskuteční do podzimu své dlouhodobé plány. Vaši partneři vám pomohou uzavřít obchod, o kterém jste již dlouho uvažovali.

Finance

Tento rok nepředstavuje pro Vepře žádné starosti související s jejich financemi nebo výdaji. Jejich tok příjmů bude stabilní. Někteří z vás mohou dokonce dostat lukrativní obchodní nabídku během druhé poloviny roku. Ale buďte opatrní při podepisování jakékoliv smlouvy nebo významného dokumentu. Zisky z nové obchodní dohody nemusí plynout okamžitě, ale pokud budete trpěliví, tak se požadované zisky v dlouhodobém horizontu rozhodně objeví. Podle horoskopu to bude skvělý rok pro realizaci finančních investic. Doporučuje se však zdržet se na podzim nadměrného utrácení peněz. Přátelé nebo příbuzní by za vámi mohli přijít s žádostí o finanční pomoc. Pomozte jim, protože peníze, které půjčíte, se vám vrátí i s úroky.

Zdraví

Horoskop r. 2022 doporučuje naplánovat si a podstoupit pravidelné lékařské prohlídky. Pokud se potýkáte s chronickými nemocemi, tak vhodným obdobím pro pobyt v lázních bude během jara. Prevence je lepší než léčba; proto dbejte na to, aby bylo činěno dost pro preventivní opatření. Zvláštní význam budou mít letos svaly, kosti a nervový systém. Dobré zdraví posílí pravidelné cvičení. Během léta si naplánujte výlety se svými blízkými. Odpočinek od práce vám pomůže obnovit energii a poskytnout vám úžasné zážitky. Nechoďte však do rizika, protože tento rok není příznivý pro dobrodružství a experimenty.

Jednotlivé typy Vepře

Dřevěný Vepř (1935, 1995)… Letos se objeví možnost daleké cesty za účelem studia. Váš zájem se obrátí k novým tématům, souvisejícím s náboženstvím, filozofií nebo spiritualitou. 

Ohnivý Vepř (1947, 2007)… Je čas dokončit starší projekty, které jste zahájili v minulosti. Vynoří se bolestné vzpomínky, které budete léčit a proměňovat je v novou životní perspektivu. Duchovní léčení dá vašemu životu nový smysl.

Zemský Vepř (1959, 2019)… Pokud patříte mezi ty, kteří byli nějakou dobu přehlíženi, tak se vám dostane letos skutečného požehnání, možné je zvýšení příjmů a další bonusy. 

Kovový Vepř (1971) Je čas přehodnotit smysl svého života. Zvrat událostí vás přiměl přehodnotit, co je ve vašem životě důležité. Budete prožívat změny názorů a uvidíte svůj svět trochu jinak. Odložte rozhodování až na konec roku.

Vodní Vepř (1923, 1983)… Vaším největším problémem bude letos to, co skrývá vaše 13. komnata. Vaše sny se budou plnit a budete spokojení. Věnujte svým snům pozornost, protože pro vás budou velmi nápomocné.

Příznivá znamení

Květiny: hortenzie, kopretina

Čísla: 2, 5, 8

Směry: V, S

Barvy: hnědá, zlatá, žlutá, šedá

Nepříznivá znamení

Čísla: 1, 3, 9

Směr: JV

Barvy: modrá, zelená, červená

Roky Vepře: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031